Ylösnousseen Jeesuksen opetuslapset iloitsevat vapahtajansa elämästä