Sinulle on tehtävä

Ristin päällä sydän.

Pääsiäisen ilo jatkuu yhä edelleen! Ylösnoussut Jeesus antoi opetuslapsilleen todistajan tehtävän. He eivät olleet varautuneet ylösnousemukseen ja, kun se tapahtui, he eivät olleet ensimmäisinä sitä uskomassa.

Epäuskoiset opetuslapset tarvitsivat vielä lisää todistusaineistoa. Heidän täytyi varmistaa, että kyseessä oli todella sama Jeesus, joka vaelsi heidän keskuudessaan opettaen ja rakastaen, armahtaen ja joskus jopa lausuen hyvinkin ankaria tuomion sanoja havaitessaan uskonnollista teeskentelyä ja kaunista valhetta uskonnon varjolla esitettynä.

Heidän vapahtajansa ei jättänytkään heitä yksin, vaan tuli heidän luokseen. Aivan kuten Jeesus oli sanonut ennen kuolemaansa: ”Tekin tunnette nyt tuskaa, mutta minä näen teidät vielä uudelleen ja silloin teidän sydämenne täyttää ilo, jota kukaan ei voi teiltä riistää.”

Tuo ilo, jonka Jeesus antoi tulleessaan ihmisen luo, on rauhaa ja luottamusta täynnä. Opetuslapsetkin olivat lukinneet itse itsensä omien pelkojensa tähden maailman ulkopuolelle. Näin mekin voimme tehdä, sulkea itsemme sen ulkopuolelle, mikä pelottaa. Usein se pelko tulee esille suvaitsemattomuutena, erilaisuuden hyväksymättömyytenä. Jeesus, joka on antanut meille kristityille tehtävän, ei halua meidän kuitenkaan pakoilevan vastuutamme, vaan tahtoo vapauttaa meidät rakkautensa kautta iloon ja rauhaan. Vain ilosta ja rauhasta käsin uskallamme ja rohkenemme toimia tämän maailman keskellä. Ja juuri toimimaan meidät on kutsuttu. Jeesus antoi meille tehtävän toimia hänen todistajanaan tässä maailmassa.

Hänen todistajanaan toimiminen on hänen työnsä jatkamista. Jeesus kulki ihmisten keskellä välittäen kaiken tekemisensä kautta Jumalan rakkautta. Hän paransi sairaita, hän nosti ylös yhteiskunnan alaspainettuja ja haavoitettuja antaen arvon arvottomalle ja uuden alun mahdollisuuden syrjäytyneelle. Jeesuksen sanoissa ja toimissa tuli Jumalan valtakunta ihmiselämän keskelle. Kerran vielä Jumalan valtakunta ilmestyy kaikessa täydellisyydessään, mutta sitä odottaessamme, meidän tehtävämme on toimia Jumalan työtovereina tässä maailmassa.

Me kristityt olemme Jeesuksen elävä ruumis maailman keskellä. Me olemme Jeesuksen käsiä ja jalkoja. Me olemme hänen suunsa ja korvansa. Meidän kauttamme Jumala toimii tänäänkin. Mutta meidän on hyvä muistaa, ettemme tee tätä työtä omassa voimassamme. Jumala on antanut meille hänen Pyhän Henkensä.

Tarvitsemme toinen toisiamme, jotta säilyttäisimme rohkeuden ja uskon luottamuksen.

Mitä lähempänä olemme vierellä kulkevaa, kärsivää kanssakulkijaa, sitä elävimmin kirkastuvat Ihmisen Pojan salaisuuteen kätkeytyneet inhimillisyys, tavallisuus, normaalina ihmisenä eläminen, sen ilot ja tuskat. Jeesus tulee sisään ovista, joissa ei lue rukoushuone tai kirkko. Hän tulee silloin, kun hyväksi näkee. Hän ei kysy lupaa eikä avaimia. Hän tietää, kun häntä odotetaan.

Siunattua kevättä!

Iisalmen kirkkoherra Sanna Komulainen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanna Komulainen
Iisalmen seurakunnan kirkkoherra