Tärkein remontti

Seurakunnilla on paljon rakennuksia. Kun ne ikääntyvät, on remontti usein tarpeen. 

Vanhoissa taloissa on usein niin sanottuja riskirakenteita. Rakentamisaikana on oltu tietämättömiä monista seikoista, joista voi ajan myötä tulla kosteus- ja sisäilmaongelmia. Niitä yritetään sitten korjata, mikäli mahdollista ja mikäli syy löytyy. 

On tärkeää, että seurakunnan tiloissa olisi helppo olla. Että henkeä ei ahdista – ei fyysisesti eikä henkisesti. Että tuntisi olonsa hyväksi ja turvalliseksi. Että sekä ilma että ilmapiiri olisivat hyvät ja houkuttelevat. 

Pahimmat riskirakenteet ovat niitä, jotka sulkevat ihmisen kokonaan ulkopuolelle. Usein ongelma on jo ovella: liian korkea kynnys. Moni ei uskalla tai kehtaa edes avata seurakunnan ovea ja tulla mukaan. Syy on se, ettei koe kuuluvansa uskovien joukkoon. Ajattelee olevansa liian huono ja syntinen, tai pitää omaa uskoaan vääränä tai liian heikkona. 

Mikkelin entinen piispa Voitto Huotari esitti aikoinaan tärkeän toiveen: ”Mielikuvissa luterilaisesta kirkosta armo ei monille ole päällimmäisenä. Kirkko on usein mielletty hyvän kansalaismoraalin opettajaksi ja vartijaksi. Mielikuva kirkosta voisi nyt painottua toisella tavalla. Kirkon tulisi erityisesti silloin tulla mieleen, kun en ole yltänyt hyvään elämään, olen raastettu, uupunut ja haavoilla. ” 

Tuohon toiveeseen yhdyn mielelläni. Toivon, että seurakuntamme ja kirkkomme olisi sellainen, että elämässään epäonnistunut kääntäisi mielellään katseensa tähän suuntaan. Toivon, että hän ei ajattelisi, että tuohon hyvien ja hurskaiden joukkoon minä en ainakaan kuulu. 

Jeesus muistutti: ”Joka itsensä korottaa, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan.” Kirkon, seurakunnan ja jokaisen kristityn tulisi alentaa itsensä niiden tasolle, jotka vielä kokevat kynnyksen liian korkeaksi.  Meidän tulisi yhdessä rakentaa sellaista kirkkoa, jonne uskaltaa tulla jokainen – hänkin, joka ei omasta mielestään kelpaa. 

Jumala on erityisen kiinnostunut niistä, jotka kaipaavat ja tarvitsevat armoa, anteeksiannon vapauttavaa ja uudistavaa sanomaa. Kirkko on syntisiä varten, ja jos syntinen ei sinne uskalla tulla, on tehtävä remontti. 

Kirkkoherra Lauri Jäntti.

 

 

 

 

 

 

 

Lauri Jäntti

Kirkkoherra

Lapinlahden seurakunta