Torilla tavataan

sankaripuiston rauhaa

 
Luterilainen kirkko elää reformaation, uskonpuhdistuksen juhlavuotta. Lokakuussa tulee kuluneeksi 500 vuotta siitä, kun katolinen munkki Martti Luther naulasi 95 teesiä katolisen kirkon elämän uudistamiseksi ja anekaupan lopettamiseksi. Tämän juhlavuoden teema on armoa 2017, jossa korostuu pyyntö ja toteamus. Armo korostuu Lutherin pohdinnoissa ja ajattelussa kokonaisvaltaisesti. Ihminen voi saada osakseen Jumalan armon anteeksiantamuksessa ja parannuksen teossa. Kun olemme valmiita tunnustamaan syntimme ja hylkäämään Jumalan tahdon vastaisen elämän asenteemme, Jumala tulee meitä vastaan. Hän antaa syntimme anteeksi ja lahjoittaa pelastuvan uskon, jonka varassa saamme elää. Uskon varainen elämä johtaa meidät pelastukseen ja ikuiseen elämään Taivaassa. Uskon varainen elämä antaa voimia myös lähimmäisen rakastamiseen ja kestävään vuorovaikutteiseen elämään toistemme kanssa. Kaikki tämä rakentuu Jeesuksen sovintotyön varaan.
Armo tässä muodossaan on kaikkien kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen elämän ytimessä. Merkkivuoden viettäminen haastaa meitä pohtimaan, mitä armo ja armollisuus ovat, miten armo ja armollisuus näkyvät 2000-luvun elämässä ja mitä olisi tehtävä, jotta ne vaikuttaisivat entistä voimakkaammin. Uskon siihen, että tälle pohdiskelulle on paljon tarvetta, koska elämämme on muuttumassa. Yksilöllisyys on korostumassa. Lähimmäisen rakkauden mukaan eläminen ei ole itsestään selvää. Myös käsitys kristinuskon ytimestä kristillisten kirkkojen ja niiden jäsenten parissa on heikentymässä.
Luterilaisessa kirkossa vietetään reformaation yhteistä juhlaa helatorstaina 25.5.2017. Helatorstai on kirkollinen pyhä, jonka teema on Jeesuksen Kristuksen Taivaaseen astuminen. Iisalmen torilla on meillä mahdollisuus osallistua tähän helatorstain valtakunnallisten tapahtumien sarjaan klo 10 alkaen. Vietämme messua, jonka jälkeen ovat kirkkokahvit ja teesien naulaamistilaisuus. Voit kohdata ”Martin” kahvipöydän ääressä.

Janne Bovellan
kirkkoherra
Iisalmen seurakunta