Uudelleen löydetty usko

Viime vuonna julkaistiin suomennettuna Marcus J. Borgin (1942 – 2015) teos ”Kristinuskon sydän” (The Heart of Christianity, 2003, suom. Kari Kuula). Se pohjautuu Borgin mittavaan uraan raamatuntutkijana. Kirjan taustana on Pohjois-Amerikan jakautunut kristillisyys fundamentalistikristittyjen ja nykyaikaisen raamatuntulkinnan välillä. Borg toteaa, että uskoa on pitkään tulkittu vanhan paradigman mukaisesti. Se tarkoittaa kristinuskon oppilauselmien kirjaimellista tulkintaa. Se on johtanut monet kristityt älylliseen umpikujaan ja saanut heidät etääntymään kirkosta.
Elävä kristillisyys vaatii Borgin mukaan Raamatun, oman uskonperintömme ja uskonnollisuutemme uutta tulkintaa. Tuloksena on nousevan paradigman syntyprosessin alku, joka tasoittaa tietä uudelle, älylliselle kristinuskon tulkinnalle.
Vanha paradigma tulkitsee Raamattua kirjaimellisesti. Tämän tulkinnan mukaan Raamattu on erehtymätön kirja, joka kertoo lukijoilleen faktoja. Usko on joidenkin asioiden totena pitämistä ja elämistä uskottujen asioiden mukaan. Keskeistä on usko kuolemanjälkeiseen elämään, joka tulee palkintona oikein uskomisesta.
Nouseva paradigma tulkitsee Raamattua historiallisesti, metaforisesti ja sakramentaalisesti. Raamattua ei kirjoitettu nykyihmiselle, vaan oman aikansa yhteisöille, joiden keskuudessa sen kirjat ovat syntyneet. Raamatun kertomusten historiallinen tosiasiallisuus ei ole tärkeää, vaan tärkeämpää on niiden välittämä sanoma. Raamattu on myös sakramentaalinen kirja, koska se välittää pyhyyttä. Pyhyys tulee sen kautta meille läsnäolevaksi.
Borg haluaa silti tähdentää, ettei ole yhtä oikeaa kristinuskon tulkintaa, vaan monimuotoisuus on kuulunut aina kristillisyyteen. Kaikkia kristittyjä yhdistäviä tekijöitä Borgin mukaan ovat Jumalan todellisuuteen sitoutuminen, Jeesuksen keskeisyys, jumalasuhteen tärkeys ja koko maailman tarve uudistua.
Borg puhuu kirjassaan sen puolesta, että kirkko alkaisi julistaa Kristusta ja Jumalan valtakuntaa uudella tavalla tämän päivän ihmiselle. Usko ei ole asioiden ja uskonnollisten lauseiden totena pitämistä, vaan jotain paljon syvempää – sydämen antamista asialle.
Kirjan ansiona on oman asian hallinnan ohella eri tavoin ajattelevien kunnioittaminen. Borg herättää ajattelemaan, vaikkei hänen kanssaan olisi kaikesta samaa mieltä. Borgin kirjaa suosittelen niille, jotka haluavat yhä pitää kiinni kristinuskosta, mutta kokevat älyllisiä ristiriitoja sen tulkinnoissa.

Olli Kortelainen
Varpaisjärven srk:n kirkkoherra

Kommentit

  • Pielakas

    ”Vanha paradigma tulkitsee Raamattua kirjaimellisesti. Tämän tulkinnan mukaan Raamattu on erehtymätön kirja, joka kertoo lukijoilleen faktoja. Usko on joidenkin asioiden totena pitämistä ja elämistä uskottujen asioiden mukaan.”
    Suomessakin, Yhdysvalloista puhumattakaan, on esimerkiksi ihmisiä, jotka näyttävät vakavissaan uskovan, että Maa on litteä, päällä kupu, jonka sisällä Aurinko ja Kuu kiertävät. Ihmisen lähettämiä satelliitteja ei voi olla olemassa. Gravitaatiotakaan ei ole ym. Maan ikä on vain noin 6 000 vuotta. Evoluutioteoria ei pidä paikkaansa. Kaikki tämä perustuu tai johdetaan siis Raamatusta. – Netistähän näitä löytyy. Mitkään vastaväitteet tai tieteelliset todisteet eivät näköjään pysty tähän sinänsä mielenkiintoiseen ajatusrakennelmaan, jota kutsuisin harhauskoksi.

Kommentointi on suljettu.