Valoon!

Talvi alkaa olla takana. Samalla pimeys on takana. Menemme kohti aurinkoa. Valo voittaa. Se tuottaa monille meistä valtavasti iloa ja mielekkyyttä elämään. Jälleen on auringon aika. Kuinka se näyttääkin upealta! Minä kuulun niihin ihmisiin, jotka eivät lakkaa ihastelemasta päivän pitenemistä. Lapsekkaasti odotan talven kimaltavia ja auringossa kylpeviä hankia sekä valon valtaa. Auringon läsnäolo lisääntyy huimaa vauhtia. Ei mennä enää kohti synkkyyttä, vaan kohti valoa. Ihminen kaipaa elämäänsä valoa. Kun kohtaamme toinen toisiamme, pimeydestä ja valosta riittää juttua. Syksyllä päivittelemme pimeyttä. Valon voittaessa nautimme sen lisääntymistä ja kerromme siitä toisillemme.

Ihmistä ei ole tarkoitettu elämään pimeydessä ja synkkyydessä. Toki joskus, aika ajoin, nautimme hämärästä ja jopa täydestä pimeydestä. Välillä meillä on varjoisia aikoja. Syksyn pimeydessä monet meistä kuitenkin sytyttävät kynttilän valaisemaan pimeää ja luomaan siihen tunnelmaa. Poltamme kynttilöitä monenlaisia tilanteita juhlistamaan: surussa, ilossa ja ystävien kanssa kahvipöydässä. Usein kynttilän valo katselee myös romanttisesti kohtaavia.

Jumala ei luonut ihmisiä olemaan pimeydessä. Me emme ole pimeää varten, vaikka joudummekin sitä aika ajoin kestämään. Pimeys voi joskus peittää meidät kuin varjostava säkkikangas. Syksyn synkkyytenä ja elämän tilanteiden mukanaan tuomana hämäryytenä. Tällä hetkellä maailman myrskyt varjoavat meitä. Jos emme olisi koskaan kokeneet ja tunteneet pimeyttä, emme tietäisi mitä on valo ja kirkkaus. Pimeyden sijaan meidät on kutsuttu valoon. Valoon, jonka lähde on Jumalassa. Auringon valoa paljon suurempi on Jumalan rakkauden valo, joka tuli luoksemme Jeesuksessa.

Tämän päivän Uuden Testamentin tekstissä todetaan: ”Eläkää valon lapsina! Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmää. Älkää osallistuko pimeyden töihin; ne eivät kanna hedelmää. Tuokaa ne päivän valoon.” Meille voi olla vaikeaa tunnustaa pimeys itsessämme. Kukaan ihminen ei ole pelkästään valon lapsi. Meissä on myötäsyntyinen valmius pimeään ja pahaan. Mutta tuomalla itsensä Jumalan rakkauden valoon, saa vastaanottaa anteeksiantamuksen ja armon. Silloin saa olla vapaa valon lapsi. Jumalan lapsi.

Riitta Valtokari

 

 

 

 

 

 

20Riitta Valtokari
kirkkoherra
Sonkajärven seurakunta