Virantäyttö vai seurakuntajaon muutos?

Kun kirkkoherran virka on tullut avoimeksi, kirkkojärjestyksen mukaan tuomiokapitulin on julistettava virka haettavaksi. Tuomiokapituli voi päättää enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei kirkkoherran virkaa julisteta haettavaksi vain erityisistä syistä. Tällainen tilanne on esim. se, että on vireillä hanke seurakunnan liittämiseksi toiseen seurakuntaan.
Tuomiokapitulin käytäntönä on, että se esittää seurakunnan kirkkovaltuustolle tai seurakuntaneuvostolle lausuntopyynnön kirkkoherran viran julistamisesta haettavaksi. Lausunnossa tulee olla myös selvitys seurakunnan taloudesta ja jäsenkehityksestä. Mikäli seurakunnan tilinpäätöksissä vuosikate on ollut useana vuonna peräkkäin alijäämäinen, sen veroprosentti on 2 tai sitä korkeampi, ja jos sen jäsenmäärä on viimeisen 10 vuoden aikana laskenut yli 20 prosenttia, voi johtopäätöksenä olla, ettei virkaa julisteta haettavaksi. Seurakunnalla ei ole tällöin edellytyksiä pysyä itsenäisenä.
Aloitteen seurakuntajaon muuttamiseksi voi tehdä seurakunnan kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto, tuomiokapituli tai piispa. Aloiteoikeutta ei ole seurakuntayhtymän yhteisellä kirkkoneuvostolla tai yhteisellä kirkkovaltuustolla. Seurakuntajaon muutoksesta päättää viime kädessä Kirkkohallitus.
Lausunnossaan tuomiokapitulille kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto ottaa myös kantaa siihen, mitkä ovat seurakunnan kirkkoherran viran erityiset tarpeet ja siihen, halutaanko kirkkoherra valita välillisellä vai välittömällä vaalitavalla. Välittömässä vaalissa kirkkoherran valitsevat seurakunnan äänivaltaiset jäsenet ja välillisessä vaalissa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto. Vaalitavasta päättää tuomiokapituli. Kirkkoherran virantäyttöprosessi kestää 6-12 kuukautta, seurakuntajaon muutosprosessi vielä pitempään. Mikäli kirkkoherra jättää prosessin aikana virkansa, tuomiokapituli määrää seurakuntaan väliajaksi virkaatekevän kirkkoherran.

Olli Kortelainen
kirkkoherra
Varpaisjärven seurakunta