Ylösnousseen todistajia

Aurinko paistaa pilven takaa.

Tämän sunnuntain raamatuntekstit kertovat siitä, että ylösnoussut Jeesus ilmestyi epäileville opetuslapsilleen ja vakuutti heidät ylösnousemuksestaan.  Mestarinsa häpeällisen ristinkuoleman tähden epätoivon valtaan joutuneet opetuslapset valtasi uusi ilo, kun he kohtasivat Jeesuksen elävänä.  He alkoivat vähitellen ymmärtää uskon kautta, että Jeesus oli voittanut ylösnousemuksellaan  synnin, kuoleman ja sielunvihollisen vallan.  Vanhan testamentin lukuisat ennustukset naisen siemenestä, Herran kärsivästä palvelijasta ja Messias-kuninkaasta olivat nyt toteutuneet.

Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus antoi seuraajilleen useissa lähetyskäskyissään evankeliumin julistamisen viran ja tehtävän viedä tätä pelastuksen sanomaa eteenpäin saarnaten hänen nimessään parannusta ja syntien anteeksiantamusta kaikille kansoille alkaen Jerusalemista aina maan ääriin saakka (Luuk. 24:46 – 48).  Tähän sisältyi myös tärkeä lupaus Jeesuksen läsnäolosta kaikkien seuraajiensa kanssa kaikkina päivinä maailman loppuun asti (Matt. 28:20).

Jumalan valtakunta ja sen sanoma ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Vapahtajasta oli alkuseurakunnan aikana apostolisen julistuksen ja todistuksen pääasia.  Sama sanoma, jonka ydin on kaikkien syntien anteeksiantamuksessa Jeesuksen ansion tähden, on voimassa tänäkin päivänä Kristuksen elävän seurakunnan keskellä.  Tätä pelastuksen evankeliumia eli ilosanomaa ovat Jumalan lapset kautta aikojen julistaneet ja yhä vieläkin julistavat uskolla vastaanotettavaksi.  Pyhässä Hengessä julistettu evankeliumi on Jumalan voima jokaiselle sen uskojalle pelastukseksi.  Se tuo mukanaan Jumalan ja Kristuksen todellisen tuntemisen.  Kristuksen täydellinen ansio eli hänen puhtautensa ja pyhyytensä, on puettu uskovan ylle.  Usko silloin kokonaan Jumalan tekoa ja Jumalan lahjaa.  Ihmisen oma suoritus ja kelvollisuus ansaita pelastusta Jumalan kasvojen edessä on kokonaan suljettu pois.

Luterilaisen kirkkomme oppi-isä Martti Luther on sanonut: ”Jos tahdot löytää Kristuksen, sinun on löydettävä ensin neitsyt Maria, se on seurakunta.”  Kristus voidaan löytää vain sieltä, missä ovat Kristuksen omat, Jumalan lapset. Heidän keskellään Kristus on läsnä.  Kirkkomme päätunnustuskirjassa, Augsburgin tunnustuksessa todetaan seurakunnasta näin: ”Myös opetetaan, että aina ehdottomasti on ja pysyy yksi, pyhä, kristillinen seurakunta.  Se on kaikkien uskovien yhteisö, joiden keskuudessa evankeliumi puhtaasti saarnataan ja pyhät sakramentit evankeliumin mukaisesti jaetaan.”  – Tämän tunnustuksen kuvaus seurakunnasta merkitsee sitä, että puhdas Jumalan sanan saarna on aina kuulunut maan päällä.  Silloin Jumalan kansa on ymmärretty läpi aikakausien kulkeneeksi soihtukulkueeksi.  Martti Lutherin opetuksessa oli keskeistä, että usko ei syty sydämeen oltaessa kahden kesken Jumalan kanssa, vaan se kulkeutuu kuin viestikapula tai soihtu ihmisten toisilleen välittämänä.

Martti Sallinen,
rovasti, Iisalmen vt. kirkkoherra