Mahtuuko elämäsi ja kotisi tämän planeetan puitteisiin

Ottaessani vastaan tämän ”postin” kirjoittaa Ylä-Savon seurakuntayhtymän ympäristöblogiin hiilineutraalista kirkosta, mieleni valtasi heti halu selvittää vähän sitä, mitä hiili-neutraalilla kirkolla ja sen ympäristödiplomilla oikein tarkoitetaan ja miten asiat pitää ymmärtää.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko sitoutuu kansalliseen ja kansainväliseen työhön ilmaston-muutoksen hillitsemiseksi, tavoitellen ilmaston lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen esiteollisesta ajasta. Tavoite on numeerinen ja selkeä, mutta hyvin monitahoinen ja haasteellinen, ja sen tavoittamiseksi tarvitaan meitä kaikkia; yrityksiä, yhteisöjä ja ihan tavallisia ihmisiä.

Kirkolla on ollut vuodesta 2001 seurakuntien käyttöön ja tarpeisiin toteutettu ympäristöjärjestelmä – Kirkon ympäristödiplomi. Yleistavoitteen mukaan kirkko haluaa olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tällöin kasvihuonepäästöjä on vähennetty 80 % ja loput 20 % mahdollisuuksien mukaan kompensoidaan seurakuntien omistamilla metsillä. Tavoitteen aikataulu on hyvin haasteellinen.

Kotimaa (15.8.2019) kertoo, että eniten metsää on Kuopion ja Oulun hiippakuntien seurakunnilla. Paras metsävarallisuus on Lieksan seurakunnalla n. 5.225 ha ja meillä Ylä-Savon seurakunta-yhtymällä n. 3.012 ha. Yhtymän omistama metsä on arvossansa, kun ilmastotavoitteita ryhdytään yhteen laskemaan, ja selvittämään miten metsällä voidaan kompensoida ilmastopäästöjä.  Ennen loppulaskelmaa kuitenkin kartoitetaan metsän tila hiilivarastoina sekä sen arvoja hiilinieluina, ja se tehdään arvion mukaan 2020 loppuun mennessä.

Toinen iso ja merkittävä tavoite on omistuksessa olevien kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Hyvän kuvan tilanteesta ja toimenpiteistä saamme, kun kiinteistöjen energia-kulutukset kirjataan Basis- järjestelmään vuoden 2020 loppuun mennessä. Suomessa evankelis-luterilaisen kirkon toiminnassa ilmastopäästöjä tulee mm. lämmittämisestä, sähkönkulutuksesta, liikkumisesta, hankinnoista ja ruokahävikistä jne. Yhtymässä voisimme muun muassa selvittää ja toteuttaa sähköautojen lataamismahdollisuuden. Nämä tässä mainitsemani asiat ovat haasteina myös kuntien toiminnassa ja isoimmissa kunnissa onkin jo lähdetty liikkeelle.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän ympäristödiplomi

Ylä-Savon seurakuntayhtymä on tarttunut tähän kirkon yhteiseen hankkeeseen todella hyvin, sillä yhtymän nykyinen jo toinen ympäristödiplomi on myönnetty yhtymälle18.10.2018. Ympäristö-diplomin mukaista toimintaa ohjataan erillisellä ympäristöohjelmalla. Ympäristöohjelmassa määritellään myös tavoitteiden toteutusvastuu, tavoiteaikataulu sekä toteutumisen seurantatavat.

Siinä on kaikkiaan 14 asiakohtaa, joita on sitouduttu toteuttamaan. Nostan niistä esille itselleni kaksi mieluista kohtaa; Ympäristökasvatus ja toisena energia ja rakentaminen. Ympäristö-kasvatus siksi, että ympäristökasvatus toteutuu eri työmuodoissa, erityisesti painottaen diakonia-työtä, lähetystyötä ja varhaiskasvatusta. Tällä tavoin huolehdimme parhaiten omasta itsestämme ja – tekemisestä, ja emme näin unohda työkavereita tai seurakuntalaisia ja pyydetään vielä nuoretkin mukaan. Toinen kohde on energia ja rakentaminen, mikä on tärkeä osa seurakunnan toiminnan kannalta, ja muodostaa suuren osan ilmastopäästöistä. Toiminnan suunnittelussa ja päätöksien teossa pitää vielä huomioida ne ns. mahdolliset tarpeettomat kiinteistöt sekä niiden energiakulutus.

Laitan meille kaikille lopuksi ajatuksen: varotaan joutumasta turhaan riittämättömyyden tunteeseen.Hyvää tekemällä ja siihen uskomalla me selviämme parhaiten. Me luomme ja ylläpidämme toivoa.

 

Pertti Laajalahti

Iisalmen Seurakuntaneuvosto

Kokouksen puheenjohtaja