Verokarhukanta nousussa, yrittäjien metsästys pitänyt yrityskannan tasaisena

Suomen verokarhukanta on lievässä nousussa. Kotimaisten verokarhujen populaatioon on liittynyt EU:n verokarhuja, jotka ovat tuoneet oman lisänsä verokarhujen aiheuttamiin vahinkoihin. Verokarhujen lisääntynyt aggressiivinen käyttäytyminen on tullut tutuksi joka puolella Suomea. Yrittäjät ovat raportoineet häikäilemättömien verokarhujen penkoneen yritysten paperijätteitä ja ahdistelleen kirjanpitäjiä. Häiriökäyttäytymisestä huolimatta verokarhu on rauhoitettu, eikä sen toimiin saa puuttua.

Historiallisesti voidaan todeta, että 1800-luvun alkupuolelle asti Suomessa liikkuneet verokarhut olivat peräisin Ruotsista ja vuoden 1809 jälkeen venäläinen verokarhupopulaatio pesi maassamme aina vuoteen 1917 saakka. Itsenäistymisen jälkeen oli lyhyt kausi, jolloin verokarhukantamme oli puhtaasti kotimainen. Nykyisin kantaa rikastuttaa eurooppalaiset verokarhut.

Verottaja on vahvistanut yritysten kaatokiintiöksi 133 firmaa. Kaatokiintiö on kuluvana verotuskautena (1.1. – 31.12.) 18 yritystä suurempi kuin viime vuonna. Verottajan tavoitteena on vakiinnuttaa yrityskanta kehäkolmosen sisäpuolella nykyiselle tasolle, mutta pyrkiä saamaan yrityskanta leviämään nykyistä laajemmalle alueelle ja pitää yrittäjien tarjoamien työpaikkojen määrä hallinnassa.

Veroviraston arvion mukaan Suomessa elää vähintään 1 453 – 1 588 yrittäjää. Viime vuoden arvio oli 1 405 – 1 535 yrittäjää. Kanta on kasvanut erityisesti keskisessä ja läntisessä Suomessa, kun taas itäisessä Suomessa yrittäjien määrä on asetetun tavoitteen mukaisesti vähentynyt hieman.

Yrityskantaa verotetaan edelleen voimakkaimmin hoitosuunnitelman mukaisesti poronhoitoalueella, missä verotuksella pyritään vähentämään yrittäjien saamien voittojen määrää. Itäisellä veronkeruualueella sallitaan 37 yrittäjän metsästys ja läntisellä veronkeruualueella 15 yrittäjän metsästys. Verottajan aiheuttamat vahingot ovat olleet nousussa ja viime vuonna ilmoitettiin 644 verottajan kaatamaa yritystä. Vakiintuneen yrityskannan hoitoalueella pääkaupunkiseudulla voidaan kaataa enintään 53 yritystä.

Lähde: http://riista.fi/karhun-kaatokiintio-133-yksiloa/

vero