Kaikille sopivaa työtä

Osatyökykyisten auttamisesta työelämään puhutaan paljon. Osatyökykyisyys määritellään usein tarkoittamaan toimintakyvyn vajausta, joka haittaa työn tekemistä. Lainsäädännön (Laki julkisista työvoima- ja yrityspalveluista) mukaan osatyökykyinen on henkilö, jonka vamma tai sairaus vaikeuttaa työllistymistä. Itse en haluaisi käyttää tätä sanaa, sillä minun korvissani se on vähättelevä termi. Jokainen meistä on osatyökykyinen joskus – kukaan ei pysty aina täysipainoisesti […]

Lue lisää

Nyt tarvitaan kriisin sietokykyä ja uudistavaa resilienssiä

Resilienssi on turhankin hieno sana, mutta se pitää sisällään tärkeän ajatuksen. Meidän ei pidä pelkästään sopeutua kriiseihin, vaan myöskin uudistua niiden aikana. Resilienssi voi olla siis joko säilyttävää tai uudistavaa. Säilyttävä resilienssi on kykyä ylläpitää jatkaa olemassa olevia toimintoja ja palauttaa toiminnot mahdollisimman ennalleen mahdollisimman nopeasti, esimerkiksi kriisin mentyä ohi. Uudistava resilienssi merkitsee kykyä sopeutua […]

Lue lisää

Hyvinvointivaltion vastuita siirtynyt kirkolle ja järjestöille

Energiakriisi ja korkea inflaatio entisestään vahvistavat ja tuovat esiin yhteiskuntamme eriarvoisuuksia. Hallituksen hyvistä toimista huolimatta on järjestöjen ja seurakuntien organisoiman ruoka-avun tarve jo alkanut kasvaa. Ruoka-avun tarve tosin on jo kasvanut pidempään ja 90-luvun laman aikana Suomeen ilmestyneet ruokajonot ovat jääneet pysyväksi ilmiöksi. On tietysti hienoa, että kansalaisyhteiskunnasta ja seurakunnista löytyy tällaista hyväntekeväisyyttä, mutta samalla […]

Lue lisää

Hoitajapulaa pitää ratkoa sekä alueellisesti että valtakunnallisesti

Hoitajapula ei ole tullut yllätyksenä. Tämä ei myöskään ole ensimmäinen kerta, kun Suomessa on hoitajapula. Aiemmilla kerroilla asiat on hoidettu pienillä korjauksilla, mutta perustavanlaatuinen muutostyö on jäänyt tekemättä. Hoitotyön kehittäminen omana alanaan on jäänyt muiden asioiden jalkoihin, eikä sen merkitystä täysin ymmärretä vieläkään. Tämä tulee näkyviin esimerkiksi ihmettelynä, miksi hyvinvointialueella tulisi olla johtoryhmässä hoitotyön johtaja. […]

Lue lisää

Päihdepalveluiden vaikuttavuuden arviointia on kehitettävä

Eduskunnan käsittelyssä on parasta aikaa hallituksen esitys mielenterveys- ja päihdepalveluista annetun lainsäädännön uudistamisesta (HE 197/2022), jonka tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti parantaa palveluiden saatavuutta, laatua ja tarpeen mukaisuutta sekä vahvistaa asiakkaan oikeuksia saada yhdenvertaisesti tarvitsemiaan palveluja kaikissa ikäryhmissä. Lakiuudistus on erittäin tärkeä, sillä päihdehoidon puutteet ovat olleet tiedossa jo pitkään. Kunnissa asiaa ei ole priorisoitu tarpeeksi […]

Lue lisää

Puutteita vanhusten oloissa ja kohtelussa

Oikeusasiamiehen kertomus oli eduskunnan käsittelyssä joitain viikkoja sitten. Siinä tuotiin esille useita perus- ja ihmisoikeusongelmia, joista tässä blogissa haluan nostaa esille puutteet vanhusten oloissa ja kohtelussa. Valitettavasti korona aiheutti jopa syveneviä perus- ja ihmisoikeusloukkauksia. Koronaa käytettiin perusteluina esimerkiksi moniin rajoitustoimenpiteisiin, vaikka niille ei juridista perustetta olisi ollut. Rajoituksia tehtiin tai palveluja vähennettiin tai lakkautettiin jopa […]

Lue lisää

Kuulolla on suuri merkitys ihmisen hyvinvointiin

Olin eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmän eli VAMYT-ryhmän puheenjohtajana avaamassa viime viikon keskiviikkona kuuloliiton tinnitus-seminaaria. Seminaari käynnisti Kuuloliiton Toivoa tinnitukseen -kampanjan, jossa haastetaan ihmisiä jakamaan kokemuksiaan tinnituksesta julkisesti. Kampanjan tavoitteena on lisätä tinnitukseen liittyvää tietoa ja tietoisuutta, sekä voimaannuttaa ihmisiä hyvään elämään tinnituksen kanssa. Minun perheessänikin tiedetään, mitä tinnitus on, sillä miehelläni on tämä kiusallinen vaiva. Mieheni sanoo, että sen kanssa […]

Lue lisää

Kaksi tärkeää päivää mielenterveyden puolesta

Valtakunnallista mielenterveysomaisten päivää vietettiin tänäkin vuonna Ilonan päivänä eli sunnuntaina 9.10. Tänä vuonna Mielenterveysomaisten keskusliitto Finfami ja sen yhdistykset eri puolilla Suomea haluavat nostaa esille Mielenterveysomaisten oikeudet ja erityisesti heidän oikeutensa terveyteen ja omaan hyvinvointiin Maanantaina 10.10. puolestaan vietettiin Maailman mielenterveyspäivää, jonka merkitystä korostaa MIELI Suomen Mielenterveys ry. Kansainvälisen päivän teemana on tänä vuonna kehotus nostaa […]

Lue lisää

Vanhusten viikolla muistutetaan luonnon hyvinvointivaikutuksista

Sunnuntaina vietimme vanhusten päivää. Vanhustyön keskusliiton vuonna 1954 käynnistämää Vanhustenpäivää on perinteisesti vietetty lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina. Sitä seuraava viikko, eli kuluva viikko, on Vanhustenviikko. Tänä vuonna teemana on ’Yhdessä luontoon’ eli tällä viikolla halutaan korostaa sitä, että jokaisella tulisi olla oikeus ulkoiluun ja myös luontokokemuksiin. Luonto antaa voimaa ihmiselle kaikkina vuodenaikoina. Neljä vuodenaikaa on meille suomalaisille suuri rikkaus! […]

Lue lisää

Häiriökysyntä tulee kalliiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten jatkuvan nousun sanotaan usein johtuvan väestön ikääntymisestä. Näinkin on, mutta kustannuksia kasvattavat myös tilanteet, joissa asiakas saa väärää palvelua, ei saa lainkaan palvelua tai saa vain osittain sitä palvelua, jota hän on tullut hakemaan. Seurauksena on tilanne, jossa apua tullaan hakemaan yhä uudelleen ja uudelleen. Lopulta voi käydä niin, ettei asiakas enää jaksa tulla lainkaan hakemaan […]

Lue lisää

Mikä on sinun muistiystävällinen tekosi?

Taas on syyskuu eli maailman Alzheimer-kuukausi tai Muistikuukausi, kuten me Suomessa puhumme ja nyt kuluva viikko on muistiviikko. Viikon aikana järjestetään paljon tapahtumia sekä käydään keskustelua ja levitetään tietoa muistisairauksista. Tämän vuoden muistiviikon teemana on ”Hyvää elämää muistiystävällisessä yhteiskunnassa.” Muistiystävällinen yhteiskunta rakentuu muistiystävällisistä teoista. Muistiliitto haastaa miettimään, minkälaisia muistiystävällisiä tekoja voisimme itse kukin tehdä. Mikä […]

Lue lisää

Kulttuuri luo hyvinvointia

Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan yksilöllistä tai yhteisöllistä kokemusta siitä, että kulttuuri ja taide lisäävät hyvinvointia tai ovat yhteydessä siihen. Taide ja kulttuuri ovat osa hyvää elämää, terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaista edistämistä sekä elinikäistä oppimista. Siksi kulttuurihyvinvointi, kulttuurin ja taiteen mahdollisuudet, tulee nähdä myös kiinteänä osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja ennaltaehkäisyä, mutta myös osana hoitoa, hoivaa ja […]

Lue lisää

Miten rakennetaan omaishoitoystävällinen yhteiskunta ja hyvinvointialue?

Yli miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään. Suomessa arvioidaan olevan vähintään noin 350 000 omaishoitotilannetta, joista 60 000 on sitovia ja vaativia. Omaishoitotilanteissa on eroja hoivan sisällön, keston ja rasittavuuden suhteen. On myös eri asia hoitaa omaa muistisairasta puolisoaan kuin esimerkiksi oma vammaista lastaan. Omaishoitosopimuksia on Suomessa noin 50 000. Puolet omaishoitajista huolehtii puolisostaan, neljännes vanhemmistaan ja osa […]

Lue lisää

Vammaisten oikeuksien edistäminen hyvinvointialueilla

Vammaiset ovat maailman suurin ja syrjityin ihmisryhmä. Arviolta 15 % maailman ihmisistä on tavalla tai toisella vammaisia. Vaikka Suomessa tilanne on kansainvälisesti verrattuna kohtuullisen hyvä, niin tosiasiassa vammaisten ihmisten yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja palveluiden saaminen eivät ole vielä täysin toteutuneet Suomessakaan. Ongelmat ja haasteet tulivat esille esimerkiksi keväällä julkaistussa yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksessa. Viimeisen neljän vuoden aikana yhdenvertaisuusvaltuutettuun […]

Lue lisää

Millainen on ikä- ja muistiystävällinen asunto ja asuinympäristö?

Minulla oli ilo osallistua viime viikolla ikäasumisen Master Plan hankkeen päätösseminaarissa. Puhuin ikääntyvien asumisen ja palvelujen suuntaviivoista pohtien erityisesti, millainen on ikä- ja muistiystävällinen asunto ja asuinympäristö. Muisti- ja ikäystävällinen asuminen ja asuinympäristö mahdollistavat toimimisen, vaikka liikkuminen ja aistien toiminta heikkenevät. Ikäystävällisyydellä tuetaan asukkaiden toimintakykyä ja osallisuutta. Siihen liittyvät sekä asunnon ja asuinympäristön fyysiset tekijät, […]

Lue lisää

Vielä ammatillisen koulutuksen tilanteesta – yrittäjien näkökulma

Kirjoitin viime viikolla blogissani ammatillisen koulutuksen tilanteesta Amisbarometrin tulosten perusteella. Viime viikolla blogin julkaisemisen jälkeen olin Savon Yrittäjien vieraana Varpaisjärvellä ja Lapinlahdella ja siellä useat yrittäjät toivat huolensa  ammatillisen koulutuksen laadusta. Useampi yrittäjä kertoi, etteivät he ota enää opiskelijoita  työelämässä oppimisen – jaksoille, sillä niin monelta opiskelijalta puuttuvat perustiedot- ja taidot sekä työelämävalmiudet. Työnantajilla ei […]

Lue lisää

Ammatillista koulutusta tulee kehittää tutkimustietoon pohjautuen

Ammatillisissa oppilaitoksissa on jälleen aloitettu uusi lukuvuosi. Onnea ja menestystä kaikille vasta aloittaneelle ja myös opintojaan jatkaville opiskelijoille. Ammatilliseen koulutukseen on kohdistunut viime vuosina paljon muutoksia ja viimeisimpänä niistä vuoden 2021 alusta alkaen oppivelvollisuuden pidentämisen yhteydessä tehdyt muutokset. Ammatillisen koulutuksen resurssivajeista on puhuttu pidemmän aikaa, ja onneksi tämä hallitus on myöntänyt lisää resursseja. Sama suuntaus […]

Lue lisää

Lapsissa ja nuorissa on yhteiskunnan tulevaisuus 

Eduskunnan tarkastusvaliokunta on selvittänyt omana hankkeena nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyä. Selvityksen mukaan näyttää selvältä, ettei mikään yksittäinen palvelu tai edes rahoituksen määrä selitä nuorten syrjäytymisen ehkäisyn onnistumista tai epäonnistumista. Kaikkein tärkeintä näyttää olevan palveluketjun eheys ja toimivuus. Nyt lasten ja nuortenpalvelut ovat jakautuneet monen eri sektorin alle ministeriötasolta alkaen ja tämä aiheuttaa siilojen syntymistä. Palvelujen siiloutumisen […]

Lue lisää

Omalääkärin ja omasairaanhoitajan työparimallista hyötyvät sekä potilas että työntekijät

Kesäkuun alussa perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén käynnisti selvitystyön omalääkärimallista. Selvitystyön tavoitteena on arvioida ja kuvata omalääkärimallin mahdollisia toteuttamiskeinoja hoitotakuun kanssa. Tavoitteena on löytää malli, jolla voidaan parhaiten edistää hoidon saatavuutta ja jatkuvuutta.  Kyse ei ole vain vanhan mallin palauttamisesta vaan etsitään parhaiten nykyiseen toimintaympäristöön sopivaa mallia. Eräs mahdollinen malli tähän on omalääkäri-omahoitaja-työparimalli. Työparimallissa potilaasta […]

Lue lisää

Yksin asuvien määrä kasvaa

Yhden hengen kotitalouksien määrä kasvaa koko ajan ja näistä merkittävä osa on ikäihmisiä. Suomessa on noin 1,3 miljoonaa yksinasuvaa, joista yli 60-vuotiaita on 45 prosenttia. Yksinasuvien määrä on lähes kaksikertaistunut vuodesta 1990. Selvitysten mukaan yksin asuvilla on muita yleisemmin puutteita terveydessä ja hyvinvoinnissa. Yksin asuminen on myös taloudellisesti kalliimpaa ja epävakaampaa, sillä yksinasuva ei voi […]

Lue lisää

Koulutuksellisen eriarvoistumisen ehkäiseminen on tärkeää

Viime viikolla eduskunnassa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslakiin lisättiin säädös erityisavustuksesta varhaiskasvatuksen sekä esi- ja peruskoulutuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin. Tämä niin sanottu tasa-arvoraha kohdennetaan niille kouluille ja varhaiskasvatuksen toimipaikoille, joiden sijaintialueella koulutustaso on heikko ja työttömyysaste sekä vieraskielisen väestön osuus korkea. Lakiesityksen taustalla on tutkimustieto siitä, että oppilaiden sosiaaliseen taustaan liittyvät erot oppimistuloksissa […]

Lue lisää