Lasten oikeudet eivät toteutuneet täysimääräisesti koronaepidemian aikana

Eduskunnassa hyväksyttiin eilen perusopetuslain väliaikainen muutos, joka mahdollistaa alue- ja tilannekohtaiset ratkaisut koulunkäynnin järjestämiseen syksyllä, mikäli koronaepidemian ryppäitä ilmenee ja kouluja joudutaan tämän vuoksi sulkemaan osittain tai kokonaan. Emme voi tietää syksyn epidemiatilannetta, joten varautuminen on nyt järkevää. Näin voidaan välttää poikkeuslain aikana tehdyt virheet. Poikkeuslain erilaiset tulkinnat kunnissa johtivat siihen, etteivät lasten oikeudet täysimääräisesti […]

Lue lisää

Ihminen on kehuvetoinen

  Kirjoitin viime viikolla alla olevan postauksen Facebookiin. ”Olen aina sanonut, että ihminen on ”kehuvetoinen”. Tänään sen jälleen huomasin. Nukuin viime yön huonosti eli heräsin väsyneenä. Vähän on huoliakin (ei mitään vakavaa) ja siksi tunsin aamulla pientä apatiaa töihin tullessa (aurinkokaan ei paistanut). Menin aamun ensimmäiseen kokoukseen (työsuojelutoimikunnan kokous) ja kokouksen jälkeen eräs henkilö tuli […]

Lue lisää

Hoivavelkakin on maksettava

Perustuslakivaliokunta on useaan otteeseen koronaepidemian aikana todennut, että valmiuslain perusteella tehtävien perusoikeuksien poikkeuksille on aina asetettava välttämättömyysedellytys. Valitettavasti tätä ei riittävästi joka paikassa noudatettu. Rajoitustoimenpiteiden tulkinnat ovat olleet kuntien ja hoitoyhteisöjen välillä vaihtelevia ja rajoituksia on tehty myös ”varmuuden vuoksi”, vaikka valmiuslaki ei sitä tarkoita eikä siihen oikeuta. Keskityn tässä kirjoituksessa pohtimaan asiaan ikäihmisten ja […]

Lue lisää

Huomio lapsiin ja nuoriin

Nuortenmedia Demi toteutti yhteistyössä Suomen Nuorisoalan kattojärjestö Allianssin, Väestöliiton, Pelastakaa Lapset ry:n ja Nuorten mielenterveysseura Yeesin kanssa laajan #MPkorona – nettikyselyn, johon vastasi 2 200 nuorta ympäri maan. Samoin Pelastakaa lapset ry selvitti yli 3000 lapsen kokemuksia koronakeväästä. Molemmat kyselyt antavat samansuuntaisia tuloksia lasten ja nuorten tilanteesta ja toivottavasti pakottavat meidät aikuiset ja päättäjät tekemään […]

Lue lisää

Nyt ollaan oikealla tiellä ikäihmisten oikeuksien parantamisessa – mutta tehtävää riittää ja tarkkana on oltava

Ikäihmisten hoidon laadussa on ollut ongelmia jo vuosia, mutta viime keväänä esille tulleet räikeät laiminlyönnit havahduttivat kaikki siihen, että muutoksia on saatava aikaan. Hallituksen esitys uudeksi vanhuspalvelulaiksi onkin nyt eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsiteltävänä. Toivon, että tuleva lainsäädäntö huomioi riittävästi sen, että henkilöstömitoituksen lisäksi huomiota on kiinnitettävä myös henkilöstön ammattitaitoon ja osaamiseen. Kuka tahansa ei […]

Lue lisää

Muistisairauksiin liittyy paljon virheellistä tietoa ja se näkyy myös päätöksenteossa

Muistisairaudet liitetään virheellisesti osaksi niin sanottua normaalia ikääntymistä. Muistisairaudet ovat eteneviä neurologisia sairauksia, jotka vaikuttavat ihmisen toimintakykyyn laaja-alaisesti. Muistisairaudet eivät ole vain ikääntyneiden sairauksia. Suomessa arvioidaan olevan noin 7000 työikäistä muistisairasta. Virheellinen käsitys on edelleen erittäin yleinen sekä Suomessa että maailmalla. Vuonna 2019 selvitettiin laajassa kansainvälisessä tutkimuksessa asenteita, jotka liittyvät muistisairauksiin. Kävi ilmi, että maailmanlaajuisesti […]

Lue lisää

Hyvää kansainvälistä Sairaanhoitajapäivää

Juhlimme vuosittain kansainvälistä sairaanhoitajapäivää tänään 12. toukokuuta hoitotyön pioneerin, Florence Nightingalen syntymäpäivänä. Tämä vuosi on myös Florence Nightingalen juhlavuosi, sillä hänen syntymästään tulee tänä vuonna kuluneeksi 200 vuotta. Nightingale on nykyaikaisen hoitotyön esikuva. Hän tuli tunnetuksi siitä, kuinka hän hoiti vuodesta 1854 lähtien Turkissa Krimin sodan uhreja. Hänen aloitteestaan on syntynyt vuonna 1860 Lontooseen Nightingale […]

Lue lisää

Arvot ohjaamassa toimintaa korona-aikana

Eettiset ja moraaliset arvot koskevat sitä, mikä on hyvää tai pahaa, mikä on oikein tai väärin ja mikä teko on oikein ja mikä väärin. Hoitotyön ja koko sosiaali- ja terveystoimen perustana ovat eettiset arvot ja periaatteet. Hoitotyö on jatkuvaa eettisten valintojen tekemistä. Mitä haavoittuvammassa asemassa olevaa ihmistä autetaan ja hoidetaan, sen tärkeämpää on, että työntekijät […]

Lue lisää

Iloitaan keväästä

Viimeiset viikot ovat monelle olleet raskaita ja ahdistavia, mutta myös osoittaneet, että Suomessa on edelleen voimissaan yhteisöllisyyden ja välittämisen kulttuuri. Monelle koronaepidemia on ollut myös rauhoittumisen ja uusien ajatusten aikaa. Moni ystäväni on kertonut, että epidemian aikana, on joutunut miettimään monia asioita uudelleen ja esimerkiksi kysymykset, kuten mikä minulle on elämässä tärkeää ja mistä minä […]

Lue lisää

Valmiuslaki ei tarkoita toimintojen keskeyttämistä tai asiakkuuksien lopettamista ”varmuuden vuoksi”

Valmiuslain mukaisia toimivaltuuksia voidaan käyttää vain, jos tilanne ei ole hallittavissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin.  Nyt valmiuslakia on eri alueilla ja kunnissa tulkittu hyvin eri tavoin. Valitettavasti sen nojalla on joissakin kunnissa jopa lopetettu erilaisia toimintoja ”varmuuden vuoksi” pohtimatta lainkaan, ovatko nämä toimenpiteet välttämättömiä valmiuslain tarkoituksen näkökulmasta. Kaikissa kunnissa ei ole myöskään pohdittu asiakkuuksien keskeytyksestä aiheutuvia […]

Lue lisää

Huoli omaishoitajien jaksamisesta

Omaishoitajaliittoon on tullut paljon viestejä epätietoisilta omaisilta siitä, miten koronaepidemian aikana pitäisi toimia. Omaishoitajilla on myös paljon pelkoja ja huolia sekä omaan itseensä että myös hoidettavan tilanteeseen liittyen. Hoitajat ovat eturintamassa suojaamassa riskiryhmiin kuuluvia koronavirukselta. Monet omaishoitajat kuuluvat riskiryhmään itsekin, erityisesti iäkkäät puoliso-omaishoitajat. Muistisairaat ovat omaishoidon suurin ryhmä. Osa kotona asuvista muistisairaista on käytännössä täysin riippuvaisia […]

Lue lisää

Maailman terveyspäivänä nostetaan malja sairaanhoitajille ja kätilöille

Maailman terveyspäivää vietetään aina seitsemäs päivä huhtikuuta, joka on myös vuonna 1948 perustetun Maailman terveysjärjestön (WHO) perustamispäivä. Jokaisena vuonna terveyspäivälle on valittu erityinen terveydellinen teema. Terveyspäivän aikana on perinteisesti rohkaistu ihmisiä eri puolilla maailmaa osallistumaan yhteisöllisesti terveyttä edistäviin aktiviteetteihin. Tänä vuonna kampanjassa korostuu maailmanlaajuisesti poikkeuksellinen tilanne koronapandemian vuoksi ja yhteisöllisyys toteutuu verkon- ja someviestinnän kautta. […]

Lue lisää

Hoitotyön asiantuntijuus kunniaan

Hoitotyön ammattilaisten tärkeys tunnistetaan erityisesti nyt, kun koronavirus jyllää maassamme. Toivottavasti arvostus jatkuu myös epidemian jälkeen. Arvostus tarkoittaa sitä, että voi kehittää omaa työtään, tulee kuulluksi oman työnsä asiantuntijana ja voi kokea tekevänsä työnsä kunnolla. Nämä perusasiat eivät tällä hetkellä toteudu kaikissa organisaatioissa. Olen saanut viestejä hoitotyöntekijöiltä, että heidän mielipiteitään ei kuulla eikä osaamistaan arvosteta. […]

Lue lisää

Lasten ajatuksia koronaviruksesta

Korona-virus vaikuttaa paljon myös lasten elämään ja kysyinkin lapsenlapsiltani (5 – 19 – vuotta) mikä heidän mielestään korona on ja miten se vaikuttaa heihin. Seuraavanlaisia vastauksia sain: Sakari (5 vuotta): ”Korona on virus, joka tekee yhdeksänkymppisille ja kahdeksankymppisille sellaista vaarallista tautia. Päiväkotiin ei mennä eikä metrossa matkusteta, koska sielläkin saattaisi tartuttaa. Ihan tämmöistä tää on…Ei […]

Lue lisää

Omaishoidon tukemiseksi uudenlaisia toimintatapoja

Ennen koronaepidemian alkua, minulla oli ilo tutustua omaishoitajien tukemisen ja jaksamisen kannalta kahteen omaishoitoa erinomaisesti tukevaan toimintamalliin. Molemmissa esimerkeissä korostuu ikäihmisten omaishoito. Ensinnäkin sain olla yhden päivän työskentelemässä Ruokolahdella, Etelä-Karjalassa, kotihoitoa toteuttavassa Sudenkorento ry:ssä. Entisenä kotisairaanhoitajana päivä oli voimaannuttava ja loi uskoa hyvän ja laadukkaan kotihoidon toteuttamismahdollisuuksiin. Sudenkorennossa toiminnan keskeisenä periaatteena on se, että asiakkaan ja läheisten kanssa […]

Lue lisää

Sivistyneessä yhteiskunnassa arvostetaan kaiken ikäisiä ihmisiä

Kun ajattelemme Suomen tulevaisuutta, yksi asia on varma: Kansakuntamme ikääntyy. Taustalla on syntyvyyden laskun lisäksi elinikämme pidentyminen. Kun vuonna 1971 syntyneen tytön odotettu keskimääräinen elinikä oli 74 vuotta ja pojan 66 vuotta, vuonna 2017 syntyneen tytön odotettu elinikä on jo yli 84 ja pojan lähes 79 vuotta. Yli 65-vuotiaiden määrä Suomen väestöstä on merkittävä. Tällä […]

Lue lisää

Ilmaston lämpenemisen hidastamiseen voidaan vaikuttaa julkisilla hankinnoilla

Viime viikolla keskustelimme eduskunnassa ilmastovuosikertomuksesta. Kertomuksen tavoitteena on toimia ilmasto- ja energiapoliittisen keskustelun välineenä. Jos haluamme toimia vaikuttavasti ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi on asiaa tarkasteltava sektorikohtaisten toimien lisäksi poikkileikkaavasti jokaisella hallinnon tasolla, erityisesti alueilla ja kunnissa. Esimerkiksi julkiset hankinnat ovat ilmaston kannalta suotuisten ratkaisujen edistämiseksi tärkeitä. Valtaosan julkisista hankinnoista, noin kaksi kolmasosaa, tekevät Suomessa kunnat, joten […]

Lue lisää

Esteellinen ympäristö syrjii vammaisia

Viime viikolla keskusteltiin eduskunnassa tekemäni aloitteen pohjalta vammaisten oikeuksien toteutumisesta Suomessa. Käsittelen tässä blogissani tarkemmin vain yhtä keskustelussa mukana ollutta teemaa eli esteettömyyttä. Jos haluat katsoa koko keskustelun, niin se on kokonaisuudessaan katsottavissa täältä.   Vammaisten oikeuksien perusta Suomi on ratifioinut kesäkuussa 2016 YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen, jonka tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille […]

Lue lisää

Kansanterveyden edistämiseen kannattaa investoida

OECD ja European Observatory on Health Systems and Policies – seurantakeskus yhdessä Europan komission kanssa ovat laatineet katsauksen, State of Health in the EU, jossa keskitytään tarkastelemaan EU:n ja Euroopan talousalueen terveystilannetta ja terveysjärjestelmiä. Katsauksessa tuodaan esille kunkin maan erityispiirteitä ja haasteita maiden välisten vertailujen perusteella. Viime viikolla Eduskunnan terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmä, Soste […]

Lue lisää

Ammattitaitoon ja osaamiseen panostaminen on vaikuttavan toiminnan edellytys

Muistisairautta sairastavia on Suomessa lähes 200 000. Muistisairauksien riski lisääntyy ikääntymisen myötä, mutta meillä on myös arviolta noin 7 000 työikäistä muistisairasta henkilöä. Muistisairauksia voidaan nykytiedon mukaan ennaltaehkäistä sekä hoitaa ja kuntouttaa tehokkaasti. Tunnistaminen, ennaltaehkäisy ja laadukas hoito vaativat erityisasiantuntijuutta, jota ei sosiaali- ja terveysalan perustutkinnoissa ei saavuteta. Muistihoitajan ovat yleensä sairaanhoitajakoulutuksen käyneitä henkilöitä, jotka ovat perustutkinnon […]

Lue lisää

Ihmisten erilaisuus työyhteisössä – hyvä vai paha?

Terveessä työyhteisössä arvostetaan ja hyödynnetään myönteistä erilaisuutta. Myönteisen erilaisuuden muotoja ovat muun muassa: Eri ikäiset ihmiset Työyhteisöön vasta tulleet ja siellä pitkään olleet työntekijät Eri ammattiryhmät Erilaiset osaamisalueet (erilaista tietoa, taitoa ja valmiuksia) Erilaiset luonteenpiirteet Erilaiset elämäntilanteet Myönteistä erilaisuutta arvostavansa työyhteisössä pidetään luonnollisena asiana sitä, ettei kaikkien tarvitse osata kaikkia asioita yhtä hyvin, vaan työntekijät […]

Lue lisää