Lasikattojen rikkomista

Muistathan Euroviisuissakin esiintyneen Pertti Kurikan Nimipäivät – punkbändin? Kolme vuotta sitten bändi perusti yrityksen eli Pertin Valinta -sekatavarakaupan. Minä kävin siellä kesäkuun alussa ja tapasin yhden bändin jäsenen, yrittäjän ja myös kuntavaaleissa Helsingissä ehdokkaana olleen Sami Helteen. Bändin kotisivuilla Sami kertoo: ”BÄNDIMME JÄSENET OVAT NELJÄ KEHITYSVAMMAISTA MIESTÄ, JOTKA SOITTAA TIETENKIN SUOMALAISTA PUNKKIA.”   Mikä on […]

Lue lisää

Yleisradiota kannattaa kehua

Viime viikolla käsiteltiin eduskunnassa Ylen hallintoneuvoston kertomusta vuodesta 2020. Yhteiskunnassa korona hallitsi koko vuotta ja Ylen merkitys kasvoi vuoden aikana entisestään. 96 prosenttia suomalaisista säännöllisesti käytti jotain Ylen palveluita, ja esimerkiksi television katsojaluvut nousivat merkittävästi. Koronaan liittyvät uutiset, valtioneuvoston viralliset tiedotustilaisuudet sekä koronauutisartikkeli tavoittivat miljoonia suomalaisia. Vuosittain tehtävän kyselytutkimuksen mukaan 86 prosenttia suomalaisista luottaa Ylen uutisiin. […]

Lue lisää

Järjestöjen merkitys ja rooli näkyviin kuntavaaleissa

Olen järjestöihmisenä ihastellut eri järjestöjen ja toimijatahojen huolellista valmistautumista kuntavaaleihin ja vaikuttamistyötä vaalien alla. Järjestöissä on tehty hyvää työtä tavoitteiden laatimisessa ja oman tärkeän sanoman viestimisessä tuleville päättäjille. Haluan tässä esimerkinomaisesti tuoda esille kolme erilaista, informatiivista sekä samalla ehdokkaita ja äänestäjiä aktivoivaa tapaa viestiä omista tavoitteista. Muistiliiton kuntavaaliohjelmaan kuuluu kaksi informatiivista tarkistuslistaa. Toisen avulla kuntavaaliehdokas voi testata, […]

Lue lisää

Sairaanhoitajien tilanteeseen vihdoin herättävä

Eduskunta kävi viime viikon torstaina keskustelun kansalaisaloitteesta, jossa vaaditaan sairaanhoitajien palkkauksen nostamista korona-aikana. Vaikka eduskunta ei tässä maassa käy neuvotteluja palkoista tai työehdoista, vaan se on puhtaasti työmarkkinaosapuolien tehtävä, on aloitteen esille nostama hätä ja viesti meille päättäjille äärimmäisen tärkeä. Yhteiskunnassa on monella tavalla usean vuoden ajan kieltäydytty uskomasta sitä tosiasiaa, että hoitotyöntekijäpula uhkaa vakavasti […]

Lue lisää

Otetaan opiksi

Samalla kun Suomessa puretaan koronarajoituksia, meidän on myös käynnistettävä perusteellinen keskustelu siitä, mitä koronaepidemia meille opetti.  Siitäkin huolimatta, että Suomi on selvinnyt pandemiasta paremmin kuin monet muut maat, korona paljasti paljon puutteita ennakoinnissa ja varautumisessa tämänkaltaiseen kriisiin. Myös puutteita lainsäädännössä ja kriisijohtamisessa tuli esille. Vuoden aikana keskusteluun on noussut esimerkiksi Suomen hallintojärjestelmän hajautetun mallin toiminta […]

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kuntavaalitavoitteista

Olen näin vaalien alla lukenut mielenkiinnolla eri sosiaali- ja terveysjärjestöjen kuntavaalitavoitteita. Toki niissä tulee esille oman jäsenistönsä erityistarpeet ja näkökulmat, mutta suurin osa järjestöistä korostaa kahta asiaa: terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tärkeyttä ja osallisuuden lisäämistä kansalaisyhteiskunnan avulla. SOSTE eli Suomen sosiaali- ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 230 sosiaali- ja terveysalan […]

Lue lisää

Hyvää kansainvälistä sairaanhoitajien päivää – monista huolista huolimatta

Huomenna (12.5.) vietetään kansainvälistä sairaanhoitajien päivää. Hoitotyössä on monia tärkeitä osaamisalueita ja taitoja. Mielestäni keskeinen perusta on kuitenkin ihmisen kohtaaminen ja auttava vuorovaikutus. Vuorovaikutus tarkoittaa vuorotellen toisiimme vaikuttamista ja sen edellytyksenä on tasavertainen kohtaaminen. Oppivaa vuorovaikutusta voi verrata keinulaudalla keinumiseen, jossa osapuolet ovat vuorotellen ylhäällä ja vuorotellen alhaalla. Tällaista vuorovaikutusta myös hoitotyössä tarvitaan työntekijän ja […]

Lue lisää

Vähitellen kohti normaalimpaa

Viime viikolla eduskunnassa käsiteltiin pääministerin ilmoitusta niin sanotusta koronan exit-strategiasta. Ensiksi täytyy muistuttaa, että tilanne ei ole vielä voitettu ja että koronaepidemian vuoksi tarvitsemme edelleen niin varotoimenpiteitä kun myös taloudellisia panostuksia kotitalouksien ja yritysten selviämiseen niin kriisin kuin sen jättämien jälkien ylitse. Hallitus on viisaasti linjannut, että rajoituksia puretaan vähitellen ja hallitusti aina tilannetta tarkkaillen […]

Lue lisää

Kulttuuripolitiikan rooli tulee tunnistaa vahvemmin yhteiskunnan rakentamisessa

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestön KULTA ry:n kyselyssä kysyttiin kansanedustajilta ja kulttuurijärjestöjen johtajilta käsityksiä kulttuurialan toimintaedellytyksissä Suomessa. Kyselyn perusteella kulttuurialan merkitys periaatteessa ymmärretään ja kulttuurisia oikeuksia pidetään tärkeinä. Kulttuuriset oikeudet tarkoittavat sitä, että jokaisella on oltava mahdollisuus elää kulttuurin ja taiteen äärellä niin tekijänä, kokijana kuin harrastajanakin. Kulttuurin ja taiteen merkitys on jopa tullut korostetusti esille koronan aikana, kun […]

Lue lisää

Mielenterveyskuntoutujat joutuvat edelleen kohtaamaan kielteisiä asenteita

Maaliskuun lopussa ilmestyi mielenterveysbarometri 2020. Barometri toi esille monia mielenkiintoisia tuloksia ja yksi tällainen on asennoituminen mielenterveyspotilaisiin. Mielenterveysbarometrissa on seurattu mielenterveysongelmiin liittyviä asenteita vuodesta 2005. Uusimmassa barometrissa 60 % suomalaisista arvioi, että asenteet mielenterveysongelmia itse kokeneita ihmisiä kohtaan ovat muuttuneet myönteisemmiksi viime vuosina. Barometrin ns. Nimby (Not in my Backyard) -mittarin mukaan se näyttää pitävän paikkansa. […]

Lue lisää

Vammais- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointia on lisättävä lainsäädäntötyössä

Suomi on ratifioinut 10.6.2016 YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen, jonka tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista. Sopimus velvoittaa myös huomioimaan vammaisten henkilöiden erityistarpeet ja takaamaan vammaisille samat yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuudet kuin kaikille muillekin. Lisäksi sopimus korostaa yleisen asennemuutoksen tärkeyttä, stereotypioiden ja ennakkoluulojen […]

Lue lisää

Lasten ja nuorten eriarvoisuus kasvoi koronan takia

Viime viikolla julkaistiin lapsiasiavaltuutetun vuosikertomus 2020 otsikolla ”Pandemian varjossa kohti maapallon tulevaisuutta.” Vuosikertomuksessa tuli esille samankaltaisia huolia lasten ja nuorten terveyteen ja hyvinvointiin liittyen kuin esimerkiksi aiemmin keväällä julkaistussa Ihmisoikeuskeskuksen raportissa Koronapandemian vaikutukset perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. Pandemian aiheuttama kriisi on vaikuttanut monin tavoin kaikkien lasten, nuorten ja perheiden arkeen, hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen. Vaikutukset […]

Lue lisää

Suomalaiset haluavat terveysperusteisia päätöksiä

Suomalaisista 53 prosenttia kannattaa siirtymistä elintarvikkeiden terveysperusteiseen verotukseen. Runsaasti sokeria sisältävien elintarvikkeiden verottamista kannattaa 58 prosenttia suomalaisista ja suolan verotusta 43 prosenttia suomalaisista. Tulokset selviävät SOSTE:n, Yksi elämä -verkoston ja Terve Paino ry:n Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä, jossa selvitettiin kansalaisten asenteita epäterveellisten tuotteiden verotuksesta, myynninedistämisestä sekä kulutustottumuksista. Suomessa tuleekin ottaa käyttöön elintarvikkeiden terveysperusteinen vero, joka puuttuisi […]

Lue lisää

Suomessa vietetään aivoviikkoa jo 16:sta kertaa

Aivoviikko on kansainvälinen tapahtuma, jota vietetään noin 60 maassa. Sen taustalla on yhdysvaltalainen, vuonna 1950 perustettu, Dana-säätiö. Säätiö tuo esille aivotutkimuksen tärkeyttä ja edistysaskeleita sekä myöntää avustuksia aivotutkimukseen ja koulutukseen. Suomessa aivoviikkoa on vietetty vuosittain viikolla 11 aina vuodesta 2006 alkaen.  Tämän vuoden aivoviikon teemana on ”Ajattele aivojasi, mieti muistiasi”.  Suomessa aivoviikkoa perinteisesti viettävät neurologisen […]

Lue lisää

Nyt on panostettava erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten auttamiseen

Ihmisoikeuskeskus on todennut tuoreessa raportissaan, että koronapandemialla on ollut huomattavat vaikutukset lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen. Koronakiriisi on monin tavoin lisännyt eriarvoisuutta lasten ja nuorten keskuudessa. Pandemia kielteiset vaikutukset usein kasaantuvat lasten, nuorten ja perheiden arjessa. Myös nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Ihmisoikeuskeskus korostaa, että tässä tilanteessa on tunnistettava erityisesti ne lapset ja […]

Lue lisää

Suomi menestyy, kun Eurooppa menestyy

Eduskunta kävi viime viikolla hyvän ja kattavan keskustelun hallituksen EU-selonteosta. Tiiviisti voisi todeta, että Suomi menestyy, kun Eurooppa menestyy.  Olemme kiinteästi osana yhteistä markkina-aluetta ja kansainvälistä yhteistyötä. Suomessa on viime aikoina paljon keskusteltu siitä, paljonko Suomi maksaa erilaisia maksuja EU:lle ja mitä saamme vastineeksi. EU:n arvo Suomelle ei kuitenkaan perustu vain euromääräisiin lukuihin siitä, minkä verran unionille […]

Lue lisää

(Työ)hyvinvointia taiteesta ja kulttuurista

Kulttuurin ja taiteen terveys- ja hyvinvointivaikutuksista on jo paljon tutkimusnäyttöä ja käytännön kokemuksia. Maailman terveysjärjestön, WHO:n, vuonna 2019 julkaisema yli 900 tutkimusta kattava tutkimusraportti osoittaa, että taidetoiminta parantaa terveyttä ja hyvinvointia, ehkäisee ja hoitaa lukuisia psyykkisiä sairauksia sekä auttaa selviytymään akuuttien ja kroonisten sairauksien kanssa. Taiteen ja kulttuurin avulla voidaan edistää myös aivoterveyttä ja käsitellä […]

Lue lisää

Hyvää osallisuusviikkoa

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksella on meneillään sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke (Sokra). Osana hanketta tällä viikolla vietetään osallisuusviikkoa. Osallisuus on vahvasti yhteydessä hyvinvointiin: matalan osallisuuden kokemuksen on todettu liittyvän muun muassa vakavaan psyykkiseen kuormittuneisuuteen, yksinäisyyteen ja huonoksi koettuun työkykyyn. Kokemus osallisuudesta lisää taas hyvinvointia, turvallisuutta, uskoa tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiin. Osallisuuden avulla voidaan vähentää eriarvoisuutta, köyhyyttä, syrjäytymistä ja […]

Lue lisää

Mitkä ihmeen kohtuulliset mukautukset?

Suomi on ratifioinut kesäkuussa 2016 YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen, jonka tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista. Sopimuksessa asetetaan sopimusvaltioille velvoite toteuttaa vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus täysimääräisesti kattaen kaikki elämänalueet. Vammaiselle omannäköisen elämän toteutuminen ja osallisuus voivat edellyttävät esimerkiksi oikeutta tulkkauspalveluun, henkilökohtaiseen avustajaan ja kuljetuspalveluun. Vammaispalveluissa ei ole kyse […]

Lue lisää

Terveyden- ja hyvinvoinnin edistämistyössä ravitsemusasioihin kiinnitetään liian vähän huomiota

Ravitsemuksen merkityksestä terveyteen ja hyvinvointiin on olemassa sekä kansainvälistä että kansallista tutkimusnäyttöä. Esimerkiksi aivoterveyttä voidaan edistää ja muistisairauksia ennaltaehkäistä terveellisen ravitsemuksen avulla. Ylipainoisuus ja lihavuus lisäävät riskiä monille sairauksille. Toisaalta ikäihmisillä on myös aliravitsemusta. Terveyspoliittista tutkimusta siis on olemassa, mutta epäterveellisen ravitsemuksen kansantaloudellisesta merkityksestä tarvitaan vielä nykyistä enemmän tutkimustietoa. Suomessa yhä yleisempi ongelma on ylipaino. […]

Lue lisää

Sairaanhoitajien työolosuhteiden korjaamisella alkaa olla kiire

”Meille on sairaanhoitajia jonossa asti tulossa töihin.” Näin minulle todettiin vielä pari vuotta sitten erään sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation johdon taholta, kun varoittelin uhkaavasta sairaanhoitajapulasta. Tässäkään organisaatiossa ei puhuta enää näin. Monin paikoin Suomea pätevistä sairaanhoitajista on jo suurempi pula kuin lääkäreistä.  Pako alalta on alati kasvava ongelma. Tyytymättömyys työolosuhteisiin ei johdu pelkästään koronasta, vaikka […]

Lue lisää