Hoitotyön erikoistumiskoulutuksella on kiire

Vaikka suomalainen sairaanhoitajakoulutus on korkeatasoinen, se ei anna valmiuksia toimia erityisasiantuntijatehtävissä ja juuri näistä henkilöistä on suuri puute. Työelämässä puuttuu edelleen muun muassa muistihoitajia, reumahoitajia, tehohoitajia ja kehitysvammatyön erityisosaajia. Tarvitsemme vahvempaa erikoistumiskoulusta, jotta terveydenhuolto voi jatkossa vastata kattavasti väestön tarpeisiin. Joulun jälkeen julkaistiin sosiaali ja terveysministeriössä ensimmäiset ehdotukset kliinisen hoitotyön erikoistumisaloista. Tätä työtä on odotettu […]

Lue lisää

Hyvinvointialueilla otettava uusi suunta

Monien selvitysten mukaan hallinnon ja toiminnan siiloutuminen heikentää toiminnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Tämä näkyy sekä ministeriöissä, että alueilla ja kunnissa. Työskentelen eduskunnassa tulevaisuusvaliokunnassa ja tarkastusvaliokunnassa ja molemmat valiokunnat ovat lausunnoissaan ja mietinnöissään tuoneet esille erityisesti huolensa lasten ja nuorten palveluiden siiloutumisesta. Vuodenvaihteessa on ilmestymässä tarkastusvaliokunnan tilaama selvitys, jonka aiheena on nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palvelurakenne, rahavirrat syrjäytymisen […]

Lue lisää

Paljon onnea 104-vuotiaalle Suomelle

Eilen vietimme itsenäisyyspäivää ja samalla on tärkeä muistaa niitä henkilöitä, jotka ovat taistelleet meille vapauden ja jotka sotien jälkeen rakensivat hyvinvointiyhteiskuntamme. Meidän velkamme sotiemme veteraaneille on valtaisa. Monet lähtivät sotaan nuorina miehinä ja antoivat nuoruusvuotensa isänmaan eteen juoksuhaudoissa puolustaessaan itsenäisyyttämme. Monet haavoittuivat ja invalidisoituivat ja menettivät terveytensä. Monet antoivat henkensä. Ei sovi unohtaa myöskään rintamalla […]

Lue lisää

Sote-uudistus henkilöstön näkökulmasta

Kansalaisten ja erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitsevien kansalaisten kannalta tulevat vaalit ovat tärkeimmät vaalit pitkään, pitkään aikaan. Kyseessä on suurin yhteiskunnallinen uudistus vuosikymmeniin. Nämä ovat myös tulevaisuusvaalit! Tässä kirjoituksessa otan kantaa tuleviin vaaleihin työntekijöiden ja työn kehittämisen näkökulmasta. Tällä hetkellä sosiaali- ja terveysalalla suuri ongelma on työntekijöiden uupuminen. Tämä johtuu liian suuresta työmäärästä, jota korona […]

Lue lisää

Muistityö vaatii erityisosaamista

Viime lauantaina olleeseen Muistiliiton liittovaltuuston kokoukseen osallistuin Muistiliiton hallituksen puheenjohtajana viimeistä kertaa. Ensin vuoden alusta puheenjohtajana jatkaa terveystieteiden tohtori, gerontologian ja kansanterveyden sekä gerontologisen hoitotieteen dosentti Jenni Kulmala. Olen ollut Muistiliiton johdossa 10 vuotta ja nyt on korkea aika vaihtaa puheenjohtajaa, sillä on järjestön etu, että luottamushenkilöt vaihtuvat aika ajoin. Olen tehnyt muistityötä Suomessa eri […]

Lue lisää

Eläkkeensaajien Keskusliitto tärkeällä asialla

Sain sähköpostiini marraskuun alussa Eläkkeensaajien Keskusliiton liittokokouksen tiedotteen. Ilahduin tiedotteesta, sillä siinä nostettiin tulevaisuuden kannalta tärkeitä asioita esille ja kerrottiin muun muassa, että EKL perustaa tulevaisuustyöryhmän, jonka toimintaan se kutsuu eri tahoja ja eri ikäisiä ihmisiä. Tämän kaltaista työtä toivoisi tehtävän monissa muissakin liitoissa, yhdistyksissä ja järjestöissä. Tulevaisuus ei vyöry päällemme – se tehdään yhdessä. […]

Lue lisää

Oikeus olla lapsi ei aina toteudu

Tällä viikolla vietetään ehkäisevän päihdetyön viikkoa ja ensi viikolla (15–21.11) on lapsen oikeuksien viikko. Lasten oikeuksien viikon teemana on lapsen oikeus hyvään kohteluun.  Luin viime viikolla Ani Kellomäen kirjan (2017): ’Kosteusvaurioita. Kasvukertomuksia pullon juurelta’, missä on kerrottu 40:n suomalaisen kertomuksia siitä, millaista oli kasvaa ”pullon juurella” ja miten nämä kokemukset vaikuttavat aikuisuudessa. Kirjassa tulee esille […]

Lue lisää

Kyllä eläkeläisköyhyydestä täytyy edelleen puhua ja selvityksiäkin tehdä

Vaikka eläkeläisten keskimääräinen toimeentulo onkin parantunut viime vuosina muun muassa palkkojen kasvun ja työurien pidentymisen myötä, niin siitä huolimatta on suuren eläkeläisjoukon pienituloisuus ja suoranainen eläkeläisköyhyys yhteiskunnassamme edelleen laaja epäkohta. Sosioekonomisista ryhmistä eniten lukumäärällä mitattuna alle köyhyysrajan elää nimenomaan eläkeläisiä. Eläketurvakeskuksen tuoreimpien tilastojen mukaan vuonna 2019 lähes 40 prosentilla eläkkeensaajista eläke jäi alle 1 250 euron kuukaudessa. Heistä […]

Lue lisää

Kohti yhdessä tekemistä

Tulevia hyvinvointialueita, kuntia ja (sosiaali- ja terveys-) järjestöjä yhdistää yhteinen tavoite, ihmisten hyvinvointi.  Hyvinvointialueilla ja kunnilla on lakisääteinen velvollisuus terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen alueella, mutta myös järjestöjen toiminta on varmistettava julkisten palveluiden rinnalla. Se on ehdoton edellytys sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamisessa. Ilman järjestöjä moni ihminen jäisi vaille tarvitsemaansa apua. Suomessa on lähes 11 000 sote-yhdistystä ja 200 […]

Lue lisää

Omaishoitajat tarvitsevat tukea ja apua

Viime viikon keskiviikkona 6.10. vietettiin kansainvälistä omaishoitajien päivää. Samalla vietettiin Omaishoitajaliiton 30-vuotisjuhlaa. 2020-luku on myös omaishoidon vuosikymmen ja Omaishoitajaliitto haluaa muistuttaa, että nyt on tekojen aika. On yhteisvastuullisesti varmistettava, ettei kukaan joudu kohtuuttomaan omaishoitotilanteeseen. Omaishoitajaliitto kävi juhlapäivänä eduskunnan portailla tuomassa kansanedustajille julkilausuman, jonka teemana oli: Ilman omaishoitoa yhteiskunnan kantokyky romahtaisi – tarvitsemme yhteiskuntapoliittisia toimia. Julkilausumassa […]

Lue lisää

Hyvää opettajien päivää

Maailman opettajien päivää lokakuun viidentenä on vietetty maailmanlaajuisesti vuodesta 1994 lähtien. Maailma juhlii siis tänä vuonna 25 kertaa maailman opettajia ja heidän arvokasta työtään. Suomen YK-liiton sivuilla opettajien työn merkitystä kuvataan seuraavasti: ”Opettajat takaavat koulutusjärjestelmän arvon ja tehokkuuden omalla työpanoksellaan. He pystyvät parhaimmillaan löytämään nuorista näiden piilevät kyvyt ja opettavat heitä kanavoimaan voimansa ja toiveensa, joiden myötä […]

Lue lisää

Lasten terveellisten elämäntapojen edistäminen on myös poliitikkojen vastuulla

Hallitus päätti syyskuun alun budjettiriihessään terveysperustaisen veron valmistelemisesta. Valmistelun ensimmäisessä vaiheessa muutetaan virvoitusjuomaveroa terveysperusteiseen suuntaan siten, että muutokset tulevat voimaan vuonna 2023. Toisessa vaiheessa valmistellaan veromalli, jolla terveysperusteisen veron veropohjaa laajennetaan terveysperusteisesti myös muihin tuoteryhmiin. Myös suomalaisten enemmistö kannattaa terveysperusteista verotusta. Viime keväänä SOSTE:n, Yksi elämä -verkoston ja Terve Paino ry:n Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan […]

Lue lisää

Muistiystävällisyys vaatii tekoja ja uudenlaista ajattelua

Tällä viikolla vietämme muistiviikkoa. Viikon teemaksi Muistiliitto on valinnut ”Hyvää elämää muistiystävällisessä yhteiskunnassa”, ja tänä vuonna nostamme esiin erityisesti läsnäolon ja läheisyyden merkityksen. Viikon aikana Muistiliitto ja paikalliset muistiyhdistykset järjestävät toimintaa eri puolilla Suomea.  Muistiystävällinen yhteiskunta takaa muistisairaille ihmisille asianmukaisen hoidon ja huolenpidon sekä kuntoutusta. Muistiystävällisessä Suomessa muistisairaat ihmiset ja heidän läheisensä voivat elää arvokasta […]

Lue lisää

Mitkä aluevaalit? – Ja miksi?

YK:n yleiskokous on julistanut syyskuun 15. päivän kansainväliseksi demokratiapäiväksi muistuttamaan maailman päättäjiä ja jokaista yksittäistä ihmistä demokratian tärkeydestä. YK:n kestävän kehityksen tavoite numero 16 on ”Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto”. Tavoitteena on edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin sekä rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla. Länsimaisen demokratian eli kansanvallan keskeinen tunnusmerkki on […]

Lue lisää

SOSTE 10 vuotta – Onnea!

SOSTE eli Suomen sosiaali- ja terveys ry täyttää tänä vuonna 10 vuotta. SOSTE:n perustamisasiakirja allekirjoitettiin tammikuussa 2011 ja varsinainen toiminta alkoi vuoden 2012 alussa kun Sosiaali ja terveysturvan keskusliitto, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ja Terveyden edistämisen keskus yhdistyivät Suomen sosiaali ja terveys ry:ksi. Nykyisin SOSTE:n kuuluu yli 230 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä useita […]

Lue lisää

Kuntastrategioiden avulla tulevaisuutta tekemään

Kesällä pidettyjen kuntavaalien takia kunnissa ollaan myöhässä syksyn päätöksentekoprosesseissa ja esimerkiksi kuntastrategioiden laatimisessa. Kiireestä huolimatta strategiatyö kannattaa tehdä huolella ja tavoitteena pitää tulevaisuusorientoitunutta ja kestävään kehitykseen pohjautuvaa strategiaa. Suomi on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelman (Agenda 2030) toimeenpanoon. Ohjelma tähtää kehitykseen, jossa ympäristö, talous ja ihminen huomioidaan tasavertaisesti. Suomen omat painopisteet ovat hiilineutraali ja resurssiviisas […]

Lue lisää

Perhehoitoon kannattaa panostaa

Viikko sitten keskiviikkona Kiteellä pidettiin perhehoidon päivät, joissa minulla oli ilo olla mukana. Päivien aikana käytiin läpi perhehoidon tilannetta Pohjois-Karjalassa ja visioitiin tulevaisuutta. Perhehoito ei ole uusi asia. Lasten ja nuorten sekä vammaisten henkilöiden kohdalla perhehoitoa on toteutettu jo pitkään. Sen sijaan ikäihmisten perhehoito on vasta etsimässä paikkaansa ikäihmisten hoidon ja hoivan palveluvalikoimassa. Pohjois-Karjala on […]

Lue lisää

Hyvää loppukesää lukijoilleni

Toivottavasti kaikilla lukijoillani on ollut tähän saakka oman näköinen ja voimaannuttava kesä. Kesäähän on vielä jäljellä ja nyt on hyvä aika kerätä auringosta sekä luonnosta ja luonnon antimista voimaa talvea varten. Valitettavasti emme päässeet koronarajoituksista eroon kesän aikana, vaikka itsekin niin toiveikkaasti vielä keväällä ajattelin. Joudumme edelleen käpristelemään erilaisten rajoitusten kanssa pitkälle syksyyn. Jatkossakaan virus […]

Lue lisää

Sote-uudistus luo puitteet sisältöjen kehittämiseen – vammaisten ja ikäihmisten oikeudet kehittämisessä keskiöön

Sote-rakennelaki hyväksyttiin eduskunnassa viime viikolla. Sote-uudistus ei ole täydellinen ja kokemusten perusteella joudutaan varmaan tekemään vielä korjauksia, mutta nyt hyväksytty laki luo riittävän hyvät rakenteet toimintojen kehittämiselle. Hyvinvointialueilla on nyt pidettävä huolta, että lain hyvät tavoitteet pannaan toimeen. Uudessa laissa on myös useita vammaisten ihmisten asemaa parantavia säännöksiä koskien muun muassa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, vammaisneuvostojen […]

Lue lisää

Lasikattojen rikkomista

Muistathan Euroviisuissakin esiintyneen Pertti Kurikan Nimipäivät – punkbändin? Kolme vuotta sitten bändi perusti yrityksen eli Pertin Valinta -sekatavarakaupan. Minä kävin siellä kesäkuun alussa ja tapasin yhden bändin jäsenen, yrittäjän ja myös kuntavaaleissa Helsingissä ehdokkaana olleen Sami Helteen. Bändin kotisivuilla Sami kertoo: ”BÄNDIMME JÄSENET OVAT NELJÄ KEHITYSVAMMAISTA MIESTÄ, JOTKA SOITTAA TIETENKIN SUOMALAISTA PUNKKIA.”   Mikä on […]

Lue lisää

Yleisradiota kannattaa kehua

Viime viikolla käsiteltiin eduskunnassa Ylen hallintoneuvoston kertomusta vuodesta 2020. Yhteiskunnassa korona hallitsi koko vuotta ja Ylen merkitys kasvoi vuoden aikana entisestään. 96 prosenttia suomalaisista säännöllisesti käytti jotain Ylen palveluita, ja esimerkiksi television katsojaluvut nousivat merkittävästi. Koronaan liittyvät uutiset, valtioneuvoston viralliset tiedotustilaisuudet sekä koronauutisartikkeli tavoittivat miljoonia suomalaisia. Vuosittain tehtävän kyselytutkimuksen mukaan 86 prosenttia suomalaisista luottaa Ylen uutisiin. […]

Lue lisää