Nuorten hoivaajien tilanteeseen puututtava

Nuorilla hoivaajilla tarkoitetaan alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria, jotka olosuhteiden pakosta joutuvat kantamaan vastuuta esimerkiksi perheenjäsenestä tai muusta läheisestä tämän sairaudesta tai mielenterveys- tai päihdeongelmista johtuen. Nuoria hoivaajia arvioidaan Suomessa olevan vähintäänkin 20 000. Näiden lasten ja nuorten elämään kuuluu jatkuva huoli ja epävarmuus läheisen ihmisen terveydestä. Nuorten hoivaajien hoivavastuilla on kielteisiä seurauksia koulunkäyntiin, jatkokouluttautumiseen […]

Lue lisää

Keliakiakorvaus takaisin

Keliakia on vakava, parantumaton autoimmuunisairaus. Arvion mukaan vuonna 2019 Suomessa olisi 38 500 keliakiaa sairastavaa henkilöä. Muita autoimmuunisairauksia ovat muun muassa nivelreuma, tyypin 1 diabetes ja B12-vitamiinin puutteesta johtuva pernisiöösi anemia. Autoimmuunisairauksien ei tällä hetkellä ole tutkimuksiin perustuvaa ennaltaehkäisyä. Useisiin autoimmuunisairauksiin on käytössä lääkehoito ja yhteiskunta tukee niiden hoitoa lääkkeiden erityiskorvauksella (65% tai 100%). Keliaakikon […]

Lue lisää

Vammaisten oikeudet eivät toteudu – kielteinen suhtautuminen vammaisiin on jopa lisääntynyt

  Suomi on allekirjoittanut YK:n vammaisoikeuksien sopimuksen 10.6.2016 ja se on näin ollen osa Suomen velvoittavaa lainsäädäntöä. YK-sopimuksen mukaan esteettömyyden ja saavutettavuuden avulla on mahdollistettava vammaisten henkilöiden itsenäinen elämä ja täysmääräinen osallistuminen kaikilla elämänalueilla. Esteettömyydessä ei ole kyse vain liikkumisen esteettömyydestä. Siinä otetaan huomioon myös esimerkiksi näkemiseen, kuulemiseen, kommunikaatioon ja sähköiseen viestintään liittyvät asiat. Saavutettavuudella […]

Lue lisää

Kokeilukulttuuri on hyvä asia – mutta ei sovi kaikkeen kehittämiseen

Kokeilukulttuuri ei ole uusi asia. Jo lähes kymmenen vuotta sitten aiemmassa työssäni työyhteisökouluttajana ja -valmentajana olin viemässä kokeilukulttuurin ideaa työpaikoille. Mottoni työssäni oli: Parempi tehdä virheitä ja epäonnistua kuin epäonnistumisen pelossa olla tekemättä mitään. Kokeilukulttuurissa on tärkeää muistaa, että epäonnistunutkin kokeilu on arvokas, sillä epäonnistumisen syitä tutkimalla on mahdollista oppia uutta. Kokeilukulttuuri on siis hyvä […]

Lue lisää

Näyttö käyttöön – myös poliittisessa päätöksenteossa

  Mitä on näyttöön perustuva toiminta? Näytöllä tarkoitetaan luotettavaa ja ajantasaista tutkimustietoa tai sen puuttuessa asiantuntijoiden yhteisymmärrystä asiasta. Vahvin näytön muoto on järjestelmällisen katsauksen tekeminen, jossa tarkoituksena on tiivistää luotettavien alkuperäistutkimusten näyttö kliinisen ja hallinnollisen päätöksenteon tueksi. Tiivistetty tutkimustieto tarjoaa tietoa esimerkiksi eri menetelmän vaikuttavuudesta, käyttökelpoisuudesta, tarkoituksenmukaisuudesta ja merkityksellisyydestä.   Näyttö sosiaali- ja terveystoimessa Näyttöön […]

Lue lisää

Kuka on CODA?

CODA-lapsella tarkoitetaan kuulevaa lasta tai nuorta, jonka toinen tai molemmat vanhemmista ovat kuuroja (Children Of Deaf Adults), minkä vuoksi viittomakieli on lapsen ja vanhemman tai vanhempien välisen kommunikaation pääasiallinen keino. Näin viittomakielestä myös muodostuu tosiasiassa paitsi lapsen toinen äidinkieli, mutta myös vahva osa hänen arkeaan ja identiteettiään, kun merkittävä osa perheen sisäisestä kommunikaatiosta tapahtuu viittomalla. […]

Lue lisää

Monenlaista yksinäisyyttä

  Suomessa on yli miljoona yhden ihmisen taloutta. 70 prosenttia yli 65-vuotiaista asuu yhden hengen talouksissa. Heistä noin 4 – 5 prosenttia kokee jatkuvampaa yksinäisyyttä. Kesän aikana ikäihmisten yksinäisyydestä on kirjoitettu ja puhuttu paljon. Usein puhujina ja kirjoittajina ovat asiantuntijat ja harvemmin ikäihmiset itse. Sain keväällä lahjaksi Eeva Kilven kirjan ”Sininen muistikirja”, jossa hän puhuu […]

Lue lisää

Politiikan suunnan muutos näkyy jo ensimmäisessä lisätalousarviossa

Rinteen hallituksen ensimmäisestä lisätalousarviosta on syytä nostaa kaksi asiaa esille, jotka osoittavat merkittävää suunnan muutosta verrattuna viime hallitukseen politiikkaan. Nyt kun kansainvälisen talouden kasvuvauhti on monen ennusteen mukaan hiipumassa, on entistä keskeisempää, että teemme meillä taloutta vahvistavia toimia investoimalla työllisyyteen ja osaamiseen. Nämä ovat tulevaisuusinvestointeja parhaimmillaan. Ensinnäkin ammatillisen koulutuksen rahoituksen vahvistaminen 20 miljoonalla eurolla tulee […]

Lue lisää

Johtajuus kadoksissa?

Olen viime aikoina törmännyt moniin työyhteisöjen johtamisongelmiin ja siitä johtuviin työntekijöiden pahoinvoinnin kokemuksiin. Vaikka jokaisella työyhteisön jäsenellä on oma vastuu työyhteisön toiminnasta, johtaja on henkilö, joka luo rakenteet ja rajat toiminnalle. Lähestyn asiaa johtamisen eettisyyden näkökulmasta.  Eettinen johtamistyyli ja eettinen organisaatiokulttuuri ovat yhteydessä toisiinsa. Eettinen organisaatiokulttuuri luo perustaa työhyvinvoinnille, työtyytyväisyydelle ja työhön sitoutumiselle. Tällaisessa kulttuurissa […]

Lue lisää

Tasa-arvokysymykset vahvasti mukana hallitusohjelmassa

  Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy nosti keväällä ennen vaaleja tasa-arvoasiat vahvasti pöydälle. Suomi on monella mittarilla naisten ja miesten välisen tasa-arvon kehityksen kärkimaita, mutta meilläkin edelleen tietyt yhteiskunnalliset rakenteet ja ajattelutavat asettavat naiset monessa suhteessa miehiä eriarvoiseen asemaan. Esimerkiksi palkkauskysymykset, perhevapaat ja lastenhoito ovat asioita, joissa nämä erot nousevat edelleen vahvasti esiin. Suomessa merkittävä […]

Lue lisää

Muistisairaiden aseman parantamiseksi tarvitaan asennemuutosta – mutta myös poliittisia päätöksiä

  Muistisairaudet lisääntyvät koko ajan. Suomessa sairastuu vuosittain noin 14 500 henkilö muistisairauteen. Suomessa on lähes 200 000 muistisairasta ja jos jokaisella ajatellaan olevan kolme läheistä ihmistä, niin muistisairaudet koskettavat läheisesti jo lähes miljoonaa suomalaista. Muistiliiton vuoden teeman on: Muistiasiat ovat kaikkien asioita ja tällä haluamme muistuttaa asennemuutoksen tärkeydestä muistisairauksia ja muistisairaita kohtaan.   Seuraavassa […]

Lue lisää

Kansankunnan ikääntyminen – uhka vai mahdollisuus?

Kun ajattelemme Suomen tulevaisuutta, yksi asia on varma: Kansakuntamme ikääntyy. Taustalla on syntyvyyden laskun lisäksi elinikämme pidentyminen. Meidän onkin tärkeää pohtia, näemmekö̈ kansakunnan ikääntymisen uhkana vai mahdollisuutena. Valitettavan paljon on uhkapuhetta, jonka ikäihmiset kokevat arvostamattomuutena ja syrjintänä Tämä asia tuli esille myös Eläkeläisten etujärjestö Eetu ry:n teettämässä Huomisen kynnyksellä –kyselyssä. Tämä kolmen vuoden välein toteutetun […]

Lue lisää

Eurooppalainen demokratia

Euroopan parlamentin vaalit käydään tulevana sunnuntaina. Vaalit ja niihin liittyvä keskustelu ovat nyt hallitusneuvottelujen tiimellyksessä saaneet meillä vain vähän huomiota mediassa. Nyt jos koskaan olisi kuitenkin ensiarvoisen tärkeää vaikuttaa myös eurooppalaisen demokratian toteutumiseen ja antaa ääni vaaleissa, sekä myös meillä vahvemmin osallistua keskusteluun maanosamme tulevaisuudesta. Usein kuulee sanottavan, että Suomen edustajilla ei ole sanavaltaa tai […]

Lue lisää

Hyvinvointitalous haastaa perinteisen talousajattelun

Puolueet kokoontuvat Säätytalolle hallitustunnustelija Antti Rinteen johdolla neuvottelemaan tulevan hallituksen linjasta. Sosialidemokraatit puhuivat koko viime vaalikauden tarpeesta investoida ihmisiin ja tulevaisuuteen.  Investoinneilla hyvinvointiin on ollut keskeinen rooli siinä, että Suomi on noussut köyhistä lähtökohdista maailman vauraimpien maiden joukkoon. Ne ovat vahvasti tukeneet taloudellista kasvua, mutta myös mahdollistaneet monelle sosiaalisen nousun kotitaustasta riippumatta. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen […]

Lue lisää

Lapset ovat tulevaisuutemme

  Tulevaisuusvaliokunta julkaisi vuonna 2013 Uusi oppiminen -selvityksen, jonka yksi keskeinen viesti on edelleen puhutteleva. Selvityksessä todetaan, että jokaisen ihmisen sisällä on kukka. Jokin sellainen asia, jossa juuri hän on parhaimmillaan. Ei verrattuna muihin, vaan omana itsenään. Jos saan sen kukan itsestäni esiin, olisin niin hyvä Merja kuin Merja voisi olla. Tämän henkilökohtaisen kukan esille […]

Lue lisää

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnissa kuntoon

  Kuntalain mukaan terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kunnan perustehtäviin. Kuntapäättäjien tulisi tiedostaa asian tärkeys, sillä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisellä meillä on mahdollisuus saada todellisia säästöjä tulevaisuuden sosiaali- ja terveysmenoihin. Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvätkin ns. ”vahvemmille hartioille” kunnan vastuu ennaltaehkäisevistä toimista ei poistu. Terveyttä ja hyvinvointia edistävien palvelujen tulee olla kaikkien kuntalaisten käytössä vauvasta […]

Lue lisää

Valvonta kuntoon lainsäädännöllä- ei enää normien purkamista

Viime kuukausien uutisointi ja valvontaviranomaiseen kohdistuva ennätyksellinen yhteydenottovirta kertovat erityisesti vanhuspalvelujen alennustilasta. Onkin syytä kysyä, missä ovat arvot ja toiminnan eettisyys? Näyttää siltä, että eurot puhuvat laatua enemmän. Onneksi epäkohdat ovat nousseet julkisuuteen ja nyt niistä uskalletaan puhua aikaisempaa enemmän. Työntekijät ovat kertoneet, että heitä on peloteltu ja uhkailtu ja sen takia, he eivät aina […]

Lue lisää

Yhdessä Savo-Karjalan tieverkoston puolesta

  Yritysten tuotteista ja tehtaiden tarvitsemista raaka-aineista suurin osa kulkee tiestöä pitkin. Teitä pitkin kulkevat tarpeelliset raaka-aineet ja valmiit tuotteet. Ilman tieverkostoa tavara ja ihmiset eivät pääse liikkumaan. Isoja valtaväyliä pitkin kuljetetaan valmiita tuotteita ja pienempiä teitä pitkin haetaan esimerkiksi maa- ja metsäteollisuuden raaka-aineita. Taloudellinen toiminta tarvitsee sekä päätieverkon että alemmankin tieverkoston. Tiestön kunnossapidon tarpeita […]

Lue lisää

Ihmisarvoista kohtelua työttömille

Pitkäaikaistyöttömyys on Suomessa edelleen suurta, eikä hallituksen aktiivimallilla tätä korjata. Selvitysten mukaan mallin rankaisuelementti on koettu työttömien keskuudessa nöyryyttävänä ja syyllistävänä. Olen vaalikiertueeni aikana kuullut monen pitkäaikaistyöttömän kertovan, miten nöyryyttävä kokemus on, kun on ollut aktiivinen työn ja palvelujen haussa ja siitä huolimatta kumpaakaan ei ole ollut tarjolla – ja sitten tulee sanktio.  Huhtikuun alussa […]

Lue lisää

Kohti ikäystävällistä Suomea!

  Minulta usein kysytään, miten SDP haluaa parantaa ikäihmisten asemaa yhteiskunnassamme? Puolue on johdollani valmistellut ikäpoliittisen ohjelman: Oikeus omannäköiseen ja hyvään elämään – myös ikääntyneenä. Ohjelman voi lukea kokonaisuudessaan netistä osoitteesta https://sdp.fi/fi/blog/ikapoliittinen-ohjelma/ Ohjelma sisältää seitsemän keskeistä tavoitetta, jotka ovat: Ikäihmisten roolia aktiivisena ja oman elämänsä asiantuntijana on vahvistettava – Ikäihmiset ovat yhteiskunnan voimavara ja vahvuus […]

Lue lisää

Kotihoidon työvuorosuunnittelu vaikeuttaa laadukkaan hoidon toteuttamista!

  Viime viikolla kirjoitin tässä blogissa liikunnan merkityksestä ja siitä, miten kotihoidon asiakkaiden toimintakykyä voidaan ylläpitää ulkoilun ja liikunnan avulla. Valitettavasti kotihoito on muuttunut yhä enemmän erilaisten palvelupakettien tarjoamiseksi asiakkaille ja hoitajien rooli on muuttunut yhä enemmän pikaisesti asiakkaan luona ”tarkastuskäyntejä” tekeväksi. Suuntaus on väärä. Jos halutaan, että asiakkaat voivat asua kotona pidempään, on kuntouttavaan […]

Lue lisää