Aivot ovat tärkein elimemme – Muista huolehtia niiden hyvinvoinnista!

Neurologiset vammaisjärjestöt viettävät Aivoviikkoa perinteisesti viikolla 11, tänä vuonna 12. – 18.3. Aivoviikon teemana on Vaali aivojasi. Muistiliitto on yhtenä neurologisena vammaisjärjestönä osallistunut vuosittain aivoviikon järjestämiseen, sillä aivoterveyden edistäminen on liiton strategiassa yksi keskeinen painopistealue.

Viikon aikana muistutetaan, että aivoterveydestä huolehtiminen on elämänmittainen asia. Kun aivojen terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtii, riski sairastua moniin neurologisiin sairauksiin pienenee. Toisaalta neurologisten sairauksien kohdalla aivoterveydestä huolehtiminen on osa hyvää hoitoa ja kuntoutusta.

Aivoterveydellä tarkoitetaan aivojen hyvinvointia, jota tukevat terveelliset elämäntavat kuten terveellinen ravinto, liikunta, päihteettömyys, aivojen sopiva haastaminen, riittävä lepo ja stressin välttäminen. Haastamisen lisäksi aivot tarvitsevat lisäksi rentoutumista, mielihyvää sekä iloa tuottavia asioita ja ajatuksia.

Nykyisessä työelämässä – erityisesti tietotyössä – työntekijät tarvitsevat paljon kognitiivisen ergonomian tietoja ja taitoja. Aivoja ei ole tarkoitettu 24/7 työntekoon, vaikka monilla voi olla kiusausta ajatella niin. Turhat keskeytykset ja tietotulva aiheuttavat aivoille turhaa kuormitusta. Muistin kuormittuessa virheet lisääntyvät, olennaista tietoa hukkuu ja työskentely takkuaa. Ihmisen ja työn vuorovaikutus toimii hyvin, kun työssä on otettu huomioon havainto-, tarkkaavaisuus-, muisti- ja ajattelukyvyn rajoitukset. Hyvä kognitiivinen ergonomia vähentää tarpeetonta aivokuormaa ja auttaa hallitsemaan psykososiaalista kuormitusta ja sujuvan työn esteitä.

Viime perjantaina (9.3.) eduskunnan kansalaisinfossa järjestettiin Aivoviikon starttitapahtuma. Tilaisuudessa puhui muun muassa psykologian dosentti Teppo Särkämö musiikin vaikutuksesta aivoissa ja muistisairauksien hoidossa. Olen itse työskennellyt lähes kymmenen vuotta neurologisen kuntoutusosaston osastonhoitajana ja omassa työssäni jo vuosia siten huomannut musiikin myönteiset vaikutukset kuntoutuksessa. Nyt tutkimustieto aiheesta on lisääntynyt ja voidaankin melko kiistattomasti sanoa, että pelkästään musiikin kuuntelulla on myönteinen vaikutus kognitiiviseen toimintakykyyn, muistiin ja tarkkaavaisuuteen. Lisäksi se vähentää masennusta. Laulamisen ja musiikin kuuntelemisen on huomattu auttavan työmuistin ylläpitämisessä muistisairauden alkuvaiheessa.

Kaikenlainen kulttuuri on ihmiselle hyväksi. Markku T. Hyyppä on todennut, että kulttuuria harrastavat elävät noin kolme vuotta pidempään kuin harrastamattomat. Kulttuuri pitää myös ikääntyvät terveempinä. Tutkimusten mukaan musiikin lisäksi lukemisella (erityisesti kaunokirjallisuuden), lautapelien pelaamisella ja tanssimisella on huomattu olevan myönteisiä vaikutuksia aivojen hyvinvoinnille!

Merja Mäkisalo-Ropponen