Ensi vuoden budjetti lisää köyhyyttä ja eriarvoisuutta

Velkaantuminen on saatava kuriin. Tästä asiasta useimmat päättäjät ovat samaa mieltä. Eri mieltä olemme kuitenkin keinoista, joilla tämä toteutetaan. SDP on sitä mieltä, että taloutta pitää sopeuttaa, mutta nyt hallitus ei tee sitä oikeudenmukaisesti – leikkaukset kohdistuvat liikaa heikko-osaisiin, eikä työllisyyteen panosteta tarpeeksi.

SDP ei ole ajatuksineen yksin. Hallituksen talouspolitiikkaa ovat monet arvovaltaiset tahot sekä asiantuntijat kritisoineet voimakkaasti. Hallituksen toimenpiteet lisäävät köyhyyttä ja eriarvoisuutta ja sitä meidän sosialidemokraattien on mahdotonta hyväksyä. Hallitus ei myöskään ole laskenut esityksien vaihtoehtoiskustannuksia. Monet sellaiset toimenpiteet, jotka hallitus määrittelee säästöiksi tietyllä sektorilla, tulevat aiheuttamaan lisäkustannuksia toisaalle.

Eläkeläisten asumistuen leikkaus on käsittämätön päätös. Kun tähän lisätään palvelumaksujen korotukset ja kelan korvausten pienentyminen, uhkaa tuhansia pienituloisia eläkeläisiä todellinen köyhyys. Tämä johtaa toimeentulotukimenojen kasvuun.

Ruokavaliokorvaus poistetaan kokonaan keliakiaa sairastavilta. Kysymys on pitkäaikaissairaita sairastavien tasa-arvoisesta kohtelusta. Gluteiiniton ruokavalio keliakia sairastavilla vastaa lääkehoitoa muissa pitkäaikaissairauksissa. Jos ruokavaliota ei noudateta, se aiheuttaa paljon kärsimystä mutta myös sairastavuutta ja sitä kautta terveyspalvelujen käytön lisääntymistä. Hoitamattomasta taudista voi seurata myös muita vakavia sairauksia, kuten esimerkiksi syöpää, jonka hoito tulee yhteiskunnalle todella kalliiksi.

Hallitus sanoo kehittävänsä kouluja ja varhaiskasvatusta. Ryhmäkokojen kasvattamista päivähoidossa ja kouluissa on vaikea ymmärtää kehittämisenä. Suuri osa lapsista pärjää suurissakin ryhmissä, mutta meillä on valtavan paljon tutkittua tietoa siitä, että paras tukimuoto lapselle ja nuorelle, jolla on oppimisvaikeuksia tai esimerkiksi puutteita sosiaalisten taitojen ja käyttäytymisen säätelyn hallinnassa, ovat pienet ryhmäkoot. Myös kasvatus- ja koulutusalan ammattilaisille ja asiantuntijoille ryhmäkokojen kasvattaminen on märkä rätti vasten kasvoja. Hallitus tekee suuren ja kauaskantoisen virheen leikatessaan näin rajusti parhaasta kilpailuvaltistamme – koulutuksesta!

Työvoimapolitiikan määrärahaa leikataan rajusti vaikka työttömyys on kasvussa. Tätä päätöstä on vaikea ymmärtää etenkin kun hallitus ei ilmeisesti ole laskenut tästäkään päätöksestä seuraavia vaihtoehtoiskustannuksia eli sitä, mitä yhteiskunnalle maksaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä jos ihmiset eivät työllisty ja kenties putoavat kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolelle. Liian pitkään kestänyt työmarkkinoiden ja aktiivitoimenpiteiden ulkopuolella oleminen voi vakavasti uhata ihmisen paluuta työhön talouden elpyessä. Lisäksi hallitus leikkaa Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen määrärahoja, jotka ovat tärkeitä työttömien kuntoutuksen järjestämisessä. Te-toimistojen tilanne alkaa olla myös täysin kaoottinen. Yhdellä virkailijalla saattaa olla jopa 2000 asiakasta. Erityisesti ne henkilöt, jotka tarvitsisivat henkilökohtaista ohjausta ja tukea, saattavat jäädä kokonaan palvelujen ulkopuolelle.

Erityisen huolissani olen nuorten tilanteesta. Hallitus leikkaa viime vaalikaudella rakennetun kansainvälistäkin mainetta niittäneen nuorisotakuun rahoituksesta 95 prosenttia. Yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle laskelmien mukaan elämänsä aikana yli miljoona euroa, joten nuorten tulevaisuuteen sijoittaminen hiukan suuremmalla summalla olisi sekä inhimillisesti että taloudellisesti kannattavaa. On anteeksiantamatonta, että hallitus romuttaa nuorisotakuun, jonka hyödyt ovat olleet kiistattomat. 

SDP:ltä on tulossa loka-marraskuun vaihteessa oikeudenmukaisempi vaihtoehtobudjetti. Se ei lisää eriarvoisuutta ja siinä suurituloiset otetaan verotuksen kautta vahvemmin mukaan taloustalkoisiin. Vaihtoehtomme perustuu myös vahvoihin työllisyys- sekä koulutuspanostuksiin.

Merja Mäkisalo-Ropponen

Kansanedustaja (sd.)