Eurooppalainen demokratia

Euroopan parlamentin vaalit käydään tulevana sunnuntaina. Vaalit ja niihin liittyvä keskustelu ovat nyt hallitusneuvottelujen tiimellyksessä saaneet meillä vain vähän huomiota mediassa. Nyt jos koskaan olisi kuitenkin ensiarvoisen tärkeää vaikuttaa myös eurooppalaisen demokratian toteutumiseen ja antaa ääni vaaleissa, sekä myös meillä vahvemmin osallistua keskusteluun maanosamme tulevaisuudesta.

Usein kuulee sanottavan, että Suomen edustajilla ei ole sanavaltaa tai että unionia pidetään kasvottomana, josta direktiivejä vain tupsahtelee. Euroopan unioni on kuitenkin yhtä lailla poliittisen kamppailun näyttämö kuin kotoinen eduskuntammekin ja tästä syystä ei ole ollenkaan yhdentekevää minkälaiset voimasuhteet siellä vallitsevat. Euroopan parlamentin valtaa lainsäädännössä ja budjettipolitiikassa on jatkuvasti kasvatettu ja tällä hetkellä se on tasaveroinen lainsäätäjä ministerineuvoston kanssa.

Samoin on syytä muistaa, että parlamentin jäsenet eivät istu maittain, vaan edustavat omaa poliittista viiteryhmäänsä, joten parlamentin poliittiset voimasuhteet heijastuvat vahvasti tehtyyn politiikkaan. Viimeiset kymmenen vuotta valtaa on pitänyt keskustaoikeistolainen EPP-ryhmä, johon meiltä kuuluvat kokoomuksen ja kristillisdemokraattien edustajat. Tämä on näkynyt siinä, että politiikassa markkinoiden vapaus on monesti korostunut ohi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden.

Parlamentin toiseksi suurimpana ryhmänä on ollut sosialistien ja demokraattien ryhmä, johon myös SDP:n edustajat kuuluvat. Ryhmä on korostanut sosiaalisten kysymysten parempaa huomioimista, keskittymistä työllisyyteen ja kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa.

Haluankin rohkaista teitä kaikkia ottamaan kantaa yhteisen Eurooppamme suunnasta ja antamaan äänenne tulevana sunnuntaina. Jokaisella äänellä on merkitystä.

-Merja Mäkisalo-Ropponen

kansanedustaja (sd)