Green Care – Luonto hyvinvoinnin lähteenä!

Green Care tarkoittaa toimintaa, jossa luontoa käytetään tavoitteellisesti ihmisten hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Se perustuu luontolähtöisiin menetelmiin, joita käytetään erityyppisissä ympäristöissä. Hyvinvointivaikutukset syntyvät luonnon elvyttävyyden, toiminnallisuuden ja yhteisöllisyyden kautta.

Green Care -toiminta voidaan jakaa luontohoivan ja luontovoiman palveluihin. Luontohoivalla tarkoitetaan julkisen sektorin järjestämisvastuulla olevien hoidon, hoivan ja kuntoutuksen palveluja, joissa hyödynnetään luontolähtöisyyttä. Luontohoivan asiakkaat ovat usein tavalla tai toisella haavoittuvassa asemassa eli heillä on erilaista hoivan ja kuntoutuksen tarvetta.

Luontovoiman palveluihin kuuluvat tavoitteelliset luontolähtöiset hyvinvointipalvelut, sekä luontolähtöiset harrastus-, kasvatus- ja opetuspalvelut. Luontovoiman asiakkaat eivät ole erityisen haavoittuvassa asemassa ja siten nämä palvelut kuuluvat harvemmin julkisen sektorin järjestämisvastuulle -kasvatuspalveluja lukuun ottamatta. Luontovoiman palveluilla voi olla kuitenkin laajaa yhteiskunnallista merkitystä, jos niillä voidaan ennaltaehkäistä asiakkaiden tarvetta kuntoutukseen ja hoivaan. Tutkimuksista tiedämme esimerkiksi, että säännöllinen ulkona liikkuminen vähentää muistisairauksiin sairastumisen riskiä.

Green Care toiminnan vaikuttavuutta sosiaali- ja terveysalalla on tutkittu jonkin verran ja sillä on huomattu olevan monia myönteisiä vaikutuksia. Esimerkiksi se sopii mielenterveysasiakkaiden, muistisairautta sairastavien, neuropsykiatrisia oireita potevien sekä erilaisten kipupotilaiden hoitoon ja kuntoutukseen. Käytettyjä menetelmiä ovat muun muassa puutarhatoiminta ja -terapia sekä erilaiset eläinavusteiset terapiat, kuten ratsastusterapia. Toisaalta kaikella ulkona ja luonnossa liikkumisella on myönteinen vaikutus ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Esimerkiksi ikäihmisten masennukseen ulkona liikkuminen voi olla jopa tehokkaampi keino kuin masennuslääkkeet.

Creen Care sopii myös kasvatukseen ja oppimisen tukemiseen. Esimerkiksi seikkailukasvatuksen menetelmät ohjaavat seikkailun keinoin kokonaisvaltaisiin oppimisen edellytyksiin, joissa mukana ovat kehon toiminta, mieli ja tunteet. Kun seikkailukasvatusta tehdään luontoympäristössä, oppiminen luonnossa voi olla aktiivista seikkailua tai rauhallista olemista, rauhoittumista ja hetken tunnelmiin eläytymistä. Henkilökohtaisten luontokokemusten merkitystä korostetaan myös ympäristökasvatuksessa, jolloin toiminnan tavoitteet suuntautuvat lasten kasvattamiseen vastuullisiksi kuluttajiksi ja kansalaisiksi. Uusissa opetussuunnitelmissa korostetaan liikunnan merkitystä ja ympäristökasvatusta, joten opetuksen luokkahuoneista osittain luontoon siirtäminen on nyt erittäin ajankohtaista.

Green Care osana kestävää kehitystä ja biotaloutta voi olla Savo-Karjalalle ja koko Itä-Suomelle tulevaisuuden ala. Emme ole osanneet riittävästi hyödyntää ja yhdistää luonnonvaroja ja erityisosaamista, jolla kyettäisiin tuottamaan uudenlaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, kasvatuspalveluja sekä tukemaan uusia palveluinnovaatioita maaseutu- ja maatilayrittäjyyteen. Luonnon ja maatilojen kuntouttava käyttö on edelleen hyvin vähäistä. Monissa Euroopan maissa maatilaympäristöjä käytetään monipuolisesti esimerkiksi erilaisiin sosiaalisen kuntoutuksen tarpeisiin.

Itä-Suomen Green Care alueyhdistys aloitti toimintansa noin vuosi sitten. Tavoitteena yhdistyksellä on koota yhteen Itä-Suomen alueella Creen Care – toimijat. Toimin yhdistyksen kummina ja läheltä seuratessani aktiivisia innostuneita toimijoita, uskon Green Care toiminnan olevan Itä-Suomelle tulevaisuuden kasvuala.

Merja Mäkisalo-Ropponen

kansanedustaja (sd)

Joensuun kasvitieteellinen perhospuutarha Botania sopi erinomaisesti Itä-Suomen Green Care yhdistyksen kokouspaikaksi 28.1.2016

Joensuun kasvitieteellinen perhospuutarha Botania sopi erinomaisesti Itä-Suomen Green Care yhdistyksen kokouspaikaksi 28.1.2016