Hallituksen toimet lisäävät lapsiperheköyhyyttä ja eriarvoisuutta

”Varhaiskasvatukseen, koulutukseen ja sosiaaliturvaan kohdistuvat leikkaukset ovat vahingollisia lasten hyvinvoinnille.”

Näin toteavat lapsi- ja perhejärjestöt yhteisessä kannanotossaan viime kesäkuussa. Kannanoton laatijoita olivat Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun keskusliitto, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Pelastakaa lapset ry, Suomen vanhempain liitto ja Väestöliitto.

Lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttila toteaa tiedotteessaan viime kesäkuussa:

”Hallituksen toimet uhkaavat lisätä lasten eriarvoistumista.”

Myönteisinä asioina hallitusohjelmassa luvataan muun muassa vahvistaa kiusaamisen ehkäisemistä, parantaa lapsiperheiden kotipalveluiden saatavuutta ja matalan kynnyksen palveluita sekä vahvistaa eropalveluja ja uudistaa huolto- ja tapaamisoikeuslainsäädäntöä.

Hallitusohjelmassa luvataan tehdä myös lapsivaikutusten arviointia, mutta valitettavasti tähänastiset päätökset eivät niitä sisällä. Näyttääkin siltä, että hallitus on tyystin unohtanut tämän hallitusohjelman lupauksen.

Perheen köyhyys vaikuttaa kielteisesti lasten hyvinvointiin ja se on yksi merkittävimmistä lasten ja nuorten psyykkisen sairastumisen riskitekijöistä. Tästä on näyttöä myös 1990-luvun lamasta. Silloin köyhyyden keskelle joutuneiden perheiden lapsilla on ollut paljon enemmän esimerkiksi psyykkisiä ongelmia myös aikuisiässä.  Yksi selkeä selittävä tekijä on se, että vanhempien huoli toimeentulosta heijastui myös lapsiin. Esimerkiksi masentuneen tai huolien keskellä olevien vanhempien voi olla joskus hyvin vaikea vastata lapsen ja nuoren tarpeisiin ja silloin lapset ja nuoret jäävät psyykkisesti yksin.

Vuosikausia Suomessa on toisteltu, ettei meillä ole missään nimessä varaa toistaa edellisen laman virheitä, sillä näitä virheitä maksetaan henkisesti ja taloudellisesti edelleen. Nyt kuitenkin olemme tekemässä juuri samat virheet. Hallitusohjelmassa työttömyysturvaa, vanhempainpäivärahoja ja sosiaaliturvaetuuksia leikataan sekä sosiaaliturvaetuuksien ja lapsilisien indeksisidonnaisuuksia jäädytetään. Päivähoitomaksuihin ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan tulee rajuja maksujen korotuksia. Koulujen ja päiväkotien ryhmäkokoja kasvatetaan ja päivähoito-oikeutta rajoitetaan. Leikkauslista on pitkä ja raskas.

Kaikki nämä toimet uhkaavat lisätä perheiden välistä eriarvoisuutta. Hallituksen leikkaukset vaikuttavat erityisen voimakkaasti heikoimmassa asemassa olevien lasten tilanteeseen ja lisäävät lasten keskinäistä eriarvoisuutta.

Lapsiköyhyysaste onkin kääntymässä nousuun. Lapsiköyhyysasteella tarkoitetaan pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18-vuotiaiden osuutta ikäryhmässä. Nyt näitä lapsia ja nuoria on lähes 11 prosenttia. Arvioiden mukaan heikossa taloudellisessa asemassa olevien perheiden köyhyys uhkaa myös syventyä ja pitkittyä.

Merja Mäkisalo-Ropponen

Kansanedustaja (sd.)