Hoito- ja hoiva-alan pienet yrittäjät kärsivät isojen puristuksessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksessa on liian vähälle huomiolle jäänyt isojen terveysbisnesyritysten röyhkeä toimintatapa, jolla ne pyrkivät valtaamaan markkinat ja saamaan pienet yritykset pois kilpailusta. Olen saanut viimeisten kuukausien aikana monelta vanhusten ja vammaisten hoitokodin omistajalta viestiä heidän kokemasta painostuksesta ja jopa uhkailusta, jonka tarkoituksena on saada heidät myymään yrityksensä. Tyypillisiä yrittäjien kertomia tarinoita yhteydenotoista ovat esimerkiksi seuraavat:
– ”Ensimmäisellä kerralla yhteydenotto oli ystävällinen, mutta toisella kerralla ei. Sanoi ihan suoraan, että tarkoitus on syrjäyttää paikalliset yritykset. Lopuksi totesi, ettemme varmasti tule pärjäämään kilpailussa.”
– ”Sanoi ihan suoraan, että paikalliset yritykset ovat heidän kilpailijoitaan ja siksi tarkoitus on ostaa ne alta pois.”

Moni yrittäjä onkin luopunut perustamastaan yrityksestä osittain sen takia, että palvelujen ostaja eli kunta tai kuntayhtymä on määritellyt vuorokausihinnan niin alhaiseksi, ettei pienillä yrityksillä ole ollut mahdollisuutta pärjätä kilpailussa. Isot yritykset voivat tarjouskilpailuissa tarjota palveluja, vaikka alihintaan voittaakseen kilpailutuksen. Sitten, kun kilpailijat on saatu pois markkinoilta, hinnat nousevat. Jos kunnalla tai kuntayhtymälle ei ole riittävästi omaa toimintaa, ne jäävät näiden isojen yritysten ”vangiksi”.

Mitä näistä yrityskaupoista on seurannut asiakkaiden ja työntekijöiden näkökulmasta?

Ei välttämättä mitään erityistä, mutta ikäviäkin esimerkkejä on. Hoitotyöntekijöiden työolosuhteita on heikennetty ja palkkoja pienennetty, esimerkiksi nollasopimuksella työskentelevien työntekijöiden määrä on lisääntynyt. Koulutettujen henkilöiden tilalle on otettu kouluttamatonta henkilöstöä. Lähijohtajien toimet on lopetettu ja lähijohtajina toimineiden sairaanhoitajien palkkoja on alennettu. Kaikkein huolestuttavinta on kuitenkin se, että moni hoitotyöntekijä ja omainen on kertonut hoidon laadun heikentymisestä johtuen erityisesti koulutetun henkilöstön määrän vähentymisestä.

Nyt on aika päättäjienkin havahtua. On hyvin lyhytnäköistä antaa kilpailutuksessa pelkän hinnan ratkaista. Jokainen varmaan ymmärtää, että ison yrityksen tavoitteena on aina mahdollisimman suuren voiton tavoittelu ja voitto hankitaan hinnalla millä hyvänsä. Koska suurin kuluerä on henkilöstö, se tarkoittaa henkilöstömäärän vähentämistä minimiin ja tällä on suora yhteys hoidon laatuun.

Tarvitsemme vanhusten ja vammaisten asumispalveluissa julkisten palveluiden rinnalla yksityistä palvelutuotantoa. Nyt päättäjät ovat avainasemassa siinä, antavatko he isojen terveysbisnesyritysten vallata markkinat vai näkevätkö he omaan alueen pienten yritysten arvon.

Merja Mäkisalo-Ropponen
kansanedustaja (sd)

Kommentit

  • Merja Helkamäki

    Kiitos Merja.
    Asia on juuri näin. Kumpa kuntapäättäjät pistäisivät jäitä nyt hattuun, eivät suin päin myisi Sote kiinteistöjä. Monikansallisten yritysten tulo markkinoille on nyt vauhdikasta. Kukaan pk yrittäjä ei pärjää kilpailutuksissa, ne on isoille yrityksille tehty. Mitä tapahtuu kun nämä saavat monopolin. Hoidon hinta nousee. Kun ostattelevat yrityksiä ja yritys ei halua myydä, ovat jopa röyhkeitä. Jokaisen yrityksen pitää tuoda voittoa. Jos ei tule voittoa ei voi investoida. Jokaiselle pk yrittäjälle laatu on tärkeää koska siitä syntyy maine. Mainetta ei ole esim. Raaseporin tapaus jossa isolle monikansalliselle yritykselle annettiin yli 300 000 euron sakot, henkilöstä mitoituksen laiminlyönnistä ja hoidon huonosta laadusta jne. Mummoja ja vaareja ei voinut siirtää muualle koska tämä iso oli ainoa palveluntuottajia. Emmehän halua tällaista omiin kuntiimme

    • Merja Mäkisalo-Ropponen

      Juuri näin kaima! Kissa on nostettava pöydälle!

Kommentointi on suljettu.