Hyvää ehkäisevän päihdetyön viikkoa!

Tällä viikolla (7-13.11) vietetään ehkäisevän päihdetyön viikkoa. Ehkäisevästä päihdetyöstä ja päihteiden ongelmakäytöstä puhuminen ei ole kovin muodikasta ja esimerkiksi politiikan tutkija Erkka Railo kommentoi tänä syksynä politiikkojen hiljaa olemista: ”Poliitikot kokevat, että siinä on hirveän vähän mitään voitettavaa ja todella paljon menetettävää.” Poliitikko ei saa lisää ääniä tuomalla esille ehkäisevää päihdetyötä tai päihdeongelmaisten asiaa.

Itse sairaanhoitajakoulutuksen saaneena ajattelen, että kaikki olemme joskus avun tarpeessa ja päihdeongelmaista on autettava silloin, kun hän apua tarvitsee. Jokaisella on oltava tasa-arvoinen oikeus saada hoitoa. Tämän pitäisi olla itsestään selvä asia, mutta tämän kaltainen arvopuhe ei yhteiskunnassa tule tällä hetkellä kuulluksi. Arvoihin vetoaminen yhdistettynä sosiaali- tai terveydenhuollon ammattiin tuottaa varsinkin naiselle helposti halventavan nimityksen: kukkahattutäti. Kukkahattutätien kommentit voi jättää omaan arvoonsa.

Jos haluaa tulla kuulluksi, on asioita perusteltava myös euroina ja siksi päihdetyöstäkin kannattaa puhua hyvinvointi-investointina. Tosiasia nimittäin on, että mitä huonommin päihdeongelmia ennaltaehkäistään ja hoidetaan, sen kalliimmaksi se yhteiskunnalle tulee. Kun rahaa suunnataan ongelmien ennaltaehkäisemiseen ja ihmisten oikea-aikaiseen auttamiseen, se on investointi tulevaisuuteen ja maksaa itsensä moneen kertaan takaisin.

Ennenkokematonta lobbausta

Tästä päästäänkin sujuvasti alkoholilain kokonaisuudistukseen. Sosiaali- ja terveysministeriö työstää parhaillaan lakiuudistusta. Hallitus tuntuu toimivan tässäkin asiassa ”kaksilla rattailla”. Toisaalta se haluaa säästää palveluista ja toisaalla lisätä palvelujen tarvetta.

Jos lakiesitys toteutuu esitetyllä tavalla, se lisää varmuudella yhteiskunnan menoja. Asiantuntijat ovat erittäin yksimielisiä tästä näkemyksestä, mutta valitettavasti hallitus kuuntelee Panimoliittoa enemmän kuin asiantuntijoita. Jollain kumman tavalla hallituspuolueiden sisällä on saatu hiljennettyä kaikki tiukempaa alkoholipolitiikkaa kannattavat kansanedustajat, vaikka heitäkin on monia. Jään mielenkiinnolla odottamaan, miten Keskusta aikoo hiljentää Olli Rehnin tilalle eduskuntaan nousevan Pekka Puskan, joka on haukkunut suorasanaisesti hallituksen alkoholin anniskelua ja myyntiä helpottavan lakiesityksen. Alkoholilain kokonaisuudistuksessa tulisi suosia ravintola-anniskelua enemmän, eikä ohjata myyntiä päivittäistavarakauppoihin, kuten nyt näyttää olevan tavoitteena. Alkoholilaista pitää myös tehdä kunnolliset lapsivaikutusten arvioinnit. Esimerkiksi Lastensuojelun Keskusliitto on esittänyt syvän huolen nykyisen lakiesityksen lapsivaikutuksista.

Tämän vuoden teemat

Tänä vuonna ehkäisevän päihdetyön viikolla Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry kysyy, kenet Sinä tekisit onnelliseksi juomalla vähemmän? Ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaikille ja jokainen tekee sitä yksinkertaisimmillaan välittämällä muista. Lisäksi tänä vuonna panostetaan sekä ammattilaisten että tavallisen kansalaisen päihdetietämyksen lisäämiseen.  Ammattilaisia ohjataan ja kannustetaan ottamaan päihdeasiat rohkeasti puheeksi.

Merja Mäkisalo-Ropponen