Hyvät vai pahat normit?

Normien uudelleen arviointi ja turhien normien poistaminen on kannatettava asia. Olen kuitenkin huolissani siitä, että hallitus uhkaa karsia sellaisiakin normeja, jotka ovat kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta välttämättömiä. Hallitusohjelmassa on useita tällaisia ehdotuksia. Otan esille vain yhden – vammaisten oikeuksien turvaamisen.

Oikeusasiamiehen vuoden 2014 kertomuksessa todetaan, että vammaisten henkilöiden yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien toteuttamisessa on Suomessa fyysistä, oikeudellisia ja sosiaalisia esteitä sekä kohtuullisen mukauttamisen puutteita. Vammaiset voivat tällä hetkellä käyttää vain osaa yhteiskunnan palveluista ja osallistua vain osaan yhteiskunnan toiminnoista ympäristön esteellisyyden vuoksi. Kaikkien aistien esteetön ympäristö on sekä vammaiselle että ei-vammaiselle henkilölle hyvä ympäristö, mutta vammaiselle henkilölle esteetön ympäristö on itsenäisen elämän ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien ehdoton edellytys.

Olen huolissani hallitusohjelman kirjauksesta, että asuntotuotannossa täysin esteettömiksi asunnoiksi edellytetään rakentamaan vain tietty osuus uudiskohteen asunnoista. Tämän ajatuksen taustalla on kenties virheellinen käsitys siitä, että esteettömien asuntojen rakentaminen olisi kalliimpaa kuin muiden asuntojen. Tämä ei pidä paikkaansa. Esteettömyys ei aiheuta lisäkustannuksia, jos se huomioidaan rakentamisen suunnitteluvaiheessa. Tästä on hyviä esimerkkejä eri puolilta maatamme. Muun muassa omassa kotikaupungissani, Joensuussa, on kokonainen kaupunginosa rakennettu esteettömäksi. Kaikki ovat tyytyväisiä tähän ratkaisuun.

Esteettömyydessä on kysymys yhdenvertaisuudesta. Hallituksen esitys tarkoittaisi sitä, vammaiset eivät voisi valita itselleen asuntoa yhdenvertaisesti muiden kanssa, vaan heidän olisi valittava asunto pienemmästä määrästä vaihtoehtoja. Tällaisesta ihmisten erottelusta olisi syytä lopultakin päästä eroon – etenkin, kun esteettömyys on kaikille hyväksi eikä se ole kalliimpaa. Päinvastoin esteettömän rakentamisen laiminlyönti voi aiheuttaa lisäkustannuksia yhteiskunnalle asunnon muutostöiden johdosta, jos asukas esimerkiksi vammautuu tai avun tarve lisääntyy ikääntymisen myötä.

Olen lisäksi huolissani siitä, että hallitus on päättänyt arvioida uudelleen vammaislainsäädännön uudistamisen tarpeen. Vammaispalvelulainsäädännön uudistamistyöryhmän esitys on parhaillaan lausuntokierroksella. Työryhmä esittää sosiaalihuoltolakia täydentävää lainsäädäntöä, jossa määritellään vammaisten henkilöiden tarvitsemat erityispalvelut. Lain tavoitteena on varmistaa vammaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa. Jo oikeusasiamiehen kertomus osoittaa tämän lainsäädäntömuutoksen olevan tarpeellinen. Esimerkiksi nykyinen kehitysvammalaki on jäänne menneisyydestä. Olen huolissani, jos hallitus päättää olla viemättä tätä lakiesitystä eteenpäin normien ja velvoitteiden pelossa. Kysymys on vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien toteutumisesta.

Joensuun kaupungin vammaisneuvoston edellinen puheenjohtaja Paula Lehikoinen on todennut viisaasti, että suurin este vammaisten oikeuksien toteuttamisessa on asennevamma. Toivottavasti hallituksella ei ole tällaista vammaa.

Merja Mäkisalo-Ropponen
Kansanedustaja (sd)

Kommentit

 • Sonja

  Päteviä kommentteja sinulla. Kiitos kirjoituksistasi!

  • Merja Makisalo-Ropponen

   Kiitos Sonja

 • plokkariukki

  En eppäile Merja yhtään pätevyyttäsi, tietosi ja voimiesi määrää, mutta miten ihmeessä ehdit paneutua kaikkeen tuohon, johon olet osallisena? Oikeat asiat ovat kirjoituksessasi esillä. Teitä poliitikoita en kadehdi tippaakaan. Minun voimavaroillani ei ehdittäisi tuon työmäärän edessä edes kalaan ja se jos mikä on ukille tosi tärkeä juttu ja tietysti ukkius. Muunmuassa siksi sain jopa kunnallis- ja kirkkopolitiikasta tarpeekseni muutamassa vuodessa. Onnea työhösi ja voimia vaikuttamiseen!

  • Merja Makisalo-Ropponen

   Kiitos kommentistasi ja palautteestasi. Minulla on sellainen elämäntilanne, että voin paneutua nyt tähän työhöni. ”Aika aikaansa kutakin” – eikös sitä niin sanota!

Kommentointi on suljettu.