Ihminen ei ole kone!

Pari viikkoa sitten ilmestyi Taloustutkimuksen Ehkäisevä päihdetyö EHYT:lle tekemä tutkimus, jonka mukaan työssäkäyvistä 18–29-vuotiaista 21 prosenttia on käyttänyt reseptillä saatavia psyyke- tai kipulääkkeitä parantaakseen työsuoritustaan tai jaksaakseen työelämässä. Nuorilla aikuisilla psyyken- ja kipulääkkeiden käyttö on huomattavasti yleisempää kuin muissa ikäluokissa. Tulos tukee muitakin havaintoja siitä, että erityisesti nuoret aikuiset kokevat työelämän paineet usein liian koviksi.

Kaiken kaikkiaan 15 prosenttia työelämässä olevista suomalaisista käyttää reseptillä saatavia psyyke- tai kipulääkkeitä, jotta työteho paranisi tai ylipäätään jaksaisi töissä. Heistä kolmannes syö reseptilääkkeitä päivittäin. Lääkkeitä käyttävistä noin kolmannes on käyttänyt masennus- ja ahdistuneisuuslääkkeitä, vahvoja kipulääkkeitä ja unilääkkeitä. Vähintään kerran viikossa lääkkeitä käyttää puolet tutkituista.

Naiset, johtavat toimihenkilöt, johtavassa asemassa toimivat, ylemmät toimihenkilöt sekä asiantuntijat ovat kokeneet muita enemmän tarvetta käyttää lääkkeitä. Heistä 45 prosenttia kokee, että työ on muuttunut vaativammaksi viimeisen vuoden aikana.

Tämä tutkimustulos pitäisi ottaa vakavasti sekä työnantajien että työterveyshuollon toimijoiden taholta. Jos tilannetta ei saada hyvissä ajoin hallintaan, seurauksena voi olla työuupumisten, sairauslomien ja myös työkyvyttömyyseläkkeiden lisääntyminen. Yhteiskunnassamme ei ole varaa tämän suuntaiseen kehitykseen.

Kognitiivisen ergonomian merkitystä ei ole ymmärretty

Kognitiivinen toimintakyky kuvaa ihmisen tiedonkäsittelyä, kuten muistia, tarkkaavaisuutta ja oppimiskykyä. Kognitiivinen ergonomia tarkoittaa työn sekä työvälineiden, -ympäristön ja -tapojen yhteen sovittamista ihmisen tiedonkäsittelykykyjen ja -rajoitusten kanssa. Kognitiivisen ergonomian tavoitteena on toiminnan tehokkuus, sujuvuus ja turvallisuus sekä hyvinvointityössä. Asian laiminlyöminen rasittaa työntekijää henkisesti, kuormittaa muistia ja heikentää työsuorituksia. Työelämässä liian usein unohtuu, että tehokkaat ja laadukkaat työsuoritukset edellyttävät hyvinvoivia työntekijöitä.

Työmuistin kuormittuminen on tuttu ilmiö työelämässä: jos tietoa tulee liian paljon, emme pysty kertailemaan ja työstämään kaikkea tietoa riittävän kauan, jotta se ehtisi tallentua pysyvämmin säilömuistiin. Erityisesti seuraavat työhön liittyvät asiat kuormittavat muistia:

 • tehtävien keskeytykset
 • usean tehtävän yhtäaikainen suorittaminen, esimerkiksi kokouksen seuraaminen ja sähköpostin lukeminen
 • avokonttorin useat häiriötekijät
 • tehtävään liittymätön puhe tai äänet

Aivot ovat sopeutuvaiset ja toimivat rankassakin paineessa – jonkin aikaa. Kognitiivinen toimintakyky häiriintyy herkästi sisäisistä ja ulkoisista tekijöistä, joskus myös silloin kun vielä kuvittelee pärjäävänsä hyvin paineen keskellä.

Kognitiivinen kuormittuminen on aina yksilöllistä eikä siihen vaikuta vain työn määrä tai ympäristö, vaan myös tarpeet, tunteet, motiivit ja persoonallisuus, yksilöllinen suhtautuminen vastoinkäymisiin ja stressiin, ikä, uniongelmat, mieliala ja terveydentila. alkoholin käyttö ja ravitsemus sekä liikunta. Selvää kuitenkin on, että työolosuhteilla voidaan vaikuttaa kuormittumiseen huomattavan paljon joko sitä lisäävästi tai vähentävästi.

Muistiliitolla on huoneentaulu kognitiivisesta ergonomiasta;

Varmista työsi rajat

Vähennä tietotulvaa

Luo toimivat työstrategiat

Anna aikaa ammattitaidon kehittämiselle

Hallitse keskeytyksiä

Anna työrauha myös muille

Käytä muistin apuvälineitä

Älä lisää kuormitustasi

Luo avoimuuden kulttuuria

Ylläpidä positiivista ilmapiiriä

Yhdistä työ ja liikunta

Lisää tietoa saat osoitteesta: www.muistiliitto.fi. Vastuu näiden asioiden toteutumisesta on sekä työnantajalla että työntekijöillä.

 

Merja Mäkisalo-Ropponen

Kansanedustaja

Muistiliiton puheenjohtaja

Kommentit

 • seija kinnunen

  sumessa kyllä käydään ” ihmiskauppaa” psyykkepillereillä, koska kela maksaa psyykkepillerit, niin ihmisille dehdään psyykke diaknooseja vain siksi että heille voidaan syottää super tuottavia psyykkepillereita..risperxxx tuotti jo vuonna 2007 20 miljoonaa euroa , zypreza 36 miljoonaa tulkuhunnoin, ja 6 eniten tuottavaa psyykkepillerit tuotti 141 miljoonaa tohtoreille rahaa.
  eli psyykkepilleri kaupassa on tullut brutaali ihmiskaupan muoto jossa yksilot myydään ( freudin mantroja lukemalla) hermomyrkky teollisuudelle tuotto pilleri orjaksi..
  he keksivät mitä mielikuvituksellosempia syitä psyykkepillereiden markkinoimiseksi.

  esim. psykosomatian teoria on äärimmaisen vainoharhainen teoria, jossa jokainen kehon kipu päästä varpaisiin on merkattu mielisairaudeksi, että ihmiskauppa voidaan aloittaa koska tahansa milloin tahansa,
  ja vielä vainoharhaisempaa on että koululääke tiede opettaa että freudia lukemalla tullaan ihmis tuntijaksi,
  ihan oikein näkymättömän sisimman näkijäksi..
  leimaamisen tavoite on tehdä tohtorit kykeneviksi mahdollisimman suuren mielivallan harjoittajiksi ja juuri siski juutalaiset leimattiin eugenismi teoriassa että virkamiehet kykenevat mahdollisimman suurien mielivaltaan.

  ja olen itse kokenut kuinka suurieen mielivaltaan eli sadismiin suomalainen tohtori kykenee kun vain ensin leimataan potilas vaikka kehon kivuista mielisairaaksi..
  sen jälkeen suomalais lääkäristä tulee sadisti ja rankaisevaa psykiatriaa käytetään meillä enemmän,än kuin sovietissa, koska meillä on kilpailutton julkinen, joka on niille äärimmäisen paha jotka eivät tue autoritaarista järkyttävän ylhäältä dominoivaa julkista,
  silloin suomessa on ääri vaarallista sairastua ja kaikkinainen järkyttävä, ihjelmoitu sadismi ja rankaiseva psykiatria alkaa.
  mielisairas tallaisessa yhteisössä on valtio, joka sallii aloittaa kehon kivuista simputtaminen, mutta tohtoreilla ei ole mitään muuta keinoja aloittaa rankaisevaa psykiatriaa, joten juuri tästä syystä freud listasi kehon kivut mielisairauden merkiksi, että virkamiehistöllä on työvaline kidutukseen.

  ääri vaarallisia nazi malisia teorioita, ja ihmisoikeus rikollisuuteen työ välineitä nuo pannukakku teoriat, joiden tekoon tarvitaan vain joku guru ja hänen teorioita pakotetaan väkivallalla kansa uskomaan.

  psyykke ( pannukakku) teorian markkinointi keinot ovat samat kuin marxin teorioitten markkinointi.
  väkivaltainen pakkotuputus mitä sopimattomimmissa tilanteessa, kuten sairaana, joka on äärimmaisen sopimaton tilanne sadisti freudin sairaiden teorioitten pakko tuputukseen, ihmisellä ei ole tässä maassa oikeutta edes sairastaa, vainoharhaiseksi koulituista tohtoreista on tullut barbaareja ja ihmisoikeus rikollisia.

  jos virka tohtorin aloitteesta aletaan tehda kehon kivuista mielisairaan papereita niin se on ihmisoikeus rikos ja valmistelua rankaisu psykiatrian käyttöön, sillä tohtorit eivat sieda toisin ajattelijoita, enempaa kuin kommunistit,
  heistä tulee kiiluva silmä hulluja silloin jos henkilö ilmoittaa että hän ei siedä ei marxi, n ei darvinin eikä freudin sadistisen teorian pakkotuputusta..
  silloin vankilan koppi heilahataa ja kidutus alkaa,

  kyllä suomalisesta löytyy se sama sadisti kuin kommunisteista, koska valtio opettaa ( valheellisesti)
  että sadistiset teoriat ovat ” auttamista”

  ja kyllä noilla tulos lukemalla mitä hermo myrkyt tuottavat puhuu paskaa kuka thansa.
  ja markkinoi sadisti teorioita tieteenä ja itseään suurena ihmis tuntijana, jos on riittävän vainoharhainen niin uskoo itsekin moisia satuja..

  olen kaiken tämän itse nähnyt ja kokenut
  ja jos sama vainoharhaisten teorioitten markkinointi jatkuu,
  kansa kääntyy isanmaataan vastaan,
  koska sadistisiin teorioihin sairasrunut maa ei kykene paranemaan omin avuin, eihän saksakaan parantunut eugenismi teorioistaan, jonka senkin koululääke tiede teki, koululääketieteessä kun tieteen tekoon tarvitaan vain teoria, niin aina on virkamiehet keksiny mitä sadistisempia teorioita,
  ensin eugenismi ( jota hitler ja SS noudattaa ja uskoi, koska olivat vainoharhaisia kuin me jotka uskomme teorioita)
  psykosomatia on vain eugenismi teorian jatke.

  tohtoreilla on taito tehda isanmaataan rakastavista ja siihen luottAvista idea rikkaista ja taynnä energiaa yhteiskunnan rakentamiseksi pursuavista yksiloistä isanmaataan vihaavia ja pelokkaita vapisevia ihmisraunioita ..siihen suomi käyttää psykiatreja,
  ja en usko että psykiatriaan haketutuu muut kuin sadistit, koska ainoastaan sadistinen persoonallisuus
  kykenee sanomaan toiselle ” oireeksi ovat psyykkisiä”
  eli halventaakseen toista heti alempaan kastiin, koska toinen on sairastunut,
  se on varma merkki että halventavia on sadistinen narsisti persoonallisuus, kuten freud itse guru.

  koululääketieteesta on tullut väkivaltainen, pelottava ja paha sen jälkeen kun sadistinen freudin teoria tuli,
  isanmaastani tuli mätä,
  jossa sukupolvesta toiseen ihmisia on tapettu hoitamattomuuteen, kun syöpä on alettu tutkia vasta kolme viikkoa ennen kuolemaa, koska vainoharhaisia sadisti freudin teorioita uskovat tohtorit ovat inttäneet oireita siihen saakka psyykkiseksi..

  kollektiivisen sadismiin julkinen valikoi uhrit jotka ovat kritisoineet freudin teoriaa,
  minun kehon oireita suomalaiset ivasi kuin piru hampaat irvessa kun oli aivokalvon tulehdus,
  saman sadismin he toistui aivo kadvaimessa,
  rinta pateissakin suomalais sadisti tohtori käski ainoana hoitona psykiatrille..

  koska suomalais tohtorille on paljon tärkeämpää freud gurun palvonta kuin elävien suomalaisten hoitaminen..

  niin oli SS sotilaillekkin eugenismi teorioitten palvonta tärkeämpiää kuin ihmishenki ja sinäkin psykiatrit lastasi juutalaisia kaasu uniin ( jokainen tuomittu tohtori oli psykiatri, koska he teki eugenismi teorian ja T 4 ohjelman (kaasutus) sonnestein instituutissa.

  kommunisteille oli marxin teoria tärkeämpiä kuin ihmishenki.
  ja suomelle on freudin sadisti teoria tärkeämpiä kuin elävien hoitaminen,

  kaikki teorioihin sairastuneet maat ovat sairaita.
  yksikään ei kykene ihmisoikeuksiin.
  ei suomikaan ole edes aikaisia korjata virka tohtorien värkkäämiä keinotekoisia mielisairaan papruja,
  joka on 100% ihmisoikeus rikos! koska meillä yksilo on niin halpa arvoinen! ettei hän saa edes sairastua..

  kuinka typeriltä potilaan silmissä näyttää konsultoiva psykiatri! joka lukee freudilaista mantraa, sen tyhmempää ihmistä ei maapallolla ole..

  psykiatrit lähtevät samasta kuin kommunistit,
  että heillä on oikeus pakko tuputtaa sairaita teorioitaan missä tahansa, kenelle hyvänsä ja jos joku ei usko vainoharhaisia teorioita niin he aloittvat rankaisevat toimenpiteet.

  kiiluva siömäisiä hulluja tohtoreista on tullut vainoharhaisten teorioitten myötä.

  tallaisissa totalitaristi yhteiskunnassa ei Olla eri mieltä.
  meidän guru on vain freud ja kun kommunistien guru oli Marx, molemmat 31 ja 32 asteen vapaamuurareita, tuttua keskenään, jotka päätti tehdä pannukakku teorioita, sillä tiedetään kun vain on isot opukset niin tyhmä kansa uskoo minkä tahansa tieteeksi kuin pannukakun..

  tallaiset sadistisiin teorioihin sairastuneet valtiot kuuluvat siperiaan, pakkotuputtakoot siperian huskeille sadisti teorioitaan ja rangaiskoon siperian villikoiria suomalaiset, ellei koira palvo guruja.

  kiitämme koululääketiedettä että se on onnistut tekemään teorian joka on niin sadistinen että suomen kansa ei pane rikkaa ristiin jos maan rajoilla rysähtää, sillä tällaisen teoria sadisti valtion tukeminen olisi sadismi teorioitten puolustamista.
  milloi

Kommentointi on suljettu.