Ihmisarvoista kohtelua työttömille

Pitkäaikaistyöttömyys on Suomessa edelleen suurta, eikä hallituksen aktiivimallilla tätä korjata. Selvitysten mukaan mallin rankaisuelementti on koettu työttömien keskuudessa nöyryyttävänä ja syyllistävänä. Olen vaalikiertueeni aikana kuullut monen pitkäaikaistyöttömän kertovan, miten nöyryyttävä kokemus on, kun on ollut aktiivinen työn ja palvelujen haussa ja siitä huolimatta kumpaakaan ei ole ollut tarjolla – ja sitten tulee sanktio. 

Huhtikuun alussa tuli voimaan aktiivimalliin korjaus, jossa aktiivisuutta voi osoittaa myös osallistumalla koulutukseen, jota toteuttavat kunnat, kuntayhtymät, ammattiliitot sekä erilaista julkista rahoitusta saavat rekisteröidyt yhdistykset. Aiemmin koulutuksen järjestäjänä piti olla työvoimaviranomainen.

Tämä pieni parannus ei kuitenkaan korjaa aktiivimallin perusongelmaa. Aktiivimallin yksi iso puute on se, ettei se huomioi ihmisen toimintakykyä. Työttömänä on paljon ihmisiä, joilla on työ- ja toimintakykyä alentava sairaus tai toimintakyvyn rajoite. Itse asiassa työttömistä arvioidaan tällä hetkellä olevan 30 000 työkyvyttömiä, jotka tarvitsisivat hoitoa tai kuntoutusta. Suuri vääryys aktiivimallissa on se, ettei Kelan kuntoutus kelpaa aktiivitoimeksi, vaan leikkuri iskee. Tämä on hyvä esimerkki yrittämisen mitätöinnistä.

Samoin työttömyysturvalla elää moni, joille sairauspäiväraha katto on tullut vastaan, mutta sairaus ei ole parantunut. Heillä saattaa olla voimassa oleva työsuhde, mutta ei työkykyä. Heille malli on täysin kohtuuton.

Vaikka kysymyksessä ei olisikaan sairaus tai toimintakyvyn puute, pitkään työttömänä olleet tarvitsevat henkilökohtaista ohjausta ja tukea, työhön valmennusta, rinnalla kulkemista, ohjattua työn tai opiskelupaikan etsintää – eivät aktiivimallin rangaistuksia. Suomessa panostamme edelleen selvästi muita pohjoismaita vähemmän työllistymisen tukemiseen. 

Esimerkki vaikuttavasta aktivoinnista on Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen Tarmo-hanke, jonka ohjausryhmän puheenjohtajana toimin. Se on hyvä esimerkki siitä, miten pitkäaikaistyöttömiä tuetaan työhön palaamisessa. Keskeistä on henkilökohtainen työhönvalmennus ja työnetsintä. Työhönvalmentaja pohtii jokaisen työttömän kanssa voimavarat, osaamisen, toiveet ja mahdollisuudet ja sen jälkeen yhdessä työskennellen suunnitellaan oma henkilökohtainen työllistymisen polku.

Aktiivimallin epäinhimillinen ihmiskoe on peruttava. Tiedämme tarkkaan, että aktiiviselle työtä hakevalle ihmiselle rangaistukset ovat aiheuttaneet itsetunnon murenemista ja jopa vihantunteiden lisääntymistä yhteiskuntaa kohtaan. Panostukset työn välitykseen ja työnhaun tukemiseen sekä mahdollisuus kouluttautua uuteen työhön toisivat paitsi konkreettisia tuloksia, mutta myös ihmisarvoisen kohtelun työttömille.

Merja Mäkisalo-Ropponen

kansanedustaja (sd)

 

 

Kommentit

  • Kanatoli

    Jotenkin saa kuvan – puheet ja teot – ovat eri paria?

  • Merja Mäkisalo-Ropponen

    Hyvä Kanatoli, täysin samaa mieltä. Sipilän hallituksen päätökset ovat aivan järjettömiä, jos tavoitteena on pitkään työttömänä olleiden työllistyminen. Ns. Aktiivimalli ei aktivoi!

Kommentointi on suljettu.