Ikäihmisten hoidon tilanne ei parane hallituksen markkinamallilla

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) väittää, että hallituksen sote-uudistus parantaisi ikäihmisten hoidon tilannetta. En usko, että hallituksen markkinamalli voi sitä tehdä. Suunnitellut säästöt heikentävät entisestään mahdollisuuksia järjestää hyvää hoitoa. Sipilän hallitus on heikentänyt myös valvonnan resursseja eikä sote-uudistus tuo niihinkään korjausta säästöpaineiden vuoksi.

Nyt esille tulleet ongelmat Esperi Caren toiminnassa eivät ole uusi asia. Esimerkiksi Muistiliitto on ollut jo pidemmän aikaa huolissaan muistisairaiden hoidon laadusta ja henkilökunnan vähyydestä muistisairaita hoitavissa yhteisöissä.

Muistiliittoon tulee jatkuvasti viestejä siitä, että hoitajat käyttävät rajoitustoimenpiteitä – esimerkiksi huoneeseen eristämistä tai tuoliin sitomista – henkilökunnan vähäisyyden takia. Monissa työyhteisöissä myös työntekijöiden osaamisessa on vakavia puutteita. Kemiallista rajoittamista eli rauhoittavia lääkkeitä käytetään yleisesti.

Tilanne on monin paikoin huolestuttava ja erityisen paljon ongelmia on yksityisissä isoissa hoivayrityksissä. Lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin mukaan osa hoitajista harkitsee alan vaihtoa, koska työtä ei pysty tekemään ammatti-identiteetin mukaisesti. Tehy on puolestaan raportoinut, miten henkilöstömitoituksia kierretään esimerkiksi merkkaamalla haamuhoitajia työvuorolistaan. Lisäksi Valvira on nostanut useaan otteeseen vakavia laatuongelmia esille ja aluevalvontaviranomaiset kertovat, etteivät he resurssien vähentyessä pysty tekemään valvontatyötä niin hyvin kuin pitäisi.

Kysyin jokin aika sitten kirjallisessa kysymyksessä perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolta, mitä hallitus aikoo tehdä asiakas- ja potilasturvallisuuden parantamiseksi esimerkiksi ikäihmisten ja vammaisten hoidossa ja hoivassa. Hän vastasi, että kunkin palveluja tuottavan toimintayksikön omavalvontasuunnitelma on avainasemassa potilasturvallisuuden varmistamisessa.

Ongelma on kuitenkin juuri se, että monessa paikassa omavalvontasuunnitelma näyttää paperilla hyvältä, mutta siitä huolimatta esiin tulee vakavia ongelmia. Omavalvonta ei ole riittäviä toimenpide potilas- ja asiakasturvallisuuden sekä hoito- ja hoivatyöntekijöiden osaamisen ja jaksamisen varmistamiseksi.

SDP julkaisee parin viikon kuluttua Ikäpoliittisen ohjelman, jossa on ratkaisuja tilanteeseen. Näistä ratkaisuehdotuksista mainitsen muutaman:

– Vanhusasiavaltuutetun virka on perustettava kiireellisenä. Samalla on harkittava vanhusasiamiesten toimien perustamista alueille.

– Lakiin on kirjattava riittävä henkilöstömitoitus heikoimmassa asemassa olevien asumispalveluihin.

– Lakiin saatava nykyistä tiukempi vaatimus ikäihmisten perusoikeuksien toteutumisesta.

– Valvontaresursseja on lisättävä ja myös yllätyskäynnit hoito- ja hoivayhteisöihin mahdollistettava.

– Kuntouttava työote varmistettava riittävällä ja osaavalla henkilöstöllä.

– Tutkimustiedon tuottaminen ja soveltaminen hoito- kuntoutus -ja hoivakäytännöistä ja uusista mahdollisuuksista.

– Hyvien käytänteiden jakamiseen luodaan valtakunnallinen kansallinen tietopankki jokaisen ammattilaisen käyttöön.

– Koulutuksen laatu ja alan vetovoimaisuus on varmistettava.

– Henkilökunnan jaksaminen ja hyvinvointi varmistettava riittävillä resursseilla ja jatkuvalla täydennyskoulutuksella.

– Vapaaehtoiset eivät korvaa ammattilaisia, mutta heillä on suuri merkitys mielekkään arjen luomisessa. 

Tavoitteenamme on välittävä yhteiskunta! 

Merja Mäkisalo-Ropponen
kansanedustaja (sd)