Iltapäivätoiminnan riittävyys ja laatu turvattava

Alakoululaisten iltapäivätoiminnan tavoitteena on:

  • tukea kodin ja koulun kasvatustyötä
  • tukea lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua
  • edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa
  • ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta
  • tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan ja
  • mahdollistaa lepo rauhallisessa ympäristössä ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa.

Iltapäivätoiminta on monelle alakoululaiselle tärkeä osa turvallista päivää. Toiminnan järjestäminen on kunnille vapaaehtoista. Suurin osa kunnista järjestää sitä 1. – 2. luokan oppilaille 3 – 4 tuntia päivässä joko omana toimintana tai hankkimalla palvelut esimerkiksi järjestöiltä tai yhteisöiltä. Lainsäädännön mukaan toiminnasta voidaan periä kohtuullisia asiakasmaksuja 120 – 160 euroa kuukaudessa. Maksun huojennuksesta tai maksuvapaudesta päättää kunta. Monelle vähävaraiselle perheelle maksu on liian suuri ja vapautuksen hakukynnys korkea. Tästä syystä ne lapset, jotka erityisesti tarvitsisivat ko. toimintaa, voivat jäädä sen ulkopuolelle.

Opetushallituksessa työskentelee tällä hetkellä aamu-ja iltapäivätoiminnan kehittämisryhmä, joka uudistaa aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteita ja selvittää henkilöstön koulutustaso- ja täydennyskoulutustarvetta. Kehittämisryhmän työ on tärkeää, sillä toiminta on järjestetty kunnissa hyvin vaihtelevasti ja laatu on epätasaista. Koska ryhmäkokoja ei ole määritelty, yhdellä aikuisella on selvitysten mukaan voinut olla jopa 40 lasta. Jokainen ymmärtää, ettei tämä ole lasten kannalta järkevää. Suositusten mukaan yhdellä ohjaajalla voi olla 13 lasta, erityistä tukea tarvitsevien ryhmässä vähemmän. Ongelmana on myös se, ettei kaikilla ohjaajilla ole koulutusta tehtävään. Erityislasten kohtaamiseen ohjaajat tarvitsevat jatkuvaa täydennyskoulutusta.

Olen ollut hämmästynyt siitä, miten suuria eroja iltapäivätoiminnan järjestämisessä on. Lapsen hyvinvoinnin kannalta ei ole samantekevää, miten hän viettää koulun jälkeen 3 – 4 tuntia. Kuntapäättäjien olisi syytä ottaa selville, miten omassa kunnassa aamu- ja iltapäivätoiminta on järjestetty. Pääsevätkö toimintaan mukaan kaikki sitä tarvitsevat tai siitä hyötyvät? Onko toiminta lapsiystävällistä ja laadukasta ja toteutuvatko toiminnalle asetetut tavoitteet?

Jään nyt blogistina joulutauolla ja palaan tammikuun alkupuolella. Toivotan kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Merja Mäkisalo-Ropponen
kansanedustaja (sd)