Järjestöjen elintärkeä sataprosenttinen palkkatuki jatkuu

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta sai viime viikolla valmiiksi mietintönsä hallituksen palkkatukiuudistusesityksestä (HE 175/2022 vp). Mietinnössään valiokunta päätti säilyttää sataprosenttisen palkkatuen nykyisen muotoisena. Hallituksen esitystä oli kritisoitu sen asettamista rajoituksista sataprosenttiselle palkkatuelle. Rajoituksia perusteltiin erityisesti Euroopan unionin sääntelyllä. Valiokunnan päätös oli erittäin tervetullut ja sen toteutumisen takana oli myös järjestöjen tärkeä vaikuttamistyö.

Valiokunta perustelee päätöstään saamillaan selvityksillä, joissa arvioidaan, että ehdotettu uudistus vähentäisi merkittävästi erityisesti välityömarkkinoilla toimivien suurien järjestöjen palkkatuettua työtä. Valiokunnan mukaan on mahdollisuus, että muutos olisi joissain tapauksissa jopa estänyt järjestöjä toimimasta pitkään työttömänä olleiden työllistämisen edistämisessä. Järjestöt tästä samasta asiasta olivat varoitelleet jo lakiesityksen valmistelusta saakka.

Monet järjestöt olivat täysin syystä huolissaan esitetystä sataprosenttisen palkkatuen rajauksesta. Itsenkin otin asiaan kantaa. Sataprosenttisen palkkatuen rajaaminen olisi vaikuttanut merkittävästi moniin järjestöihin, jotka työllistävät erityisesti kaikista heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevia. Tätä erityisesti korosti sosiaali- ja terveysalan järjestöjä edustava SOSTE, joka yhdessä monien muiden järjestöjen kanssa teki aktiivista vaikuttamistyötä esityksen muuttamiseksi.

Järjestöt osoittivat huolensa jo lakiesityksen valmistelun lausuntovaiheessa, mistä huolimatta sataprosenttisen palkkatuen rajoitus jäi hallituksen esitykseen EU-säädöksiin vedoten. Tämä ei lopettanut järjestöjen vaikuttamistyötä, vaan se jatkui lakiesityksen eduskuntakäsittelyn aikana. Järjestöjen kritiikki kohdistui siihen, että ministeriö on tulkinnut  EU-säädöksiä liian tiukkana ja laajana. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta kuuli järjestöjen huolen ja asiaan saatiin korjaus. On siis paikka kiittää järjestöjä taas kerran heidän aktiivisesta vaikuttamistyöstään, joka kantoi hedelmää ja varmistaa jatkossakin työelämässä heikommassa asemassa olevien työllistämisen järjestöihin.

Lisäksi valiokunta teki mietinnössään hallituksen esitykseen muutoksen, joka mahdollistaa palkkatuen myöntämisen vammaiselle henkilölle useamman kerran peräkkäin samalla työnantajalle, mikä edistää vammaisten ihmisten työllistämistä.

Varsinkin, kun tavoitteenamme on työllisyysasteen korottaminen ja kaikkien halukkaiden saaminen työelämään, ovat järjestöjen tuomat työpaikat erittäin tärkeitä. Valiokunnan tekemän muutosten jälkeen yhdistykset voivat jatkaa tätä tärkeää toimintaansa sekä tuoda työtä ja osallisuutta monille sitä tarvitseville.