Järjestöjen merkitys ja rooli näkyviin kuntavaaleissa

Olen järjestöihmisenä ihastellut eri järjestöjen ja toimijatahojen huolellista valmistautumista kuntavaaleihin ja vaikuttamistyötä vaalien alla. Järjestöissä on tehty hyvää työtä tavoitteiden laatimisessa ja oman tärkeän sanoman viestimisessä tuleville päättäjille. Haluan tässä esimerkinomaisesti tuoda esille kolme erilaista, informatiivista sekä samalla ehdokkaita ja äänestäjiä aktivoivaa tapaa viestiä omista tavoitteista.

Muistiliiton kuntavaaliohjelmaan kuuluu kaksi informatiivista tarkistuslistaa. Toisen avulla kuntavaaliehdokas voi testata, miten voi tehdä päätöksiä hyvän elämän edistämiseksi muistiystävällisessä kunnassa. Testin yhteydessä muistutetaan, että päivittäin 36 suomalaista sairastuu etenevään muistisairauteen ja että oikeilla valinnoilla sairauden alkamista voidaan viivästyttää.

Toiseen listaan on koottu hyviä käytäntöjä ja materiaaleja muistisairaiden ja läheisten hyvinvoinnin edistämiseksi kaikkien käyttöön. Sen avulla löytyy testattuja keinoja oman kunnan ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen.

Toisena mielenkiintoisena lähestymistapana on   Yksi Elämä – järjestöjen vaalikone, jonka avulla on mahdollista löytää kuntavaaliehdokas, joka välittää terveydestä ja hyvinvoinnista.

Vaalikoneen johdannossa korostetaan, että jokainen päätös on terveyspäätös. Suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia on mahdollista parantaa päätösten ja investointien kautta. Sitä varten tarvitaan päättäjiä, jotka osallistuvat innolla terveystalkoisiin. Tähän vaalikoneeseen pääset täältä.

Kolmas mielenkiintoinen lähestymistapa kuntavaaleihin on Kulttuurihyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste Taikusydämen yhteistyössä Kulttuurihyvinvointipoolin kanssa tuottama testi, jonka avulla ehdokas – tai kuka tahansa asiasta kiinnostunut – voi testata oman kotikunnan kulttuurikunnon ja tietämyksensä kunnan kulttuuritoiminnasta.

Taikusydämen ja Kulttuurihyvinvointipoolin kuntavaalitavoitteet ovat:

  1. Kulttuuri luo tutkitusti hyvinvointia
  2. Kulttuuri on myös tuloerä
  3. Kulttuuristaan kunta tunnetaan
  4. Lapset ja nuoret tarvitsevat hyviä kulttuurieväitä elämään

Kulttuurikuntotestin avulla on mahdollista testata, miten hyvin nämä asiat toteutuvat omassa kunnassa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kaikki järjestöt tekevät arvokasta työtä kuntien yhteistyökumppaneina. Ilman järjestöjä moni asia olisi nykyistä puutteellisemmin hoidettu yhteiskunnassamme. Lähes kaikkien järjestöjen – etenkin sosiaali- ja terveysjärjestöjen – tavoitteissa korostuvat terveyden- ja hyvinvoinnin sekä kuntalaisten osallisuuden edistämisen tärkeys.

Nämä ovat myös kunnan toiminaan keskeisiä tavoitteita, joten kuntien ja järjestöjen kannattaisi nyt entistä enemmän tehdä yhteistyötä. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteutuminen edellyttää hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen saumatonta yhdessä tekemistä ennaltaehkäisyssä sekä terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisessä, sillä se on kustannusvaikuttavin tapa saada tulevaisuuden sote-kustannukset kuriin.

 

-Merja Mäkisalo-Ropponen

kansanedustaja (sd)

Valtakunnallisen kulttuurihyvinvointipoolin puheenjohtaja