Jatkuuko Suomen menestystarina?

Maanantaina keskusteltiin eduskunnassa valtioneuvoston kerran vaalikaudessa antamasta tulevaisuusselonteosta tulevaisuusvaliokunnan mietinnön pohjalta. Tulevaisuusselonteon aiheena oli työn murros ja suomalaisen työn tulevaisuus. Työn tulevaisuuden lisäksi puhuimme Suomen menestymisestä laajemminkin.

Suomen menestyminen on tarina siitä, miten pieni, köyhä maa nousee yhteiskunnaksi, jossa lähtökohdat eivät määritä sitä, mitä ihmisestä voi tulla. Tämä jälleenrakennustarina on vahvuutemme niin pitkään kuin se on totta. Tulevaisuusvaliokunnassa jaettiin näkemys siitä, että päättäjien tulisi sitoutua pitämään tarina totena ja tehdä kaikkensa poistaakseen eriarvoisuutta.

Varsinkaan lasten ja nuorten todellisuuden ei tulisi olla sellainen, millaisena eräs alakoulussa työskentelevistä asiantuntijoista sen kuvasi: ”Meidän koulussa erot lasten välillä ovat huikeita ja lapset ovat aivan pienestä asti tietoisia niistä. Osa tuodaan koulun pihalle sadan tonnin autoilla, osa huolehtii vaatteistaan ja syömisestään itse ekaluokkalaisesta lähtien. Osa käy lomilla sukeltamassa vanhempien kanssa, osa viettää koko loman yksin kotona. Nämä lapset ovat tietoisia rajoista, he pysyvät omissa porukoissaan, ja heikompiosaiset ajattelevat, ettei heillä koskaan ole samoja mahdollisuuksia kuin muilla. ”Mä tiedän, että tässä maailmassa ei ole mulle mitään paikkaa”, kuvasi yksi ekaluokkalainen lapsi tilannettaan itse.”.

Tämä oli suora lainaus asiantuntijana toimineen rehtorin lausunnosta valiokunnalle. Eduskunnan tehtävänä on varmistaa sellainen yhteiskunta, jossa jokaiselle lapsella ja nuorella on mahdollisuus löytää oma paikkansa.

Hyvinvointivaltiossa pahoinvointia ehkäisevät toimenpiteet sekä hyvän ja terveen elämän mahdollistavat toimenpiteet eri väestöryhmissä tulisi nähdä hyvinvointi-investointeina eikä kuluerinä. Siksi lapsiin ja nuoriin panostaminen on aina tulevaisuusinvestointi. Panostaminen varhaiskasvatukseen, koulutukseen, tieteeseen ja tutkimukseen palautuvat yhteiskunnalle moninkertaisesti takaisin.

Tulevaisuus ei vyöry päällemme. Se tehdään yhdessä. Eduskunnassa politiikkatoimet ovat niitä tekoja, joilla tulevaisuuden Suomea rakennetaan. Ei ole yhdentekevää, ketkä ovat näitä valintoja tekemässä.

Merja Mäkisalo-Ropponen
kansanedustaja, tulevaisuusvaliokunnan vpj.

Kommentit

 • Sitäsaamitätilaa

  Niimpä. Valitettavasti entiseen hyvinvointiin Suomessa ei ole paluuta.
  On jo vuosia nähty eri sektoreilla tapahtuva ns.alasajo.

  Markkinatalous pitää siitä huolen. Ja päättäjät tekevät kauas kantoisia päätöksiä, tämän tukemiseksi.
  Suomi on nykyään hyvin amerikkalainen maa.
  Kaikenlaista kähmintää.
  Luokkaerot kasvaa, ja osa ihmisistä jää junasta jo elämänsä alkutaipaleella.
  Kaikki tämä on nähtävissä ollut jo vuosia.

 • Merja Mäkisalo-Ropponen

  Hyvä, ’sitä saa mitä tilaa’ – kiitos Sinulle viesteistä! Kuvaamasi suunta voidaan muuttaa huhtikuun vaaleissa. Kaikki ei muutu kerralla, mutta suunnanmuutos on mahdollista tehdä! Kysymys on arvoista!

 • Move_now

  Ei jatku, jos Rinteestä tulee pääministeri.

Kommentointi on suljettu.