Kohti Muistiystävällistä kotikuntaa

Muistiliitto on käynnistänyt kuntavaalikampanjan, jonka otsikkona on ”Kohti muistiystävällistä kotikuntaa”. Teema on tärkeä, sillä tämän päivän viisailla päätöksillä voidaan hillitä muistisairauksiin liittyvien kustannusten kasvua – puhumattakaan siitä, että kysymys on inhimillisyydestä.

Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut jatkossa siirtyvätkin maakuntien hoidettavaksi, kunnalle jää kuntalain perusteella edelleen vastuu terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisestä. Valtuustossa tehdyt päätökset vaikuttavat kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin.

Kunnat voivat tehdä järkeviä päätöksiä panostamalla muistisairauksien ennaltaehkäisyyn. Ennaltaehkäisyn avulla voidaan lykätä sairauden puhkeamista jopa viidellä vuodella eteen päin. Erityisesti Alzheimerin tautiin ja verisuoniperäiseen muistisairauteen sairastumiselta suojaavia ja sen riskiä lisääviä tekijöitä tunnetaan laajasti. Niiden tekijöiden merkitys voi olla suuri: esimerkiksi ylipaino, kohonnut kolesteroli ja korkea verenpaine tuplaavat riskin esiintyessään yksin, mutta yhdessä kaikki kolme kuusinkertaistavat sen verrattuna henkilöön, jolla ei ole yhtään riskitekijää. Jokainen toki päättää omista elämäntavoistaan itse, mutta kunnan on pidettävä huolta omalta osaltaan siitä, että kunnassa on helppo elää terveellisesti.

Muistisairauksien hoito ja kuntoutus tulevat jatkossa olemaan maakuntien vastuulla, mutta kunnissa on pidettävä huolta, että myös muistisairas kuntalainen voi olla aktiivinen kansalainen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että heidän mahdollisuutensa käyttää niin liikunta- kuin kulttuuripalveluja tulee turvata. Kunnan tulee huolehtia liikuntaesteettömyyden lisäksi myös tilojen selkeydestä ja tunnistettavuudesta. Palveluihin osallistumisen mahdollistamiseksi saatto- ja kuljetuspalveluiden on oltava toimivia. Kunnat voivat esimerkiksi järjestöjen kanssa yhdessä järjestää kulttuurikaveritoimintaa, niin että erilaisiin tapahtumiin lähteminen on myös muistisairaalle helppoa ja mukavaa.

Muistiliiton sivuilta voit tutustua enemmän kuntavaalikampanjaan ja sieltä löydät myös oman alueesi muistiystävällisen kunnan rakentamiseen sitoutuneet kuntavaaliehdokkaat. Katso siis www.muisti17.fi #muisti17 #muistiystävällinen

Merja Mäkisalo-Ropponen

Kansanedustaja

Muistiliiton puheenjohtaja