Koulutuksen vähättelyä – vartijat hoitajina!

Viime viikolla keskusteltiin hallituksen esityksestä laiksi reservipoliisista. Sen mukaan poliisille luotaisiin reservi, joka voitaisiin ottaa käyttöön paitsi poikkeusoloissa ja puolustustilassa myös normaaliolojen häiriötilanteissa. Poikkeusoloissa ja puolustustilassa reservipoliisit voisivat tehdä kaikkia poliisin tehtäviä ja käyttää kaikkia poliisin toimivaltuuksia ja voimakeinoja. Reservipoliisin peruskoulutus sisältäisi lähiopetusta kaksi viikonloppua jokaista neljää opetuskokonaisuutta kohden eli yhteensä 8 viikonloppua ja siten 16 päivää. 

Tämä lakiesitys on yksi lukuisista esityksistä, joiden avulla halutaan nakertaa koulutuksen merkitystä. Riittävän laaja-alaisen koulutuksen pohjalta syntyvä ammattitaito ja osaaminen ovat toiminnan laadun tae. Se luo turvallisuutta, kun tiedämme osaavien ja ammattitaitoisten henkilöiden olevan vastuussa tehtävien hoidosta. Olenkin hämmästynyt erityisesti hallituksen esityksissä esille tulevasta ajattelutavasta, jonka mukaan ammattilaisia voisi korvata melkein kenellä tahansa. 

Uuden liikennepalvelulain mukaan takseja voi ajaa kuka tahansa. Suomessa on aina pystynyt luottamaan taksinkuljettajien ammattitaitoon ja osaamiseen. Ammattitaidottomista kuljettajista voi syntyä suuria ongelmia tulevaisuudessa. Iltasanomien 29.9. julkaiseman uutisen mukaan kansanedustaja Timo Heinonen joutui huijatuksi ottaessaan taksin Helsingin rautatieaseman taksijonosta. Hän varmisti kuljettajalta, että kyseessä oli Lähitaksi. Määräysten vastaisesti autossa ei ollut kuitenkaan hintoja esillä ja taksamittarikin oli näyttänyt erikoiselta – ”Se pyöri kuin hedelmäpeli”. Lähtö- ja loppumaksu olivat selkeästi normaalia korkeammat. Selvittäessään tapausta saamansa kuitin perusteella selvisi, ettei tilauksen välittävällä yhtiöllä ollut kuljettajaa kuitissa mainitulla numerolla. Kyseessä oli puhdas huijaus ja kuljettaja oli käyttänyt hyödykseen Lähitaksin mainetta. Jos kansanedustaja tulee huijatuksi, voi oikeutetusti kysyä, miten käy muistisairaille tulevaisuudessa. 

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä päteviä opettajia on irtisanottu ja tilalle palkattu ohjaajia. Ohjaajat ovat varmasti hyvä lisä toimimaan opettajien työparina. Heillä ei kuitenkaan ole samanlaista pedagogista koulutusta kuin opettajilla. 

Kuntatasollakin ilmenee ammattitaidon vähättelyä. Vanhusten kotihoidossa turvapuhelinkäyntejä hoitavat joissakin kunnissa vartijakoulutuksen saaneet henkilöt ilman minkäänlaista hoidollista koulutusta. Jokainen voi kuvitella, miltä muistisairaasta tuntuu, kun hän näkee tuntemattoman henkilön vartijan asussa kävelevän yöllä sisään. Ikäihmisten kaatumistapauksissa ei koskaan ole kyseessä pelkästä nostotapahtumasta, vaan käyntiin on aina liitettävä myös hoidollinen arvio, jota vartijat eivät pysty tekemään. Vaikka Valvirakin on ottanut kielteisen kannan asiaan ja ilmoittanut selkeästi, etteivät vartijat täytä hoitoon ja hoivaan osallistuvan henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia, jotkut kunnat jatkavat edelleen tätä toimintaa. 

Ja nyt hallitus ehdottaa, että lyhyen kurssin käyneille reservipoliiseille voi siirtää poliisien tehtäviä. Poliisin tehtävät kuuluvat asianmukaisesti koulutetuille ja virkavastuulla toimiville poliisiviranomaisille. Tämän hallituksen aikana poliisien määrä on vähentynyt 159 poliisilla. Tärkeintä on saada riittävät resurssit poliisien koulutukseen ja palkkaamiseen reservipoliisijärjestelmän luomisen sijasta. 

Olemmeko tehneet yhteiskunnassa tietoisen päätöksen heikentää eri alojen ammattitaitovaatimuksia vai tapahtuuko tämä pikkuhiljaa ja huomaamatta ilman kunnollista yhteiskunnallista keskustelua? 

Merja Mäkisalo-Ropponen
kansanedustaja (sd)

 

Kommentit

  • AK

    Itse asiassa muutamien viime vuosien aikana taksinkuljettajien ammattitaitoon ei ole voinut luottaa ainakaan inva-taksien tai koulukyytien osalta. Kuljettajat eivät osaa laittaa pyörätuoleja kiinni turvallisesti, koululaisia (erityisesti vammaisia)jätetään heitteille koulun pihalle, väärälle puolelle pihaa tai ties minne. Julkisiakin juttuja näistä on pilvin pimein.

  • Merja Mäkisalo-Ropponen

    Varmaan on ollut tällaisia tapauksia, mutta taksiluvat edellyttyksenä on kuitenkin ollut koulutus. Muistiliitto ja muistiyhdistykset ovat olleet muun muassa kouluttamassa sitä, miten toimitaan Muistisairaiden kanssa. Nyt on vaarana, että huono toiminta lisääntyy.

Kommentointi on suljettu.