Koulutus on yhteiskunnan paras investointi ja paras kilpailuvalttimme.

Hallituksen varhaiskasvatukseen, koulutukseen, tieteeseen, tutkimukseen sekä innovaatio- ja kehittämistoimintaan suunnatut säästöt vaarantavat koko maan tulevaisuuden, kasvun ja kehityksen. Koko julkisen talouden osalta säästötoimenpiteiden vaikutus opetus- ja kulttuuri toimen rahoitukseen on vuoteen 2019 mennessä 982 miljoonaa euroa. Tämä on niin valtava summa, että se varmasti tulee jättämään ruman jäljen yhteiskuntaan.

Hallitus hehkuttaa kärkihankkeitaan. Minulla ei ole niitä vastaan mitään, mutta hyvätkään kärkihankkeet eivät auta, jos perustoiminnalta viedään riittävät resurssit pois. Kärkihankkeiden nimissä hallitus naamioi leikkaukset kehittämiseksi ja uudistamiseksi, mutta jokainen pystyy ymmärtämään, että perusrahoitukseen kohdistuvat valtavat säästöt vievät pohjaa pois myös kehittämiseltä. Monet sekä kotimaiset että kansainväliset asiantuntijat ovat olleet erittäin kriittisiä näitä leikkauksia kohtaan ja todenneet niiden vähentävän tulevaisuuden kasvua.

Ryhmäkokojen kasvattaminen päiväkodeissa ja kouluissa johtaa lasten eriarvoistumiseen ja uhkaa pudottaa tiettyjä lapsia normaalilta oppimispolulta. Tämä on taas suuri riski myöhemmälle syrjäytymiselle. Hallituksen toimenpiteiden johdosta yhä useampi nuori ja nuori aikuinen jäävät ilman ammatillista tutkintoa ja jokainen meistä ymmärtää, että ilman ammattikoulutusta nyky-yhteiskunnassa on lähes mahdotonta työllistyä.

Tulevaisuusvaliokunta kuuli suuren joukon asiantuntijoita hallituksen kärkihankkeista. Asiantuntijat korostivat sitä, että hallituksen tulisi huolehtia paremmin osaamispääomastamme. Erityisen huolissaan kuulemamme asiantuntijat olivat yliopistoihin, tieteeseen ja tutkimukseen kohdistuvista valtavista säästöistä. Tutkimuksen tulisi tulevaisuudessa kansainvälistyä osaksi laajempaa eurooppalaista tutkimusjärjestelmää. Myös innovaatiojärjestelmämme on jäämässä jälkeen kansainvälisessä kilpailussa. Meidän olisi myös nopealla aikataululla luotava mekanismeja, joilla innovaatiot saataisiin nopeammin tuotteiksi ja markkinoilla myydyksi. Näihin asioihin hallitus ei riittävästi kiinnitä säästövimmassaan huomiota, vaikka juuri näillä keinoilla saisimme kasvua aikaan.

Merja Mäkisalo-Ropponen

Kansanedustaja (sd.)

Tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtaja

 

Jätä kommentti

*