Köyhyys ja eriarvoisuus kasvavat!

Edellinen poliisiylijohtaja Mikko Paatero totesi pari vuotta sitten eräässä haastattelussa, että syrjäytyminen on kansakuntamme suurin turvallisuusriski. Syrjäytymisen taustalla on usein köyhyys ja eriarvoisuus. Tuloerojen kohtuullisena pitäminen on yhteiskunnan kannalta järkevää, sillä suurten tuloerojen yhteiskunnassa on suurempi riski syrjäytyä. Edellisen hallituksen aikana köyhien kansalaisten määrä väheni ja tuloerot kääntyivät laskuun ensimmäisen kerran yli 20 vuoteen. Nyt tämä hyvä kehitys näyttää päättyvän.

Valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden talousarvioksi tulee toteutuessaan lisäämään köyhyyttä ja eriarvoisuutta yhteiskunnassamme. Olemme tekemässä samoja virheitä kuin 1990-luvun lamassa. Silloin tehtyjen juustohöyläleikkausten inhimillisiä ja taloudellisia kustannuksia maksetaan edelleen.

Kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta kansalaisilta ei pitäisi enää tinkiä ja heidät tulisi rajata vaikeiden säästöpäätösten ulkopuolelle. Erityisesti olen huolissani pienituloisista, vuokralla asuvista eläkeläisistä. Eläkeläisten asumistuen heikentäminen voi vähentää lähes 50 000 pienituloisen eläkeläisen kuukausituloja jopa 100 – 200 euroa ja noin 40 000 eläkeläisen tulot vähenevät 50 – 100 euroa. Kun tähän lisätään erilaiset palvelumaksujen korotukset ja sairausvakuutuskorvausten heikennykset, voi toimeentulo monella eläkeläisellä olla vakavasti uhattuna. Pieni takuueläkkeen korotus ei kompensoi näitä tulojen menetyksiä.

Eläkeläisköyhyyden lisäksi lapsiperheköyhyys kasvaa ehdotettujen säästötoimenpiteiden johdosta. Kaikkein haavoittuvammassa asemassa olevat kansalaiset joutuvat siis kärsimään sopeutustoimenpiteistä eniten. Samaan aikaan hyvätuloisille luvataan verohelpotuksia. Heitä eivät myöskään palvelumaksujen korotukset tai sairausvakuutuskorvausten leikkaukset kirpaise samalla tavalla kuin köyhimpiä kansalaisia. Kaiken kukkuraksi jatkuvasti tulee esille tapauksia, joissa erittäin rikkaat jättävät veronsa kokonaan maksamatta tai muuttavat pienemmän verotuksen maihin. Ahneudella ei tunnu olevan mitään rajaa. Veronkierron ja erilaisten verokikkailujen takia Suomen valtio menettää verotuloja vuosittain arviolta jopa 4 – 8 miljardia euroa.

Kukaan ei kiistä sopeutusten välttämättömyyttä, mutta miksi maksumiehiksi joutuvat köyhimmät kansalaiset?

Merja Mäkisalo-Ropponen
Kansanedustaja (sd)