Kuihtuuko kunta?

Olen ehdolla Joensuun kaupunginvaltuustoon huhtikuun kuntavaaleissa, joten tämä on viimeinen blogini ennen 10.3 alkavaa vaalikaranteenia. Olen ollut neljä kautta valtuutettuna ja viimeiset neljä vuotta kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Tässä blogissa pohdin, miksi kuntavaaleissa kannattaa äänestää, vaikka monet väittävät, että kunnan rooli pienenee sosiaali- ja terveystoimen siirtyessä maakuntaan. Toisaalta voidaan kysyä, pieneneekö kunnan rooli vai onko kysymys muutoksesta?

Vastaus riippuu näkökulmasta. Pessimistien mielestä vahvaa peruskuntaa ei jatkossa ole, on vain puuhastelevaa paikallishallintoa. Optimistit selittävät saman asian kertomalla, että nyt ollaan siirtymässä kohden paikallisen itsehallinnon ideaalia, kun päästään sosiaali- ja terveystoimen valtavan budjetin hallitsemisesta ongelmien ratkaisuun. Nyt kunnissa on mahdollisuus keskittyä hyvinvointiin ja kunnan kehittämiseen.

Professori Jenni Airaksinen Tampereen yliopistosta on pohtinut, millainen kunta selviää tulevaisuudessa. Hänen mukaansa tulevaisuuden menestyvä kunta iskee kiinni hyvinvoinnin suurimpiin nakertajiin kuten yksinäisyyteen, passivoitumiseen, merkityksettömyyteen ja osattomuuteen.

Tulevaisuuden kunta menestyy, kun se kykenee tarjoamaan ihmisille paikan, jossa he voivat olla osa itseään suurempaa kokonaisuutta. Merkityksellinen ja hyvä elämä vahvistuu siitä, että tulee kokemus osallisuudesta ja siitä, että omalla toiminnalla voi vaikuttaa.

Jenni Airaksisen mukaan kunnan roolin muuttuessa myös kuntapäättäjien on kyettävä muuttumaan. Jatkossa tarvitaan päättäjiä, jotka osaavat yhdistellä asioita, ilmiöitä ja ihmisiä. Päättäjien pitää pystyä toimimaan verkostoissa ja olemaan vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Hyvä päättäjä välittää myös vaalien välillä ja on halukas kuuntelemaan ja myös oppimaan kuntalaisilta.

Tulevaisuuden kuntaa pohtinut parlamentaarinen työryhmä julkaisi helmikuussa väliraporttinsa.Työryhmä on laatinut kunnille neljä erilaista skenaariota, joiden pääulottuvuudet ovat kuntien uudistuskyky eli asiat joihin kunnassa voidaan vaikuttaa ja megamuutokset eli asiat, joihin kunnat itse eivät voi vaikuttaa. Näiden pohjalta syntyneet neljä skenaariota ovat seuraavat:

1. Innostava elinvoimakunta on elävä monimuotoinen yhteisö, jossa kunnan elinvoima synnyttää menestystä ja ylläpitää kasvua

2. Ratkaisut etsivä kunta on löytänyt elinvoimaprofiilinsa ja tehnyt sivistystehtävästä kunnan ytimen.

3. Laiska kunta on reaktiivinen ja keskittyy erityisesti asumiseen ja peruspalveluihin.

4. Lannistunut kunta on näivettyvä kunta, jolla ei ole visiota eikä strategiaa.

Millaisessa kunnassa Sinä haluat asua? Tulevat kuntapäättäjät ovat avainasemassa  siinä, mihin suuntaan kunta kehittyy, joten tätäkin kannattaa miettiä äänestyspäätöstä tehtäessä.

Vaaleissa kannattaa äänestää myös siitä syystä, että korkea äänestysprosentti kertoo toimivasta demokratiasta. Äänestäminen antaa myös oikeuden valittaa vaalien välillä. Jos äänioikeuttaan ei käytä, myös päätöksistä valittaminen on kyseenalaista!

Hyvää vaalityötä ehdokkaille ja viisaita valintoja äänestäjille.

Merja Mäkisalo-Ropponen