Kuulolla on suuri merkitys ihmisen hyvinvointiin

Olin eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmän eli VAMYT-ryhmän puheenjohtajana avaamassa viime viikon keskiviikkona kuuloliiton tinnitus-seminaaria. Seminaari käynnisti Kuuloliiton Toivoa tinnitukseen -kampanjan, jossa haastetaan ihmisiä jakamaan kokemuksiaan tinnituksesta julkisesti. Kampanjan tavoitteena on lisätä tinnitukseen liittyvää tietoa ja tietoisuutta, sekä voimaannuttaa ihmisiä hyvään elämään tinnituksen kanssa. Minun perheessänikin tiedetään, mitä tinnitus on, sillä miehelläni on tämä kiusallinen vaiva. Mieheni sanoo, että sen kanssa voi elää, mutta joskus yöllä se häiritsee kovasti ja vaikeuttaa nukkumista.

Kuuloliitto teki laajan kyselyn viime keväänä tinnituksen yleisyydestä ja keinoista, joilla ihmiset pyrkivät selviämään tinnituksen kanssa. Kyselyyn saatiin yli tuhat vastausta. Kyselyn tulokset julkaistiin seminaarissa viime keskiviikkona.

On normaalia, että kuulo heikentyy vuosien kuluessa. Se alkaa muuttua jo 20-vuotiaana, mutta vauhti on yksilöllistä. 70-vuo­tiaista joka viides tarvitsisi kuulo­kojeen, kymmenen vuotta vanhemmista jo joka kolmas.

Kuuloa ei saa takaisin. Kuulo on ainutlaatuinen aisti, jonka vioittumista ei voi parantaa. Kuulon alenemaan on hoitokeino eli kuulolaite. Kuulolaitteen käyttäminen mahdollistaa monen elämänlaatuun liittyvän asian pysymisen arjessa mukana.

Kuulolaitteen avulla on helpompi pysyä sosiaalisena. Huonokuuloisuus aiheuttaa noloja tilanteita. Jos ei kehtaa kysyä uudestaan vaan arvailee, elämä täyttyy pienillä sekaannuksilla. Siksi moni eristäytyy kotiin. Kuulolaitteen avulla voi nauttia musiikista. Kuulonalenema vaikuttaa siihen, kuinka erotetaan äänet toisistaan. Äänten vääristyminen aiheuttaa sen, että musiikki voi kuulostaa säröilevältä tai sävelkorkeudet siirtyvät eri kohdille. Kuulolaitteen avulla voi välttyä myös stressiltä. Jos kuulo on alentunut, joutuu enemmän keskittymään siihen, mitä ympärillä sanotaan. Jatkuva pinnistely ja huulilta lukeminen voivat väsyttää ja ahdistaa.

Kuulolaitteen avulla pysyy myös vireänä. On tärkeää hoitaa huonoa kuuloa, sillä käyttämättömänä aivojen kuuloalue ­surkastuu. Kuulolaite auttaa aivoja pysymään aktiivisina. Mitä aikaisemmin hoidat tilannetta, sen paremmin kuntoudut.

Tästä on hyvä siirtyä vielä kiittämään Kuuloliittoa Muistiliiton ja sen yhdistysten yhdessä tekemästä Kuule ja muista hankkeesta. Olin viime vuoden loppuun Muistiliiton puheenjohtaja ja tiedän miten hienosti Kuuloliiton, Muistiliiton ja molempien näiden yhdistysten välinen yhteistyö on toiminut. Kaikki voittavat tällaista yhdessä tekemisestä.

Ikääntyneellä hoitamaton kuulovika lisää esimerkiksi henkilön masennus-, yksinäisyys- ja kaatumisriskiä, mutta se altistaa myös muistisairauksille ja heikentävän kognitiivisia kykyjä. On myös esitetty, että kuulonalenema muuttaa ohimolohkojen aktiivisuutta, mikä edistää Alzheimerin tautia aiheuttavien proteiinien kertymistä aivoihin.

Suorien vaikutusten lisäksi kuulon heikentyminen voi vaikuttaa muistiin epäsuorasti. Kuulovammojen seurauksena ääneen liittyvät muistot haalistuvat, sosiaalinen vuorovaikutus sekä harrastaminen vaikeutuvat ja persoona muuttuu. Sosiaalisten suhteiden puutteen, vähäisen liikunnan ja masennuksen tiedetään lisäävän muistisairauksien riskiä. Kuulon alenemaa ei pidä hävetä tai salailla. Asia on aina syytä tutkia.

Kuuloliiton kuuloauto on tehnyt kuuloseulassa käymisen todella helpoksi ja samalla saa tietoa kuuloon ja kuulon alentumaan liittyvistä asioista. Itse kävin viime kesänä Suomi Areenalla ja toisessa korvassani oli kuulon alenema, jonka olin itsekin huomannut erityisesti hälyssä. Kokonaisuutena kuulin kuitenkin hyvin. Kerroin miehelleni asiasta ja hän totesi huomanneensa luuloni alentuman. No, minäkin olin huomannut saman asian miehelläni, vaikka hän kertoi kuulevansa oikein hyvin – paremmin ainakin kuin minä. En olisi saanut häntä kuulon tutkimuksiin, ellei Joensuussa olisi ollut kuuloauto pari viikkoa sitten. Hän meni sinne todistaakseen minulle, että varmasti kuulee paremmin kuin minä. Lopputulema oli se, että hänellä on samanlainen kuulon alenema toisessa korvassa kuin minullakin.

Tietoisuus kuulon alenemasta auttaa meitä puhumaan asiasta ja tarvittaessa menemään tutkimuksiin uudelleen, jos muutosta tilanteeseen tulee.