Lääkekustannukset monelle pitkäaikaissairaalle kohtuuttomat

Oikea lääkehoito on useimpien pitkäaikaissairauksien hoidossa ensisijaisen tärkeää. Pienellä eläkkeellä olevien ikäihmisten kohdalla on puhuttu jo pitkään siitä, ettei kaikilla eläkeläisellä rahat riitä ruokaan ja lääkkeisiin. Esimerkiksi monet kakkostyypin diabetesta sairastavat ovat kertoneet jättäneensä lääkkeet hankkimatta sen jälkeen, kun hallitus päätti pari vuotta sitten korottaa diabeteslääkkeiden omavastuita. Rahat eivät kerta kaikkiaan riitä kaikkiin välttämättömiin menoihin. Tämä on huolestuttavaa, sillä diabeteslääkkeiden käyttämättä jättäminen johtaa helposti huonompaan sokeriaineenvaihduntaan ja siten erilaisten komplikaatioiden riski kasvaa. Komplikaatioiden hoitaminen tulee yhteiskunnalle huomattavasti kalliimmaksi kuin lääkekorvaukset. Puhumattakaan inhimillisestä kärsimyksestä, mitä ne aiheuttavat. 

Lääkkeiden omavastuut eivät aiheuta ongelmia vain eläkeläisille. Suomessa on 1,9 miljoonaa työikäistä, joilla on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Allergia-, iho- ja astmaliitto, Crohn ja Colitis ry, Psoriasisliitto sekä Reumaliitto teettivät tänä keväänä jäsenilleen tutkimuksen lääkekustannusten taloudellisesta rasitteesta. Kyselyyn vastasi noin 1 900 näiden liittojen jäsentä. Tulokset ovat huolestuttavia! 36 prosenttia koki pitkäaikaissairaudestaan koituvat kustannukset melko tai erittäin suureksi taloudelliseksi rasitteeksi. Lääkekustannukset olivat suurin taloudellinen rasite. Lähes joka neljäs vastaaja on joutunut tinkimään viimeisen vuoden sisällä ruuastaan tai muista välttämättömistä menoistaan hankkiakseen tarvitsemansa lääkkeen. 28 prosenttia oli siirtänyt lääkkeen hankkimista ja yhtä moni oli pyytänyt apteekista toista, halvempaa lääkettä. Joka viides oli saanut rahaa lääkkeen hankkimiseen perheenjäseniltään tai ystäviltään. 11 prosenttia vastanneista oli jättänyt lääkärin suositteleman lääkkeen hankkimatta, viisi prosenttia oli hakenut toimeentulotukea ja neljä prosenttia oli joutunut ottamaan lainaa voidakseen ostaa tarvitsemaansa lääkettä. 

Kyselyyn vastanneet kokivat, että nykyinen korvausjärjestelmä asettaa etenkin pienituloiset pitkäaikaissairaat vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen. 80 prosenttia tutkimukseen osallistuneista kannatti omavastuun jaksottamisesta useampaan osaan. Tämän lisäksi toivottiin lääkkeiden, matkojen ja asiakasmaksujen yhtenäistä maksukattoa. 

Suomessa tarvitaan nyt kattavaa tutkimusta siitä, miten pienituloisuus ja köyhyys vaikuttavat pitkäaikaissairauksien hoitomahdollisuuksiin. Selvityksessä pitäisi laskea yksilöille aiheutuvien kustannusten ja haittojen lisäksi yhteiskunnallisia kustannuksia ja haittoja. Mitä esimerkiksi maksaa sairauksien huonosta hoidosta johtuvat lisäsairaudet ja komplikaatiot? Hallitus ei ole säästöpäätöksiään tehdessään laskenut lainkaan vaihtoehtoiskustannuksia ja pelkään näiden säästöjen näkyvän tulevaisuudessa terveydenhuollon kustannuksissa. 

Hyvinvointiyhteiskunnassa pitäisi jokaisella olla oikeus sairauksien hyvään hoitoon tuloista riippumatta! Kysymys on kansalaisten tasa-arvosta! 

Merja Mäkisalo-Ropponen