Lasten terveellisten elämäntapojen edistäminen on myös poliitikkojen vastuulla

Hallitus päätti syyskuun alun budjettiriihessään terveysperustaisen veron valmistelemisesta. Valmistelun ensimmäisessä vaiheessa muutetaan virvoitusjuomaveroa terveysperusteiseen suuntaan siten, että muutokset tulevat voimaan vuonna 2023.

Toisessa vaiheessa valmistellaan veromalli, jolla terveysperusteisen veron veropohjaa laajennetaan terveysperusteisesti myös muihin tuoteryhmiin.

Myös suomalaisten enemmistö kannattaa terveysperusteista verotusta. Viime keväänä SOSTE:n, Yksi elämä -verkoston ja Terve Paino ry:n Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan suomalaisista jopa 53 prosenttia kannatti siirtymistä elintarvikkeiden terveysperusteiseen verotukseen.

Terveysperusteisella verolla olisi kansanterveydellinen vahva ohjausvaikutus, minkä lisäksi tavoitteena olisi myös ohjata elintarviketuottajia valmistamaan vähäsokerisempia, vähäsuolaisempia ja rasvakoostumukseltaan terveellisempiä tuotteita. Verotuksen päämääränä olisi tukea väestöä kohti terveellisiä valintoja.

 

Työtä tarvitaan kutenkin edelleen

Terveysperustaisen veron eteneminen on yksi askel kohti lasten ja nuorten terveellisempiä ruokailutottumuksia, mutta se ei yksin riitä. Eräänä keinona asiaan vaikuttamiseksi on lapsille ja nuorille suunnatun epäterveellisten elintarvikkeiden mainonnan rajoittaminen.

Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen yhdessä viestintätoimisto Ahjo Communicationsin kanssa toteuttaman Epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointi lapsille ja nuorille (EPELI) -tutkimusprojektissa kartoitettiin mm. mainonnan vaikutuksia ja sen haittojen ehkäisyä.

Hankkeen päätösseminaari avauksessa perhe- ja peruspalveluministerin valtiosihteeri Eila Mäkipää totesi, että ”Tarvitsemme selkeät pelisäännöt, joiden avulla vähentää alaikäisten altistusta epäterveellisille elintarvikkeille sosiaalisessa mediassa. Lasten ja nuorten terveyden suojelu on meidän aikuisten vastuulla.”

Olen eduskunnassa puoluerajat ylittävän terveyden ja hyvinvoinnin ryhmän puheenjohtaja ja olemmekin ryhmän kanssa tehneet jo viime keväänä toimenpidealoitteen energiajuomien myynnin kieltämiseksi alle 15-vuotialle.

Energiajuomia markkinoidaan tänä päivänä erityisesti nuorille ja jopa lapsille. Energiajuomien runsaaseen käyttöön liittyy monia riskejä, kuten ylipaino. Juomien piristävä vaikutus on saatu aikaan mm. kofeiinilla ja tauriinilla, jotka ovat lasten terveyden kannalta haitallisia. Ne aiheuttavat lapsilla esimerkiksi kiihtyneisyyttä, ärtyneisyyttä, jännittyneisyyttä, keskittymiskyvyn puutetta ja nukahtamisvaikeuksia.

Siksi tarvitaankin vahvoja toimia, että alle 15-vuotiaiden lasten energiajuomien kasvava kulutus saadaan katkaistua ja että nuoret ja lapset suojataan energiajuomien aiheuttamilta terveyshaitoilta.

Tälle on paitsi vahvat kansanterveydelliset perusteet, mutta myös suomalaisten vahva tuki. SOSTE:n, Yksi elämä -verkoston ja Terve Paino ry:n kyselyssä energiajuomien myynnin kieltämistä alle 15-vuotiaille kannatti peräti 83 prosenttia suomalaisista ja lapsia houkuttavien epäterveellisten juomien ja elintarvikkeiden mainonnan kieltoa kannatti jopa 69 prosenttia suomalaisista.

Panostaminen terveempiin elintapoihin on ensiarvoisen kannattava investointi ja samalla se myös kaventaa tulevia sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia.

 

-Merja Mäkisalo-Ropponen

kansanedustaja (sd)

Eduskunnan terveyden ja hyvinvoinnin ryhmän puheenjohtaja