Luovuus ja innovatiivisuus yhteiskunnan voimavarana

Hallituksen viesti on, että Suomea on uudistettava. Olen samaa mieltä! Uudistumisen edellytyksenä on luovuus ja innovatiivisuus. Mitä on luovuus ja miten sitä edistetään?

Luovuus voidaan ymmärtää tavaksi hahmottaa todellisuutta uudella vakiintuneista jäsentelytavoista poikkeavalla tavalla. Luovuuden avulla voidaan tuottaa sellaisia ajatuksia, ideoita ja työvälineitä, jotka tekevät maailmaa ja ympäristöä paremmaksi elää itselle ja toisille. Luovuus auttaa näkemään ja hahmottamaan ympäristöä ja tilanteita uudella tavalla. Kaikki ihmiset ovat luovia – toiset vain näkyvämmin kuin toiset. Luovalla ihmisellä on kyky löytää uusia ratkaisuja ongelmiin. Hän ottaa uudet asiat vastaan haasteina ja mahdollisuuksina. Luova prosessi synnyttää aina jotain uutta, ajatuksina, kokemuksina, sanoina, tekoina ja tuotteina.

Yhteisöllisestä ja työyhteisöjen näkökulmasta luovuus on kykyä pysähtyä mieli avoimena uuteen tilanteeseen ja nähdä mahdollisuuksien maailma. Luovuus ei pääse esille, jos työyhteisössä otetaan aina käyttöön ensimmäinen mahdollinen eteen tuleva ratkaisutapa. Samalla hetkellä, kun työyhteisössä todetaan: ”Meillä on aina tehty näin, ei tätä muuten voi tehdä”, lentää luovuus ulos ikkunasta. Luovuus edellyttää kykyä neuvottomuuteen, hämillisyyteen ja tietämättömyyteen sekä riittävän hyvää itsetuntoa myöntää nämä asiat. Luovuus ei mahdu työyhteisöön, jossa on kaiken tietämisen, osaamisen ja hallitsemisen pakko. Tällaisessa työyhteisössä on usein käytössä vain yksi menetelmä, jota kaikki toistavat. Jos joku tekee eri tavalla, hänen ajatellaan tekevän väärin. Luovuudelle otollinen ilmapiiri on siellä, missä voi milloin tahansa sanoa työtoverille: ”En osaa, en tiedä, en ole kuullutkaan asiasta, mutta otetaan selvää.”

Usein luovuuden esteenä on työyhteisön kulttuuri. Työyhteisön kulttuuri tarkoittaa työyhteisössä tiedostetusti tai tiedostamattomasti sovittuja tapoja olla ja tehdä työtä yhdessä. Kulttuurissa on aina virallinen ja epävirallinen puoli. Nämä voivat toimia jopa vastakkaiseen suuntaan. Virallisessa perehdytyksessä voidaan esimerkiksi uudelle työntekijälle kertoa, että täällä saa kokeilla ja innovoida, mutta uusi työntekijä saattaa hyvin pian huomata, ettei se kuitenkaan ole suotavaa ja luvallista. Jos uusi työntekijä kerran kokeiltuaan ja innovoituaan saa moittimiset tai jopa haukkumiset palkaksi, hän ei todennäköisesti montaa kertaa halua ehdottaa ideoita tai kokeilla uutta. Innovatiivisessa työyhteisössä virheitä ja vastoinkäymisiä siedetään hyvin. Kulttuurin avoimuus, tietojen jakaminen, osallistuminen päätöksentekoon, hyvä yhteishenki ja suvaitsevaisuus luovat innovatiivisuudelle hyvän perustan.

Myönteinen erilaisuus on luovuuden edellytys, sillä jokaisella on erilaista kokemusta, osaamista, tietoa, taitoa, luovaa kapasiteettia, rationaalisuutta, tunnetta jne. Jokaiseen työyhteisöön tulisi luoda sellainen ilmapiiri, jossa palkitaan omintakeista ajattelua, tavanomaisen ihmettelyä ja kyseenalaistamista, aloitteiden tekemistä, siedetään erilaisuutta ja sen rakentavaa hyväksikäyttöä, tuetaan riskinottoa, vastuun kantamista ja itsenäistä päätöksentekoa. Avoimessa ja kannustavassa ilmapiirissä huomataan heikotkin ympäristön vihjeet ja muuttumistarpeet ja reagoidaan niihin nopeasti uusia ratkaisuja etsien ja kokeillen. Luovuutta arvostavassa työyhteisössä työntekijöillä on mahdollisuuksia vaikuttaa oman työnsä järjestelyihin ja heitä kannustetaan erilaisten ongelmanratkaisujen etsintään. Jokaisen on voitava kokea turvallisuutta ja hyväksyntää erityisesti silloin, kun esittää uusia kokeilemisen arvoisia ideoita. Kaikki uusi ja ensikertainen on tervetullutta eikä sen esittäminen saa herättää epäonnistumisen pelkoa. Luova yhteisö sallii ja kannustaa erilaisten näkemysten esittämiseen, koska ne ovat luovuuden ja innovatiivisuuden edellytyksiä.

Luovuus edellyttää turvallista ilmapiiriä. Pelon ilmapiiri ja uhkailu tappavat luovuuden. Hallituksen tapa johtaa maata pelottelemalla ja uhkailemalla ei kannusta luovaan ajatteluun. Mitään hyvää ei synny, jos johtajan viesti kuuluu: ”Jos ette tee näin, niin siitä seuraa sanktioita…” Ihminen tai ryhmä ei pelon ja pakon edessä pysty toimimaan luovasti. Johtuisiko yhteiskunnan pysähtynyt ilmapiiri hallituksen kyvyttömyydestä luoda kansalaisille turvallista ilmapiiriä, jossa olisi tilaa myös luovuudelle ja innovatiivisuudelle!

 

Merja Mäkisalo-Ropponen

Kansanedustaja (sd)

 

Kommentit

  • Veikko Kastinen

    Teveydenhuollossa (huono ilmaus) jos missä luovuutta ja uutta ajattelua kaivattaisiin. Sitä toteutan omalta osaltani.

    • Merja Makisalo-Ropponen

      Veikko, samaa mieltä siitä, että sosiaali- ja terveystoimessa tarvitaan luovuutta ja innovatiivisuutta.

Kommentointi on suljettu.