Mennään metsään…

Viikonloppuna järjestettiin Joensuussa kuudennen kerran Silva 2017 Metsänäyttely, jonka teemana oli ”Metsä kutsuu huomiseen!”. Näyttelyn järjestäjinä olivat ProAgria, Pohjois-Karjala ja Suomen metsäkeskus. Silva järjestettiin yhdessä Sadonkorjuu ja Hevoswoimaa tapahtumien kanssa.

Metsä on tulevaisuudessakin kansantaloutemme tukijalka. Erityisesti biotalous on kilpailuvalttimme kansainvälisillä markkinoilla, jos osaamme myydä tuotteitamme ja innovaatioitamme. Metsästä saamme lisäksi monenlaisia antimia ja henkistä hyvinvointia. Lähiaikoina on ilmestynyt useitakin tutkimuksia, joissa on tullut esille metsän antimien ja myös metsässä olemisen myönteiset terveys- ja hyvinvointivaikutukset. Olen itse toiminut Itä-Suomen Green Care alueyhdistyksen kummina ja uskon Vihreän hyvinvoinnin olevan monella tavalla tulevaisuuden ala.

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnassa on paljon esillä kestävä kehitys. Kysymyshän ei ole enemmästä eikä vähemmästä kuin koko maapallomme tulevaisuudesta. Miten toimimme niin, että jätämme seuraaville sukupolville elinkelpoisen planeetan. Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen ohjelman – jonka myös Suomi on hyväksynyt – 17 päätavoitteesta ainakin kolme käsittelee metsäalaa. 

Ensinnäkin tavoitteena on varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille. Tämä tarkoittaa muun muassa fossiilisista polttoaineista siirtymistä uusiutuvan energian käyttöön. Lähes kaikki Pohjois-Karjalan kunnat ovat ns. Hinku-kuntia, jotka ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Hinku-kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Kunnat kannustavat paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin. Hämmästyksekseni Pohjois-Savossa näitä kuntia ei toistaiseksi ole.

Toiseksi kestävän kehityksen tavoitteena on toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

Kolmanneksi tavoitteena on suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistävää niiden kestävää käyttöä, edistää metsien kestävää käyttöä, pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon moninaisuuden häviäminen.

Uskon, että olemme kaikki samaa mieltä siitä, että nämä ovat tärkeitä tavoitteita tulevaisuuden kannalta. Siksi biotalous laajasti ymmärrettynä on tulevaisuuden ala koko Suomelle.

Olen maalta kotoisin ja voisi melkein sanoa, että olen metsässä kasvanut! Metsä on minulle edelleen se paikka, mistä haen voimaa, lohtua, energiaa, mielenrauhaa ja uusia ideoita. Lastenlasten kanssa katsomme kivien ja kantojen koloja, josko sieltä löytyisi peikkojen ja menninkäisten asuntoja, mietimme, mitä tuuli meille haluaa kertoa puiden latvoissa ja seuraamme lintujen ja muiden eläinten elämää. Metsää parempaa huvi- tai seikkailupuistoa tuskin löytyy mistään.

Merja Mäkisalo-Ropponen
kansanedustaja (sd)

Jätä kommentti

*