”Minä kumminkin käytän puheenvuoroa”

Näin totesi Miina Sillanpää Suomen eduskunnassa, kun häntä kehotettiin vaikenemaan ensimmäisen puheenvuoronsa aiheesta. Ensimmäinen puheenvuoro koski lakialoitetta, jolla haluttiin parantaa avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten elämää. Aloitteessa ehdotettiin kotien perustamista aviottomia äitejä ja heidän lapsiaan varten. Lakialoite ei mennyt läpi. Asia korjaantui vasta useamman eduskuntakauden jälkeen. 

Miina Sillanpää nousi eduskuntaan ensimmäisten suomalaisnaisten joukossa vuonna 1907, ensimmäisissä demokraattisissa vaaleissa. Myöhemmin hänestä tuli Suomen ensimmäinen naisministeri.  

Miina oli kotoisin Jokioisista. Hän oli yhdeksänlapsisen perheen seitsemäs lapsi ja ensimmäinen tyttö. Hän työskenteli puuvillatehtaassa ja pääsi käymään tehtaan yhteydessä olevaa koulua. Tästä alkoi Miinan into opiskeluun, vaikuttamiseen ja epäkohtien korjaamiseen. 

Miina kasvoi piiasta piikojen oikeuksien puolustajaksi. Hän oli heikomman puolesta puhuja, jonka arvot pysyivät samoina vuosikymmenestä toiseen. Miina teki ennen eduskuntaan pääsemistä myös toimittajan työtä. 

Miina Sillanpää oli monessa mielessä edelläkävijä. Hän uskoi, että maailmaa muutetaan pienillä teoilla ja konkreettisilla askelilla, joista sovitaan yhdessä. Ihmisoikeuksien edistäminen ja heikomman puolustaminen olivat Miinan elämäntehtävä. Tämä työ on edelleen kesken, sillä ihmisoikeudet eivät edelleenkään toteudu. Voisimme myös oppia Miinan sitkeydestä, sinnikkyydestä ja ehdottomuudesta heikoimman puolustamisessa. 

Tänä vuonna on vietetty Miina Sillanpään juhlavuotta. Tänä syksynä hänen syntymästään tuli kuluneeksi 150 vuotta. Miinan muistoa kunnioitetaan parhaiten jatkamalla hänen työtään naisten, lasten ja huono-osaisten hyvinvoinnin eteen. Tähän työhön tarvitaan meitä kaikkia. On erittäin surullista, että tämän hallituksen päätösten johdosta leipäjonot ovat jälleen pidentyneet ja eriarvoisuus lähtenyt kasvuun. Nyt tarvitaan taas Miina Sillanpään arvoperustaa ja lujasti ihmisten yhdenvertaisuuteen uskovia päättäjiä. 

Merja Mäkisalo-Ropponen
Kansanedustaja (sd)
Miina Sillanpää-säätiön hallituksen jäsen