Mitkä aluevaalit? – Ja miksi?

YK:n yleiskokous on julistanut syyskuun 15. päivän kansainväliseksi demokratiapäiväksi muistuttamaan maailman päättäjiä ja jokaista yksittäistä ihmistä demokratian tärkeydestä. YK:n kestävän kehityksen tavoite numero 16 on ”Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto”. Tavoitteena on edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin sekä rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.

Länsimaisen demokratian eli kansanvallan keskeinen tunnusmerkki on vapaat vaalit, joissa kansalaiset valitsevat edustajansa päättämään yhteisistä asioista.

Kesäkuussa olleiden kuntavaalien valitettavan heikko äänestysprosentti on huolestuttava asia demokratian kannalta. Tämä kehitys on valitettavasti ollut vallalla jo pidemmän aikaa ja vaarana on näin jatkuessa, ettei äänestystulos edusta kattavasti koko väestöä. Monissa selvityksissä on tullut myös esille, että heikoimmassa asemassa olevat kansalaiset jättävät helpoimmin äänestämättä.

Ensi tammikuussa ovat ensimmäiset hyvinvointialuevaalit ja nyt olisi tärkeää saada kansalaiset innostumaan näistä vaaleista. Jatkossa kuntavaalit ja aluevaalit ovat samanaikaisesti, mutta nyt nämä vaalit oli aikataulullisesti pakko järjestää puolen vuoden välein. Selvitysten mukaan suuri osa kansalaisista ei edelleenkään tiedä, mistä aluevaaleissa on kysymys.

Olen itse ollut useammassa tilaisuudessa puhumassa asiasta ja korostanut sitä, että jokaisen kansalaisen, joka on kiinnostunut sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuudesta kannattaa nyt olla vaikuttamassa siihen, ketkä tulevat näissä ensimmäisissä aluevaaleissa valituiksi hyvinvointialueiden valtuustoihin. Tammikuussa valittava valtuusto tekee merkittäviä päätöksiä omalla alueellaan palvelujen tulevaisuudesta.

 

Miksi aluevaaleissa on tärkeää äänestää?

Demokratian toteutumisen varmistamisen lisäksi aluevaaleissa on tärkeää äänestää;

  • jos olet tyytymätön nykyisiin palveluihin
  • jos olet sitä mieltä, että palveluissa on kehitettävä
  • jos olet huolissasi henkilöstön jaksamisesta ja työolosuhteista
  • jos haluat varmistaa tärkeiden palvelujen jatkuvuuden alueellasi
  • jos olet sitä mieltä, etteivät nykyiset päättäjät ymmärrä alaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut koskettavat meitä kaikkia ja jos et ole upporikas, jolla on varaa ottaa itselleen kattavat terveysvakuutukset kaikkien tilanteiden varalle, sinun kannattaa olla kiinnostunut tammikuun hyvinvointialuevaaleista.

Nyt on ensiarvoisen tärkeää, heti uusien hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa, voimme heti alusta alkaen rakentaa kaikille tasaveroisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jossa on huomioitu kaikki vauvasta vaariin, sekä osaamme rakentaa myös ennaltaehkäisevää toimintaa yhdessä järjestöjen ja muiden aktiivisten kansalaistoimijoiden kanssa. Tässä työssä jokaisen ääni on tärkeä. Toivottavasti mahdollisimman moni lähtee uurnille tammikuussa.

Oikein hyvää demokratiapäivää kaikille!

 

-Merja Mäkisalo-Ropponen

kansanedustaja (sd)