Myönteisyys ja ilo voimaksi

Tällä viikolla vietetään kahta hyvin erilaista teemapäivää, joissa molemmissa on tänä vuonna otettu ilo ja myönteisyys erityisteemoiksi.

YK:n vanhusten päivää vietetään vuosittain lokakuun ensimmäisenä päivänä. Meillä Suomessa Vanhustenpäivää on vietetty jo vuodesta 1954 lähtien lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina. Sitä seuraava viikko on Vanhustenviikko eli tänä vuonna 4-11.10. Tämän vuoden teema on: Onni on vanheta – Lyckan kommer med åldern.

Vanhustyön keskusliitto haluaa nostaa esille positiivisia asioita vanhenemisesta. Arjen pieniä ja suuria iloja. Arjessa on paljon asioita, jotka tekevät ihmiset ikääntyessäkin onnelliseksi kivuista ja säryistä huolimatta. Vanhustyön keskusliitto haastaakin kaikki miettimään ikääntymistä positiivisuuden kautta.

Torstaina 1.10. vietetään Unelmien työpäivää. ’Yksi elämä’ on Aivoliiton, Diabetesliiton, Filhan, Hengitysliiton, MIELI Suomen Mielenterveys ry:n, Sydänliiton ja Syöpäjärjestöjen yhteiset terveystalkoot, joiden tavoitteena on edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia läpi elämän.

Vuosittain järjestettävässä Unelmien työpäivässä korostetaan, ettei elämä ala vasta työpäivän jälkeen. Unelmien työpäivä haastaa kaikki työyhteisöt parantamaan työelämää joka päivä – niin työpaikoilla kuin etätyössä kotona. Positiivisuus tuo hyvää mieltä ja energiaa.

Myönteisyys ja positiivisuus ei tarkoita epäkohtien kieltämistä. Terve, edessä päin annettu, asiallinen kritiikki, on myönteinen asia. Kritiikkiä ei kuitenkaan ole ”kaikkea periaatteessa vastustaminen” tai toisen persoonaan kohdistuva palaute ja epäasiallisuus. Työyhteisössä jokaisella on vastuu siitä, että siellä keskustellaan työasioista kaikkien kanssa asiallisesti loukkaamatta tai loukkaantumatta. Kenelläkään ei ole puheillaan tai käyttäytymisellään oikeutta loukata toisia, mutta toisaalta epäkohdan esille nostamisesta tai asiallisen palautteen antamisesta ei saisi myöskään loukkaantua.

Asiallinen kysyminen tai asian puheeksi ottaminen ei ole arvostelua tai kielteisyyttä. Se on toisen arvostamista ja myönteinen tapa suhtautua arjen ongelmiin. Kaikkein suurinta toisen ihmisen tai työyhteisön arvostamattomuutta on se, ettei puhu suoraan edessä päin, vaan menee valittamaan ”nurkan taakse”. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen ovat taitolajeja, mutta molemmissa voidaan myös oppia ja kehittyä.

Myös Vanhustyön Keskusliitto korostaa teemapäivänään, ettei se halua lakaista ikäviä asioita maton alle, vaan nostaa esille ikääntymisen hyviä puolia. Ilman epäkohtien esille tulemista, ei myöskään käynnisty kehittämistyö. Esimerkiksi vanhusten hoidon ja hoivan kulttuurissa on paljon vielä kehitettävää, joskin sieltä löytyy myös paljon hyvää.

Avun tarpeen lisääntyessä auttajien tapa tehdä työtä ja työyhteisön kulttuuri ratkaisevat, voiko myös tässä elämänvaiheessa oleva ikäihminen kokea, että vanheneminen on onni ja elämä on hyvää.

 

-Merja Mäkisalo-Ropponen

kansanedustaja (sd)