Natoon liittymisen jälkeen on katsottava tulevaisuuteen

Venäjän järjetön ja kaikkia kansainvälisiä sopimuksia ja ihmisoikeuksia loukkaava hyökkäys Ukrainaan on laittanut koko Euroopan turvallisuusasetelman uusiksi ja tilanteen kaikkia vaikutuksia on vielä vaikea kokonaisuudessaan arvioida.

Tärkein asia on nyt kuitenkin Suomen turvallisuuden varmistaminen ja siksi Natoon liittyminen on välttämätöntä. Tämä päätös ei ole suunnattu ketään vastaan – vaan ainoastaan turvaamaan oman turvallisuutemme. 

 

Tulevaisuuden ennakoiminen luo pohjaa politiikalle

Monelle tämä Venäjän aggressiivinen käyttäytyminen on ollut yllätys, mutta meille tulevaisuusvaliokunnan jäsenille se oli valitettavasti jo muutama vuosi sitten esille tullut yksi mahdollinen skenaario.

Ongelma meillä on ollut tässä ja monessa muussakin asiassa, että meillä tehtävä valtavan hyvä tulevaisuuden ennakointityö ei riittävästi ohjaa riksienhallinta- ja varautumissuunnitelmien tekemistä. Siksi monet asiat tuntuvat yllättävän meidät, vaikka ennakointitietoa asioista olisikin ollut käytettävissä.

Tulevaisuusvaliokunta ennakoi jo viime kaudella myös koronan kaltaista pandemiaa ja esitti, että siihen tulisi yhteiskunnassa varautua. Siitä huolimatta korona yllätti meidät täysin. Uskon, että tulevaisuusvaliokunnan rooli tulee jatkossa korostumaan ihan eri tavalla kuin tähän mennessä.

Valiokunnassa ei siis katsota kristallipallosta tai ennusteta asioita. Meidän tehtävänämme on tulevaisuustutkijoita ja parhaita asiantuntijoita hyödyntäen kuulla erilaisia hiljaisia signaaleja ja laatia niiden pohjalta erilaisia myönteisiä ja kielteisiä tulevaisuuskuvia.

 

Liittoutumisen laajat vaikutukset

Tulevaisuusvaliokunta painotti omassa lausunnossa turvallisuuspoliittisesta tilanteesta laaja-alaisesti liittoutumisen vaikutuksia pitkälle tulevaisuuteen. Valiokunta painotti, että meidän tulee tulevaisuudessa olla edelleen varautuneita Venäjän toimiin, vaikkei Suomeen sotilaallista uhkaa kohdistukaan. Myös muihin mahdollisiin negatiivisiin tulvaisuudenkuviin tulee varautua entistä kattavammin. Venäjän taholta on nyt odotettavissa monenlaista ilkeyttä ja vaikuttamisyrityksiä.

Valiokunta myös painotti, että teknologian merkitys niin huoltovarmuuden kuin myös turvallisuuspolitiikan osalta on kasvanut vahvasti. Suomen on siksi pidettävä entistäkin paremmin huolta teknologisesta osaamisestaan ja myös omavaraisuudesta erityisesti strategisen teknologian osalta.

Samoin kokonaisresilienssin merkitys nousi valiokunnassa vahvasti esille. Resilienssi on kriisien sietokyvyn ja selviytymiskyvyn lisäksi myös sopeutumista uuteen tulevaisuuteen. Tulevaisuusvaliokunnan mielestä Suomella on hyvä perusta sisäisiin ja ulkoisiin uhkiin varautumisessa.

Jos jotain hyvää tästä kauheasta tilanteesta halutaan löytää, niin se on vihreän siirtymän nopeutuminen. Ilmaston lämpeneminen on globaaliuhka, mutta nyt vihreää siirtymää tarvitaan myös Venäjän energiariippuvuudesta pois pääsemiseksi.

Onneksi Suomi on ollut edelläkävijä tässä asiassa ja meillä tilanne on parempi kuin monessa muussa Keski-Euroopan maassa. Vihreässä siirtymässä Suomen on oltava veturin paikalla – ei perästä kulkijana. Veturin paikalla oleminen antaa meille myös kilpailuetua maailmanmarkkinoilla. Vihreän teknologian tuotteilla on koko ajan kasvavaa kysyntää.

Suomen vahvuus on myös se, että meillä luotetaan sekä viranomaisiin että toinen toisiimme. Samoin koronapandemia on osoittanut, että kykenemme nopeasti myös reagoimaan muuttuneisiin tilanteisiin ja turvaamaan kansalaisten turvallisuuden.

Suomen on kansallisesti varmistettava luottamuksen säilyminen ja tämä tarkoittaa myös sitä, että ketään ei jätetä ja kaikki pysyvät muutoksessa mukana ja voivat osallistua tulevaisuuden rakentamiseen omien kykyjensä mukaisesti. Sisäinen turvallisuus edellyttää luottamusta ja luottamus edellyttää varmuutta siitä, että yhdessä selviydymme kriisien läpi.

Lopuksi valiokunta painotti vielä toivon ja rauhan näkökulmaa. Tässäkin ajassa meidän tulee tehdä pitkäjänteisesti toimia rauhan edistämiseksi ja keskinäisen vuoropuhelun vahvistamiseksi. Suomi on edelleenkin kokoonsa nähden rauhanturvaamisen suurvalta ja Natoon liittymisemme ei tätä asiaa mihinkään muuta.

 

-Merja Mäkisalo-Ropponen

kansanedustaja (sd)

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan jäsen