Nyt pitää olla huolissaan

Kuntien eläkevakuutuksen uudet eläköitymisennusteet julkaistiin pari viikkoa sitten. Ennusteet on laadittu valtakunnallisesti ja aineistosta on poimittavissa myös maakunnalliset sekä kuntakohtaiset luvut. Ennuste on tehty kuntien, valtion sekä kirkon työntekijöistä kustakin erikseen sekä yleisimmistä ammattiryhmistä.

Tulosten pitäisi kyllä ravistella meitä kaikkia. Julkisen alan työntekijöistä vanhuuseläkkeelle siirtyy seuraavien kymmenen vuoden aikana kunta-alalla arviolta noin 23 % nykyhenkilöstöstä, valtiolla noin 27 % ja kirkolla noin 30 %. Työkyvyttömyyseläkkeelle ennustetaan siirtyvän seuravan kymmenen vuoden aikana kunta-alalla 10 %, valtiolla 7 % ja kirkolla 9 % nykyhenkilöstöstä.

Yhteensä kunta-alalta on siirtymässä eläkkeelle kymmenen vuoden kuluessa yhteensä 33 % nykyisistä työntekijöistä, valtiolta 35 % ja kirkolta 39 %. Alueellisesti kunta-alan eläköityminen on lähivuosina voimakkainta Pohjois- ja Itä-Suomessa, pienintä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla.

Suurin osa tulevien vuosien julkisen alan eläkkeelle jäävästä henkilöjoukosta muodostuu suurimmista ammattiryhmistä, kuten hoitaja- ja opettaja-ammateista. Lähihoitajista eläkkeelle on siirtymässä yli 18 000 henkilöä, sairaanhoitajista noin 13 000 henkilöä ja peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajista noin yli 13 000 henkilöä kymmenen vuoden aikana.

Suurissa ammattiryhmissä eli terveys-, hoiva- ja opetusalalla työntekijävajetta voidaan mitata jo nykyhetkellä tuhansissa työntekijöissä, eikä tilanne tule helpottumaan nykyisten eläköitymis- ja koulutusennusteiden pohjalta.

 

Mitä pitää tehdä?

Puuttumatta sen syvällisemmin tässä kunta-alojen palkkaukseen niin haluan kuitenkin todeta, että palkkauksen ongelmat ovat olleet pitkään tiedossa, eikä työntekijöiden viestejä ole haluttu ottaa vakavasti.

Erityisesti sote-alan työntekijöiden palkkaus on jäänyt todella paljon jälkeen esimerkiksi saman koulutustason vaativien miesvaltaisten alojen palkkauksesta. Palkkauksessa ei huomioida alan vaativuutta. Lisäksi viimeiset vuodet ovat olleet koronan takia erityisen rasittavia sote-alalla. Suomi tarvitsee palkkatasa-arvo-ohjelman, jotta voimme yhteistyössä löytää ratkaisuja monien naisvaltaisten alojen palkkojen jälkeenjääneisyyteen ja nostaa heidän työnsä arvostusta.

Nyt on löydettävä kokonaisvaltainen ratkaisu hoitotyön veto- ja pitovoimaan. Palkkauksen lisäksi työolosuhteita on korjattava ja alan arvostusta lisättävä. Liian monet koulutetut hoitajat vaihtavat työpaikkaa työolosuhteiden heikkouden takia. Hoitotyön johtamiseen ja urakehitykseen on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota.

Myös koulutuspaikkojen määrää tulee uudelleen arvioida ja työperäistä maahanmuuttoa lisättävä. Lisäksi työkyvyttömyyksiä on pystyttävä paremmin ennaltaehkäisemään sekä eläkkeellä olevien työelämään osallistumista on kannustettava.

Nyt on kaikki kivet käännettävä, jotta voidaan turvata sosiaali- ja terveysalan tulevaisuus. Sote-uudistuksella ei ole mitään merkitystä, jos hoitotyön houkuttelevuutta ei saada lisättyä nuorten silmissä tai jos emme saa koulutettuja hoitajia pysymään omassa ammatissaan.

 

-Merja Mäkisalo-Ropponen

kansanedustaja (sd)