Köyhyys koskettaa monia kansalaisia!

Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston Köyhyysvahti 2018 –raportti on ilmestynyt. Suomi sitoutui vuonna 2010 vähentämään köyhyys- tai syrjäytymisriskissä elävien määrää 150 000:lla vuoteen 2020 mennessä osana EU:n Eurooppa 2020 -strategiaa. Nyt näyttää selvältä, ettei tämä tavoite toteudu. Hallituksen ensi vuoden talousarvio ei tätä tilannetta valitettavasti paranna. Köyhyys on vähentynyt 2010-luvulla vain vähän. Pienituloisten toimeentuloa […]

Lue lisää

Peruspalvelujen laadusta tinkiminen on kohtalokasta!

Itä-Suomen aluehallintovirasto kävi pari viikkoa sitten eduskunnassa tapaamassa alueen kansanedustajia. Keskustelun aikana tuli esille lukuisia erityisesti Itä-Suomea koskevia ongelmia.   Aluehallintoviranomaiset ovat huomanneet, että erityisesti yksityisten isojen yritysten ikäihmisten ja päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen yksiköissä henkilöstömitoitus on usein liian pieni kuntouttavaan ja asukkaiden oikeuksia turvaavaan hoitoon ja hoivaan. Suurten yritysten tuottamissa vanhusten asumispalveluissa aluehallintovirasto on […]

Lue lisää

Yhdenvertaisuus ei vielä toteudu!

Tiistaina oli Pikkuparlamentin kansalaisinfossa Eduskunnan Vammaisasiain yhteistyöryhmän ja Kehitysvammaliiton järjestämä keskustelutilaisuus eduskunnan käsittelyssä olevasta vammaispalvelulaista. Tilaisuudessa kuultiin eri vammaisjärjestöjen ja eduskuntaryhmien puheenvuoroja. Lakiesityksen tavoitteena on saada vammaisten tarvitsemat palvelut takaamaan yhdenvertaisuus, osallisuus ja ihmisarvoinen elämä. Tämä edellyttää toimivaa ja esteetöntä elinympäristöä, toimintakykyä edistäviä palveluita sekä yksilöllistä apua ja tukea.  Lakiesitys on tarpeellinen, sillä yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi […]

Lue lisää

Kestävä kehitys on kaikkien asia

Toissa viikolla ilmestyneen IPCC:n ilmastoraportin viesti on selvä: Ilmaston lämpeneminen on suuri uhka koko maailmalle. Tämän rinnalla on muistettava, että toivoa ei ole vielä menetetty. Nyt on kaikkien kuitenkin aika herätä tilanteen vakavuuteen. Viime viikolla pidettiin pääministeri Sipilän johdolla Suomen kestävän kehityksen toimikunnan ja kehityspoliittisen toimikunnan yhteiskokous, jossa aiheena oli kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen Suomessa […]

Lue lisää

Kukaan lapsi ei saisi olla omaishoitaja

Tämän viikon tiistaina 9.10. vietettiin Valtakunnallista mielenterveysomaisten päivää eli Ilonan päivää. Mielenterveysomaiset ovat monessa suhteessa väliinputoajia, eikä heidän avun ja tuen tarvetta usein tunnisteta.  Mielenterveyskuntoutujia ei mielletä vammaisiksi, eivätkä he yleensä saa vammaispalvelulain mukaisia vammaispalveluja. Heitä hoitavat omaiset jäävät usein vaille omaishoidon tukea. Lainsäädäntö ei ole esteenä, vaan se, ettei vammaispalvelujen ja omaishoidon tuen myöntämiselle […]

Lue lisää

Koulutuksen vähättelyä – vartijat hoitajina!

Viime viikolla keskusteltiin hallituksen esityksestä laiksi reservipoliisista. Sen mukaan poliisille luotaisiin reservi, joka voitaisiin ottaa käyttöön paitsi poikkeusoloissa ja puolustustilassa myös normaaliolojen häiriötilanteissa. Poikkeusoloissa ja puolustustilassa reservipoliisit voisivat tehdä kaikkia poliisin tehtäviä ja käyttää kaikkia poliisin toimivaltuuksia ja voimakeinoja. Reservipoliisin peruskoulutus sisältäisi lähiopetusta kaksi viikonloppua jokaista neljää opetuskokonaisuutta kohden eli yhteensä 8 viikonloppua ja siten […]

Lue lisää

Lakiesitys ei suojele muistisairaita turhien rajoitustoimenpiteiden käytöltä

Suomessa on tällä hetkellä lähes 200 000 muistisairasta. Jos jokaisella heistä ajatellaan olevan kaksi läheistä ihmistä, muistisairaudet koskettavat jo reilusti yli puolta miljoonaa suomalaista. Muistisairaudet eivät ole toivottomia sairauksia, sillä niitä voidaan ennaltaehkäistä, hoitaa tehokkaasti ja kuntouttaa. Eteneviin muistisairauksiin ei kuitenkaan toistaiseksi ole parantavaa hoitoa ja siksi jossain sairauden vaiheessa muistisairas tarvitsee toisen ihmisen apua, […]

Lue lisää

Syyskuu on muistikuukausi – Muistiliitto kannustaa tekemään muistiystävällisiä tekoja

Mottoni on ollut jo vuosikausia Mahatma Gandhin ajatus: ”Ole itse se muutos, jonka haluat nähdä maailmassa.”. Jokainen meistä voi vaikuttaa ja olla muutosvoimana. Esimerkiksi se, miten puhumme muistisairaista ja muistisairauksista, kertoo muille asenteistamme. Mitä Sinä ajattelet muistisairauksista ja muistisairaista? Tiesitkö, että muistisairaudet eivät ole toivottomia sairauksia, sillä niitä voidaan ennaltaehkäistä, hoitaa tehokkaasti ja kuntouttaa. Tiesitkö, […]

Lue lisää

Umpisurkea oppositioko?

Kirjoitin jo vastineeni Savon Sanomissa 2.9. julkaistuun ministeri Soinin kirjoitukseen, jonka otsikkona oli ”Umpisurkea oppositio”. Koska kaikkia kirjoituksen herättämiä ajatuksia en vastineeseeni pystynyt kirjoittamaan, jatkan vielä kirjoituksen herättämiä pohdintoja. Ymmärrän Soinin kirjoituksen olevan puolustusmekanismi hänen oman puolueensa surkealle kannatukselle. Kaikkien gallupien mukaan sinisten alamäki on ja pysyy. Sellaisessa tilanteessa usein käytetään kaikkia keinoja – kuten […]

Lue lisää

Hyvä opetusministeri, ammatillisen koulutuksen tilanne on kestämätön!

Hyvä opetusministeri, nyt tekisi mieleni sanoa kuten lukuisat asiantuntijatkin: ”Enkös minä tästä jo varoittanut!” Myönteistä on, että opetusministeri kertoo nyt olevansa huolissaan ammatillisessa koulutuksessa olevista opiskelijoista. Hänen olisi kuitenkin kannattanut kuunnella asiantuntijoita jo aiemmin. Ammatillisen koulutuksen tilanne alkaa olla kaaosmainen, mutta eihän tämä ole yllätys. Vähänkin ammatilliseen koulutukseen perehtynyt henkilö pystyi jo etukäteen näkemään, ettei […]

Lue lisää

Kestävä kehitys on tärkeää tulevaisuuden yrittäjyydessä

Elokuussa suurin osa kansanedustajista tekee jo töitä tosissaan eikä suinkaan lomaile kuten media väittää. Itselläni on elokuun aikana neljä vapaapäivää. Eduskunta aloittaa istuntokautensa vasta syyskuun alussa, mutta elokuussa itselläni on ryhmäkokouksia, yritysvierailuja, kansalaisten ja ryhmien tapaamisia sekä erilaisia seminaareja ja niissä esiintymisiä. Kuluneen elokuun aikana itselleni erityisen antoisia ja opettavaisia ovat olleet Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon […]

Lue lisää

Ei aina käy niinkuin haaveillaan

Viimeisessä blogissani ennen kesätaukoa suunnittelin alkavaa heinäkuuta seuraavasti: ”Minulla on tarkoitus irrottautua työtehtävistä lähes koko heinäkuuksi. Porissa, SuomiAreenalla, aion käydä ja pari tapaamista olen luvannut hoitaa. Muuten aion olla perheeni ja läheisteni kanssa ja nauttia mökkielämästä.” Näin olin suunnitellut. Kaikki meni suunnitelmien mukaan viikon verran. Menin sunnuntaina 15.7. Poriin SuomiArenaa varten. Olin varautunut osallistumaan useampaankin […]

Lue lisää

Laita ensin happinaamari itsellesi

Eduskunnassa kevät ja alkukesä ovat olleet työntäyteistä aikaa; pitkiä päiviä ja paljon työtä. Yleensä eduskunnassa on hyvä työilmapiiri. Erilaisista näkökulmista ja mielipiteistä huolimatta kansanedustajien suhtautuminen toinen toisiinsa on arvostavaa ja kunnioittavaa. Kyselytunteja seuratessa kansalaisille voi tulla väärä kuva eduskunnan työilmapiiristä. Eduskunta on monella tapaa hyvä työpaikka niin kansanedustajille kuin työntekijöillekin. Tämä kevät on kuitenkin ollut […]

Lue lisää

Hyvinvointitalous perinteisen talousajattelun rinnalle

Sijoittaminen osaamiseen, hyvinvointiin ja sivistykseen ovat investointeja tulevaisuuteen. Ne vahvistavat toimeliaisuutta ja yhteiskunnan rakenteita. Samalla ne vahvistavat julkista taloutta pitkällä aikavälillä työllisyyden vahvistuessa ja yhteiskunnallisten ongelmien korjaamisen kustannusten vähentyessä. Näiden yhteiskunnallisten investointien laiminlyöminen tulee pitkällä aikavälillä kalliiksi. Hyvinvointi-investointeihin liittyy samanlainen riski kuin muihinkin investointeihin. Emme voi varmuudella tietää, mitkä tekijät tulevaisuudessa vaikuttavat hyvinvoinnin lisääntymisen kautta […]

Lue lisää

Omaishoidon moninaisuus

Suomessa on tällä hetkellä 44 000 sopimusomaishoitajaa, jotka saavat omaishoidon tukena taloudellista tukea, säännöllisiä vapaapäiviä ja tukipalveluita. Lisäksi Suomessa arvioidaan olevan 20 000 omaista, jotka olisivat oikeutettuja omaishoidon tukeen hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella, mutta eivät näitä palveluita saa. Itse en ole koskaan ollut omaishoitajan statuksella, mutta tiedän, mitä on olla etäomaishoitaja. Monella muullakin suomalaisella […]

Lue lisää

Miten käy päihdepalveluiden sotessa?

Viime viikolla Eduskunnan terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen ryhmä järjesti Kansalaisinfossa tilaisuuden, jonka otsikkona oli ”Päihderiippuvuus sairautena ja sen hoito – toimiiko Suomen malli?”. Tilaisuuden taustalla oli kirjallinen kysymykseni, jonka tein kevättalvella yhdessä kuuden muun terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ryhmäläisen kanssa: Kristiina Salonen (sd), Susanna Huovinen (sd), Outi Alanko-Kahiluoto (vihr), Aino-Kaisa Pekonen (vas), Sari Essayah (kd), […]

Lue lisää

Kohti muistiystävällistä Suomea

Olin keskiviikkona 6.6. Kuopiossa puhumassa Muistipäivä Symposiumissa Muistiliitosta ja sen toiminnasta. Muistiliitto on potilas- ja omaisjärjestö, jonka keskeisiä tehtäviä on huolehtia muistisairaiden ja heidän läheistensä oikeuksien toteutumisesta. Muistiliitto on perustettu vuonna 1988 eli vietämme tänä vuonna 30-vuotisjuhlavuottamme. Syksyllä on tarkoitus juhlistaa 30-vuotiasta liittoa kunnolla. Muistiliiton keskeisiä tavoitteita on edistää kansallisen muistiohjelman keskeistä tavoitetta muistiystävällisestä Suomesta. […]

Lue lisää

Hyvä – paha yksinäisyys?

Suomessa on yli miljoona yhden ihmisen taloutta. Yksinelävien määrää on lisännyt suurperherakenteen murtuminen, avioerojen yleistyminen ja miesten vaimojaan lyhyempi elinikä. 70 prosenttia yli 65-vuotiaista asuu yhden hengen talouksissa. Arvion mukaan joka kolmas yli 65-vuotias tuntee itsensä ajoittain yksinäiseksi, mutta vain 4 – 5 prosenttia kokee jatkuvampaa yksinäisyyttä. Yksinäisyyttä voi kokea ihmisten keskelläkin, jos ihmissuhteet eivät […]

Lue lisää

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen vaatii jämäkämpää toimintaa!

Kuntalain mukaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen jää edelleen kuntien perustehtäväksi, vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyisivät maakunnille. Toivottavasti kunnissa ymmärretään asian tärkeys. Mikäli halutaan aidosti saada sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset kuriin, lähtökohtana on oltava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja terveyserojen kaventaminen. Elintapojen ja elinolojen vaikutus elämän odotettuun pituuteen on 80 – 90 prosenttia. Palveluiden merkitys on […]

Lue lisää

Lääkekustannukset monelle pitkäaikaissairaalle kohtuuttomat

Oikea lääkehoito on useimpien pitkäaikaissairauksien hoidossa ensisijaisen tärkeää. Pienellä eläkkeellä olevien ikäihmisten kohdalla on puhuttu jo pitkään siitä, ettei kaikilla eläkeläisellä rahat riitä ruokaan ja lääkkeisiin. Esimerkiksi monet kakkostyypin diabetesta sairastavat ovat kertoneet jättäneensä lääkkeet hankkimatta sen jälkeen, kun hallitus päätti pari vuotta sitten korottaa diabeteslääkkeiden omavastuita. Rahat eivät kerta kaikkiaan riitä kaikkiin välttämättömiin menoihin. […]

Lue lisää

Laadukas saattohoito on ihmisoikeus

Viime viikolla eduskunnassa keskusteltiin “Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta” -kansalaisaloitteesta, jonka tarkoituksena oli mahdollistaa eutanasia. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdotti aloitteen hylkäämistä, mutta ehdotti yksimielisesti seuraavan lausuman hyväksymistä: ”Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto asettaa laajapohjaisen asiantuntijatyöryhmän selvittämään elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa, itsemääräämisoikeutta sekä saattohoitoa ja eutanasiaa koskevia sääntelytarpeita ja tarvittaessa antaa selvitystyön pohjalta eduskunnalle ehdotukset lainsäädännön muutoksiksi.” Eduskunta […]

Lue lisää