Laadukas saattohoito on ihmisoikeus

Viime viikolla eduskunnassa keskusteltiin “Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta” -kansalaisaloitteesta, jonka tarkoituksena oli mahdollistaa eutanasia. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdotti aloitteen hylkäämistä, mutta ehdotti yksimielisesti seuraavan lausuman hyväksymistä: ”Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto asettaa laajapohjaisen asiantuntijatyöryhmän selvittämään elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa, itsemääräämisoikeutta sekä saattohoitoa ja eutanasiaa koskevia sääntelytarpeita ja tarvittaessa antaa selvitystyön pohjalta eduskunnalle ehdotukset lainsäädännön muutoksiksi.” Eduskunta […]

Lue lisää

Vammaisten yhdenvertaiset oikeudet eivät edelleenkään toteudu!

Uusi yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus on ilmestynyt. Kertomuksessa on monipuolisesti kuvattu yhdenvertaisuuden toteutumisessa olevia ongelmia yhteiskunnan eri alueilla. Jälleen kerran kertomuksessa otetaan kantaa siihen, etteivät vammaisten yhdenvertaiset oikeudet toteudu Suomessa, vaikka olemme ratifioineet YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen vuonna 2016.   Yhdenvertaisuusvaltuutettu korostaa asenteiden merkitystä. Myös päättäjien asenteissa on korjaamista. Eduskunnassa kielteiset asenteet voivat johtaa jopa siihen, että […]

Lue lisää

Ei rikota hyvinvointiyhteiskunnan perusteita!

Vietin viime viikolla 60-vuotissyntymäpäiviäni ja ilmeisesti tasavuosien täyttäminen on saanut minut muistelemaan menneitä. Minä ja monet muut 50- ja 60 –luvulla syntyneet suomalaiset olemme saaneet kasvaa aikuisiksi ja siirtyä työelämään aikana, jolloin pohjoismainen hyvinvointivaltio kasvoi ja kehittyi. Synnyin köyhän perheen kuopukseksi ja ainoaksi tytöksi. Vanhemmillani ei ollut varaa kouluttaa kolmea vanhempaa veljeäni, mutta minut – […]

Lue lisää

Elämäni aforismit!

Täytän tällä viikolla 60 vuotta. Tuntuu kuin olisin astumassa huoneesta toiseen. Yksi vuosikymmen on jäämässä taakse ja olen siirtymässä uudelle. Toisaalta on haikea mieli siitä, miten nopeasti aika on kulunut. Toisaalta olen uteliaan innostunut, mitä uutta tulevalla vuosikymmenellä tapahtuu. Tasavuosien täyttäminen aktivoi muistelemaan menneitä ja tekemään elämästä inventaariota. Olenko tehnyt niitä asioita, joista haaveilin ja […]

Lue lisää

Tulevaisuuden koulutuksen haasteita!

Viime viikolla kirjoitin blogissani työn tulevaisuudesta ja siitä, miten teknologian kehittyminen luo uusia työpaikkoja ja ammatteja ja samalla entisiä ammatteja katoaa. Yhteiskunnan nopea muutos edellyttää koulutuksen muuttumista. Osaamisen jatkuva kartuttaminen tulee entistä tärkeämmäksi ja se johtaa tulevaisuudessa tarpeeseen vahvistaa tutkintojen ja koulutuksen modulaarisuutta. Tarvitaan nykyistä joustavampia tapoja, joilla ihmisten on mahdollista hankkia sellaisia tehtäväspesifejä taitoja, […]

Lue lisää

Viekö robotisaatio ja digitalisaatio työpaikat?

Tämän kevään aikana tulevaisuusvaliokunnassa on pohdittu paljon kysymystä: Viekö teknologia työpaikkoja? Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko lähtee pessimistisesti ajatuksesta, että teknologia vie työpaikkoja. Asiantuntijoita kuunnellessamme tulimme valiokunnassa kuitenkin hiukan toiseen loppupäätelmään. Teknologisaatio voi yksilön tasolla tarkoittaa työpaikan menetystä, mutta yhteiskunnan näkökulmasta teknologian kehittyminen on historian kuluessa luonut aina enemmän uutta työtä kuin vienyt työpaikkoja. Työpaikkojen katoamista on pelätty […]

Lue lisää

Kolme näkökulmaa tasa-arvoon!

Maanantaina 19.3. vietettiin Minna Canthin ja tasa-arvon päivää. Minna Canth on ainoa nainen, jolla on virallinen liputuspäivä. Liputusta suositellaan myös 1.10. Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen kunniaksi. Toivottavasti Miina Sillanpää saa mahdollisimman pian virallisen liputuspäivän. Tasa-arvo on moninainen asia. Se on lähellä myös yhdenvertaisuus -käsitettä. Käsitteiden välillä on eroa, mutta molemmissa korostuvat samanarvoisuus ja samat ihmisoikeudet. […]

Lue lisää

Aivot ovat tärkein elimemme – Muista huolehtia niiden hyvinvoinnista!

Neurologiset vammaisjärjestöt viettävät Aivoviikkoa perinteisesti viikolla 11, tänä vuonna 12. – 18.3. Aivoviikon teemana on Vaali aivojasi. Muistiliitto on yhtenä neurologisena vammaisjärjestönä osallistunut vuosittain aivoviikon järjestämiseen, sillä aivoterveyden edistäminen on liiton strategiassa yksi keskeinen painopistealue. Viikon aikana muistutetaan, että aivoterveydestä huolehtiminen on elämänmittainen asia. Kun aivojen terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtii, riski sairastua moniin neurologisiin sairauksiin […]

Lue lisää

Varhaiskasvatus on tasa-arvon peruspilari

Viime viikolla eduskunnassa keskusteltiin opposition yhteisen välikysymyksen pohjalta koulutuksen tasa-arvosta. Nyt kuluvalla viikolla lähetekeskusteluun tulee lapsiasiavaltuutetun kertomus. Molemmissa keskusteluissa tärkeä teema on varhaiskasvatus. Varhaiskasvatukseen panostaminen on yksi parhaista tulevaisuuden investoinneista, joita voimme tehdä. Varhaiskasvatus edistää kielen ja kognitiivisten taitojen kehitystä sekä parantaa kouluvalmiutta ja myöhempää menestystä koulupolulla. Varhaiskasvatuksella on myönteisiä vaikutuksia myös lasten sosioemotionaalisten taitojen […]

Lue lisää

Tutkimusnäyttö käyttöön!

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa on tällä hetkellä monia vakavia huolenaiheita. Yksi keskeinen on alkuperäisten tavoitteiden unohtaminen. Maakuntauudistus ja valinnanvapaus ovat tulleet tärkeimmiksi teemoiksi. Kumpikaan ei kuitenkaan ratkaise niitä alkuperäisiä ongelmia, joiden takia uudistusta lähdettiin tekemään. Sote-uudistuksen alkuperäisten tavoitteiden toteutuminen edellyttää sekä rakenteiden että sisältöjen kehittämistä hoito- ja palvelukokonaisuuksissa. Eräs keskeinen kehittämiskohde sosiaali- ja terveydenhuollossa on […]

Lue lisää

Hoidon laatu ja hoitajien jaksaminen unohtuneet

ERTO, Super ja Tehy ovat nostaneet toistuvasti esille suurten sote-alan toimijoiden säästöpäätöksistä aiheutuvat hoidon laadun heikkenemisen ja työntekijöiden työehtojen heikentämisen. Kyseisten palkansaajajärjestöjen jäsenkyselyissä ja luottamushenkilöille tulleissa yhteydenotoissa tulee esille aivan samat ongelmat, joista minullekin toistuvasti kerrotaan. Henkilöstömitoitukset ovat riittämättömiä jopa potilaan perustarpeiden hoitamiseen. Jatkuvan kiireen vuoksi lääkkeiden jakelussa esiintyy ongelmia eikä kuntouttavaan toimintaan ole aikaa […]

Lue lisää

Työstä ja työllisyydestä

Eduskunnassa olen ollut sekä edellisellä että tällä kaudella työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen. Se on ollut näköalapaikka keskusteluun työllisyyden ja työttömyyden hoitamisesta. Maailmantalouden lama, joka pitkittyi Suomessa, aiheutti viime kaudella työttömyyden voimakkaan ja nopean kasvun. Nyt laman mentyä ohi työllisyys on onneksi lähtenyt paranemaan. Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorten työllisyystilanne ovat kuitenkin edelleen huolestuttavia. Nykyisen hallituksen aikana keskustelun […]

Lue lisää

Vammaiset ja vanhukset ansaitsevat hyvän elämän

Viime hallituskaudella valmistui vanhuspalvelulaki, jolta odotin ja toivoin paljon. Valitettavasti lain henkeä ei ole lähdetty riittävästi noudattamaan. Monin paikoin ikäihmisten asumisen, hoidon ja hoivan tilanne on viime vuosina jopa huonontunut. Laki korostaa laitoshoidon purkamista ja sitä, että ikäihmisten on voitava asua omassa kodissaan mahdollisimman kauan. Olen samaa mieltä laitoshoidon vähentämisen tarpeellisuudesta. Olen kuitenkin eri mieltä […]

Lue lisää

Tulevaisuusvaliokunta ennakoi tulevaisuutta – Miten ja miksi?

Tulevaisuusvaliokunta poikkeaa muista eduskunnan valiokunnista siinä, ettei se valmistele lakiesityksiä. Tehtävämme on ennakoida tulevaisuutta. Annamme lakiesityksiin pyydettäessä lausuntoja ja esimerkiksi talousarviokäsittelyssä tuomme aina näkökulmamme esille. Tulevaisuusvaliokunnan työn tarkoitus ja tavoite on erilainen kuin muilla valiokunnilla. Meidän tehtävä on pyrkiä katsomaan tulevaisuutta noin 5 -15 vuoden perspektiivillä ja laatia sekä myönteisiä että kielteisiä tulevaisuuden skenaarioita. Emme […]

Lue lisää

Miten varmistetaan vaikuttavuus ja eettisyys sosiaali- ja terveystoimessa?

Olin viime viikolla ”Näyttöön perustuva toiminta – Tarpeesta tuloksiin” -kirjan julkistamistilaisuudessa. Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) ja Skhole Oy:n yhteistyössä tuottama kirja on ajankohtainen tuki sosiaali- ja terveystoimessa toimiville näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiseksi. Ensitutustuminen kirjaan sai minut pohtimaan seuraavia asioita: 1. Tämän päivän sanoja ovat valinnanvapaus ja itsemääräämisoikeus. Molempia käytetään liian kapea-alaisesti tarkoittamaan lähinnä sitä, voiko kansalainen […]

Lue lisää

Oikeat keinot käyttöön!

En usko kenenkään vastustavan sitä, että pitkäaikaistyöttömiä autetaan ja ohjataan takaisin työelämään. Tätä haluavat työttömät itsekin. Olen ohjausryhmän puheenjohtajana mukana Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen työllistämishankkeessa, jossa toimii myös työttömien asiakasraati. Olen oppinut raatilaisilta paljon ja hallituksenkin kannattaisi kuunnella enemmän työttömien ajatuksia siitä, mikä auttaisi heitä parhaiten takaisin työelämään. Olen lisäksi käynyt tutustumassa Joensuun Nuorisoverstaan toimintaan, jossa mietitään […]

Lue lisää

Kaksi erilaista todellisuutta Suomesta!

Sain ennen joulua viestin muutaman vuoden eläkkeellä olleelta mieheltä. Hän kritisoi kirjoitustani, jonka mukaan Suomessa on ikäihmisiä, jotka joutuvat valitsemaan, ostavatko ruokaa tai lääkkeitä, kun rahat eivät riitä molempiin. Hän oli sitä mieltä, ettei tämä pidä paikkaansa. Hänen mukaansa Suomessa ei ole näin vakavaa köyhyyttä. Kävin useamman viestin verran keskustelua hänen kanssaan ja esitin muun […]

Lue lisää

Kahta vain mä toivoisin…

Pimeän syksyn jälkeen olemme siirtymässä joulun kautta uuteen vuoteen. Tämä on vuoden viimeinen blogini ja haluan kiittää lukijoitani kuluneesta vuodesta kolmella runolla. Minulla on ollut tapana jo vuosikymmenet kuljettaa mukanani itseäni puhuttelevia laulun sanoja ja/tai runoja. Jotkut tekstit vaihtuvat nopeasti, jotkut ovat seuranneet minua joskus jopa vuosia. Uskon elinikäiseen oppimiseen. Minulle se on myös itseeni […]

Lue lisää

Muistisairaan kohtaamisessa ja auttamisessa tarvitaan ammattitaitoa ja osaamista!

Surukseni on viime viikkojen aikana mediassa ollut kirjoituksia, jotka luovat mielikuvan, että muistisairauteen liittyy automaattisesti aggressiivisuus. Tällaiset kirjoitukset ja mielipiteet kertovat siitä, ettei yhteiskunnassamme ole riittävästi tietoa ja ymmärrystä muistisairauksista ja muistisairaiden kohtaamisesta. Olen huomannut, että jopa ammattihenkilöillä on paljon puutteita tiedoissa, taidoissa ja valmiuksissa eikä ammatillinen koulutus edelleenkään anna valmiuksia kohdata muistisairaita. Liian usein […]

Lue lisää

Hyvää syntymäpäivää Suomi!

Tällä viikolla vietämme suurta juhlaa Suomen täyttäessä 100 vuotta. Suomi on rakennettu kovalla työllä. Jokainen sukupolvi on halunnut antaa seuraavalle paremmat elämän edellytykset kuin itse on saanut. Vaikeuksista huolimatta maassamme on ollut hyvä elää. Olemme sitkeä ja sisukas kansa. Kansallinen yhteenkuuluvuus ja usko tulevaisuuteen ovat niitä voimia, joiden avulla Suomi on ponnistellut läpi vaikeiden aikojen […]

Lue lisää

Omaishoitajien tilanne on tukala – onko edes toivoa paremmasta näkyvissä?

Tällä viikolla vietetään omaishoitajien viikkoa, jonka teemana on Yhdessä omaishoidon puolesta. Suomessa on tällä hetkellä 44 000 sopimusomaishoitajaa, jotka saavat omaishoidon tukena taloudellista tukea, säännölliset vapaapäivät ja tukipalveluita. Lisäksi Suomessa arvioidaan olevan 20 000 omaista, jotka olisivat oikeutettuja omaishoidon tukeen hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella, mutta eivät näitä palveluita saa. Omaishoitajien tilanne on huono huolimatta […]

Lue lisää