Omaishoitajat tarvitsevat tukea ja apua

Viime viikon keskiviikkona 6.10. vietettiin kansainvälistä omaishoitajien päivää. Samalla vietettiin Omaishoitajaliiton 30-vuotisjuhlaa. 2020-luku on myös omaishoidon vuosikymmen ja Omaishoitajaliitto haluaa muistuttaa, että nyt on tekojen aika. On yhteisvastuullisesti varmistettava, ettei kukaan joudu kohtuuttomaan omaishoitotilanteeseen. Omaishoitajaliitto kävi juhlapäivänä eduskunnan portailla tuomassa kansanedustajille julkilausuman, jonka teemana oli: Ilman omaishoitoa yhteiskunnan kantokyky romahtaisi – tarvitsemme yhteiskuntapoliittisia toimia. Julkilausumassa […]

Lue lisää

Hyvää opettajien päivää

Maailman opettajien päivää lokakuun viidentenä on vietetty maailmanlaajuisesti vuodesta 1994 lähtien. Maailma juhlii siis tänä vuonna 25 kertaa maailman opettajia ja heidän arvokasta työtään. Suomen YK-liiton sivuilla opettajien työn merkitystä kuvataan seuraavasti: ”Opettajat takaavat koulutusjärjestelmän arvon ja tehokkuuden omalla työpanoksellaan. He pystyvät parhaimmillaan löytämään nuorista näiden piilevät kyvyt ja opettavat heitä kanavoimaan voimansa ja toiveensa, joiden myötä […]

Lue lisää

Lasten terveellisten elämäntapojen edistäminen on myös poliitikkojen vastuulla

Hallitus päätti syyskuun alun budjettiriihessään terveysperustaisen veron valmistelemisesta. Valmistelun ensimmäisessä vaiheessa muutetaan virvoitusjuomaveroa terveysperusteiseen suuntaan siten, että muutokset tulevat voimaan vuonna 2023. Toisessa vaiheessa valmistellaan veromalli, jolla terveysperusteisen veron veropohjaa laajennetaan terveysperusteisesti myös muihin tuoteryhmiin. Myös suomalaisten enemmistö kannattaa terveysperusteista verotusta. Viime keväänä SOSTE:n, Yksi elämä -verkoston ja Terve Paino ry:n Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan […]

Lue lisää

Muistiystävällisyys vaatii tekoja ja uudenlaista ajattelua

Tällä viikolla vietämme muistiviikkoa. Viikon teemaksi Muistiliitto on valinnut ”Hyvää elämää muistiystävällisessä yhteiskunnassa”, ja tänä vuonna nostamme esiin erityisesti läsnäolon ja läheisyyden merkityksen. Viikon aikana Muistiliitto ja paikalliset muistiyhdistykset järjestävät toimintaa eri puolilla Suomea.  Muistiystävällinen yhteiskunta takaa muistisairaille ihmisille asianmukaisen hoidon ja huolenpidon sekä kuntoutusta. Muistiystävällisessä Suomessa muistisairaat ihmiset ja heidän läheisensä voivat elää arvokasta […]

Lue lisää

Mitkä aluevaalit? – Ja miksi?

YK:n yleiskokous on julistanut syyskuun 15. päivän kansainväliseksi demokratiapäiväksi muistuttamaan maailman päättäjiä ja jokaista yksittäistä ihmistä demokratian tärkeydestä. YK:n kestävän kehityksen tavoite numero 16 on ”Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto”. Tavoitteena on edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin sekä rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla. Länsimaisen demokratian eli kansanvallan keskeinen tunnusmerkki on […]

Lue lisää

SOSTE 10 vuotta – Onnea!

SOSTE eli Suomen sosiaali- ja terveys ry täyttää tänä vuonna 10 vuotta. SOSTE:n perustamisasiakirja allekirjoitettiin tammikuussa 2011 ja varsinainen toiminta alkoi vuoden 2012 alussa kun Sosiaali ja terveysturvan keskusliitto, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ja Terveyden edistämisen keskus yhdistyivät Suomen sosiaali ja terveys ry:ksi. Nykyisin SOSTE:n kuuluu yli 230 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä useita […]

Lue lisää

Kuntastrategioiden avulla tulevaisuutta tekemään

Kesällä pidettyjen kuntavaalien takia kunnissa ollaan myöhässä syksyn päätöksentekoprosesseissa ja esimerkiksi kuntastrategioiden laatimisessa. Kiireestä huolimatta strategiatyö kannattaa tehdä huolella ja tavoitteena pitää tulevaisuusorientoitunutta ja kestävään kehitykseen pohjautuvaa strategiaa. Suomi on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelman (Agenda 2030) toimeenpanoon. Ohjelma tähtää kehitykseen, jossa ympäristö, talous ja ihminen huomioidaan tasavertaisesti. Suomen omat painopisteet ovat hiilineutraali ja resurssiviisas […]

Lue lisää

Perhehoitoon kannattaa panostaa

Viikko sitten keskiviikkona Kiteellä pidettiin perhehoidon päivät, joissa minulla oli ilo olla mukana. Päivien aikana käytiin läpi perhehoidon tilannetta Pohjois-Karjalassa ja visioitiin tulevaisuutta. Perhehoito ei ole uusi asia. Lasten ja nuorten sekä vammaisten henkilöiden kohdalla perhehoitoa on toteutettu jo pitkään. Sen sijaan ikäihmisten perhehoito on vasta etsimässä paikkaansa ikäihmisten hoidon ja hoivan palveluvalikoimassa. Pohjois-Karjala on […]

Lue lisää

Hyvää loppukesää lukijoilleni

Toivottavasti kaikilla lukijoillani on ollut tähän saakka oman näköinen ja voimaannuttava kesä. Kesäähän on vielä jäljellä ja nyt on hyvä aika kerätä auringosta sekä luonnosta ja luonnon antimista voimaa talvea varten. Valitettavasti emme päässeet koronarajoituksista eroon kesän aikana, vaikka itsekin niin toiveikkaasti vielä keväällä ajattelin. Joudumme edelleen käpristelemään erilaisten rajoitusten kanssa pitkälle syksyyn. Jatkossakaan virus […]

Lue lisää

Sote-uudistus luo puitteet sisältöjen kehittämiseen – vammaisten ja ikäihmisten oikeudet kehittämisessä keskiöön

Sote-rakennelaki hyväksyttiin eduskunnassa viime viikolla. Sote-uudistus ei ole täydellinen ja kokemusten perusteella joudutaan varmaan tekemään vielä korjauksia, mutta nyt hyväksytty laki luo riittävän hyvät rakenteet toimintojen kehittämiselle. Hyvinvointialueilla on nyt pidettävä huolta, että lain hyvät tavoitteet pannaan toimeen. Uudessa laissa on myös useita vammaisten ihmisten asemaa parantavia säännöksiä koskien muun muassa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, vammaisneuvostojen […]

Lue lisää

Lasikattojen rikkomista

Muistathan Euroviisuissakin esiintyneen Pertti Kurikan Nimipäivät – punkbändin? Kolme vuotta sitten bändi perusti yrityksen eli Pertin Valinta -sekatavarakaupan. Minä kävin siellä kesäkuun alussa ja tapasin yhden bändin jäsenen, yrittäjän ja myös kuntavaaleissa Helsingissä ehdokkaana olleen Sami Helteen. Bändin kotisivuilla Sami kertoo: ”BÄNDIMME JÄSENET OVAT NELJÄ KEHITYSVAMMAISTA MIESTÄ, JOTKA SOITTAA TIETENKIN SUOMALAISTA PUNKKIA.”   Mikä on […]

Lue lisää

Yleisradiota kannattaa kehua

Viime viikolla käsiteltiin eduskunnassa Ylen hallintoneuvoston kertomusta vuodesta 2020. Yhteiskunnassa korona hallitsi koko vuotta ja Ylen merkitys kasvoi vuoden aikana entisestään. 96 prosenttia suomalaisista säännöllisesti käytti jotain Ylen palveluita, ja esimerkiksi television katsojaluvut nousivat merkittävästi. Koronaan liittyvät uutiset, valtioneuvoston viralliset tiedotustilaisuudet sekä koronauutisartikkeli tavoittivat miljoonia suomalaisia. Vuosittain tehtävän kyselytutkimuksen mukaan 86 prosenttia suomalaisista luottaa Ylen uutisiin. […]

Lue lisää

Järjestöjen merkitys ja rooli näkyviin kuntavaaleissa

Olen järjestöihmisenä ihastellut eri järjestöjen ja toimijatahojen huolellista valmistautumista kuntavaaleihin ja vaikuttamistyötä vaalien alla. Järjestöissä on tehty hyvää työtä tavoitteiden laatimisessa ja oman tärkeän sanoman viestimisessä tuleville päättäjille. Haluan tässä esimerkinomaisesti tuoda esille kolme erilaista, informatiivista sekä samalla ehdokkaita ja äänestäjiä aktivoivaa tapaa viestiä omista tavoitteista. Muistiliiton kuntavaaliohjelmaan kuuluu kaksi informatiivista tarkistuslistaa. Toisen avulla kuntavaaliehdokas voi testata, […]

Lue lisää

Sairaanhoitajien tilanteeseen vihdoin herättävä

Eduskunta kävi viime viikon torstaina keskustelun kansalaisaloitteesta, jossa vaaditaan sairaanhoitajien palkkauksen nostamista korona-aikana. Vaikka eduskunta ei tässä maassa käy neuvotteluja palkoista tai työehdoista, vaan se on puhtaasti työmarkkinaosapuolien tehtävä, on aloitteen esille nostama hätä ja viesti meille päättäjille äärimmäisen tärkeä. Yhteiskunnassa on monella tavalla usean vuoden ajan kieltäydytty uskomasta sitä tosiasiaa, että hoitotyöntekijäpula uhkaa vakavasti […]

Lue lisää

Otetaan opiksi

Samalla kun Suomessa puretaan koronarajoituksia, meidän on myös käynnistettävä perusteellinen keskustelu siitä, mitä koronaepidemia meille opetti.  Siitäkin huolimatta, että Suomi on selvinnyt pandemiasta paremmin kuin monet muut maat, korona paljasti paljon puutteita ennakoinnissa ja varautumisessa tämänkaltaiseen kriisiin. Myös puutteita lainsäädännössä ja kriisijohtamisessa tuli esille. Vuoden aikana keskusteluun on noussut esimerkiksi Suomen hallintojärjestelmän hajautetun mallin toiminta […]

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kuntavaalitavoitteista

Olen näin vaalien alla lukenut mielenkiinnolla eri sosiaali- ja terveysjärjestöjen kuntavaalitavoitteita. Toki niissä tulee esille oman jäsenistönsä erityistarpeet ja näkökulmat, mutta suurin osa järjestöistä korostaa kahta asiaa: terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tärkeyttä ja osallisuuden lisäämistä kansalaisyhteiskunnan avulla. SOSTE eli Suomen sosiaali- ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 230 sosiaali- ja terveysalan […]

Lue lisää

Hyvää kansainvälistä sairaanhoitajien päivää – monista huolista huolimatta

Huomenna (12.5.) vietetään kansainvälistä sairaanhoitajien päivää. Hoitotyössä on monia tärkeitä osaamisalueita ja taitoja. Mielestäni keskeinen perusta on kuitenkin ihmisen kohtaaminen ja auttava vuorovaikutus. Vuorovaikutus tarkoittaa vuorotellen toisiimme vaikuttamista ja sen edellytyksenä on tasavertainen kohtaaminen. Oppivaa vuorovaikutusta voi verrata keinulaudalla keinumiseen, jossa osapuolet ovat vuorotellen ylhäällä ja vuorotellen alhaalla. Tällaista vuorovaikutusta myös hoitotyössä tarvitaan työntekijän ja […]

Lue lisää

Vähitellen kohti normaalimpaa

Viime viikolla eduskunnassa käsiteltiin pääministerin ilmoitusta niin sanotusta koronan exit-strategiasta. Ensiksi täytyy muistuttaa, että tilanne ei ole vielä voitettu ja että koronaepidemian vuoksi tarvitsemme edelleen niin varotoimenpiteitä kun myös taloudellisia panostuksia kotitalouksien ja yritysten selviämiseen niin kriisin kuin sen jättämien jälkien ylitse. Hallitus on viisaasti linjannut, että rajoituksia puretaan vähitellen ja hallitusti aina tilannetta tarkkaillen […]

Lue lisää

Kulttuuripolitiikan rooli tulee tunnistaa vahvemmin yhteiskunnan rakentamisessa

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestön KULTA ry:n kyselyssä kysyttiin kansanedustajilta ja kulttuurijärjestöjen johtajilta käsityksiä kulttuurialan toimintaedellytyksissä Suomessa. Kyselyn perusteella kulttuurialan merkitys periaatteessa ymmärretään ja kulttuurisia oikeuksia pidetään tärkeinä. Kulttuuriset oikeudet tarkoittavat sitä, että jokaisella on oltava mahdollisuus elää kulttuurin ja taiteen äärellä niin tekijänä, kokijana kuin harrastajanakin. Kulttuurin ja taiteen merkitys on jopa tullut korostetusti esille koronan aikana, kun […]

Lue lisää

Mielenterveyskuntoutujat joutuvat edelleen kohtaamaan kielteisiä asenteita

Maaliskuun lopussa ilmestyi mielenterveysbarometri 2020. Barometri toi esille monia mielenkiintoisia tuloksia ja yksi tällainen on asennoituminen mielenterveyspotilaisiin. Mielenterveysbarometrissa on seurattu mielenterveysongelmiin liittyviä asenteita vuodesta 2005. Uusimmassa barometrissa 60 % suomalaisista arvioi, että asenteet mielenterveysongelmia itse kokeneita ihmisiä kohtaan ovat muuttuneet myönteisemmiksi viime vuosina. Barometrin ns. Nimby (Not in my Backyard) -mittarin mukaan se näyttää pitävän paikkansa. […]

Lue lisää

Vammais- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointia on lisättävä lainsäädäntötyössä

Suomi on ratifioinut 10.6.2016 YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen, jonka tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista. Sopimus velvoittaa myös huomioimaan vammaisten henkilöiden erityistarpeet ja takaamaan vammaisille samat yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuudet kuin kaikille muillekin. Lisäksi sopimus korostaa yleisen asennemuutoksen tärkeyttä, stereotypioiden ja ennakkoluulojen […]

Lue lisää