Sanat vaikuttamisen välineenä muistityössä!

Muistiliiton tämän vuoden teemana on muistisairauden monet kasvot, jolla halutaan korostaa jokaisen sairastuneen, omaisen ja perheen yksilöllistä elämäntarinaa. Jokainen meistä kokee sairauden tai omaisena olemisen omalla tavallaan, jonka vuoksi myös avun ja tuen tulee olla yksilöllistä. Yksi asia on kuitenkin yhteinen: ihmisarvon kunnioittaminen kaikissa tilanteissa. Elämäntarina on aina arvokas eikä muistisairaus tee sitä vähemmän arvokasta, […]

Lue lisää

Lapsiin ja nuoriin panostaminen on vaikuttava tulevaisuusinvestointi – Mutta miten hallitus toimii?

Köyhyys koskettaa Suomessa yli 100 000 lasta eli yli kymmentä prosenttia kaikista lapsista. Lapsen elämässä köyhyys ei ole vain vähävaraisuutta – se on ulkopuolisuutta ja herkästi periytyvää huono-osaisuuden kierrettä. Köyhyyden kokemuksilla on vahingolliset vaikutukset lapsen tunne-elämän kehitykselle ennen kaikkea yhteenkuuluvuuden puutteen ja leimautumisen pelon takia. Selvitysten mukaan köyhien perheiden lapsia esimerkiksi kiusataan koulussa enemmän. Suurin […]

Lue lisää

Voiko yhteiskunnallinen keskustelu olla toinen toisiltaan oppimista?

Olen tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtajana mukana Sitran Erätauon kehittäjäryhmässä. Ryhmän tarkoitus on luoda yhteiskunnallisen keskustelun malli, jonka avulla vahvistetaan ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan, luottamusta toisiinsa, ymmärrystä tulevaisuuden kehityssuunnista ja niiden kytkeytymisestä päätöksentekoon. Tavoitteena on luoda toimintatapa, jolla saadaan mukaan varsinkin ne, jotka eivät yleensä osallistu tämän kaltaisiin tilaisuuksiin sekä ne, jotka eivät koe yhteiskunnallista keskustelua luontevaksi. Kehittämistoiminnan taustalla […]

Lue lisää

Sote lähti lausuntokierrokselle

Viime viikolla hallituspuolueet päättivät lähettää uusimman sote-lakiesityksensä lausuntokierrokselle. Toivottavasti tämä on aito alueiden ja asiantuntijoiden kuuleminen. Edellinen oli siinä mielessä turha, että hallitus lakaisi lähes kaikki asiantuntijoiden mielipiteet suoraan roskakoriin. Onneksi perustuslakivaliokunta oli riittävän tarkkana ja lähetti perustuslainvastaisen lakiesityksen uudelleen valmisteluun. Tämän jatkovalmistelun aikana keskustan ja kokoomuksen välit ovat kiristyneet, koska kokoomukselle on tärkeintä saada […]

Lue lisää

Sisäilmaongelmista sairastuneiden tilanne edelleen huono!

Viime viikolla Tutkijoiden ja kansanedustajien seura (TUTKAS), Eduskunnan sisäilmatyöryhmä sekä Eduskunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ryhmä järjestivät tilaisuuden, jonka otsikkona oli Sisäilma sairastuttaa – totta vai tarua? Niin alustajina toimineet asiantuntijat kuin paikalla olleet kokemusasiantuntijat olivat yksimielisiä siitä, että sisäilma voi todella sairastuttaa ja että asian inhimilliset ja yhteiskunnalliset kustannukset ovat valtaisat. Osallistuin Eduskunnan terveyden […]

Lue lisää

Hoito- ja hoiva-alan pienet yrittäjät kärsivät isojen puristuksessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksessa on liian vähälle huomiolle jäänyt isojen terveysbisnesyritysten röyhkeä toimintatapa, jolla ne pyrkivät valtaamaan markkinat ja saamaan pienet yritykset pois kilpailusta. Olen saanut viimeisten kuukausien aikana monelta vanhusten ja vammaisten hoitokodin omistajalta viestiä heidän kokemasta painostuksesta ja jopa uhkailusta, jonka tarkoituksena on saada heidät myymään yrityksensä. Tyypillisiä yrittäjien kertomia tarinoita yhteydenotoista ovat […]

Lue lisää

Ammatillisten opettajien hätähuuto: Kuuleeko ministeri Grahn-Laasonen?

Ammatillisen koulutuksen reformissa on paljon hyvää. Sen hyvät tavoitteet eivät kuitenkaan voi toteutua ammatilliseen koulutukseen kohdennettujen valtavien säästöjen takia. Sain terveisiä kuuden eri oppilaitoksen opettajalta ja heidän viestinsä oli samansuuntainen: “Ei tämä voi onnistu, kun ensi viedään rahat ja sitten sanotaan: Kehittäkää!” Kokosin viestit yhteen ja seuraavassa on kuvaus ammatillisen koulutuksen nykytilasta: Henkilöstöä on vähennetty […]

Lue lisää

Työttömiä kuullaan liian harvoin

Työllisyystilanteen paranemisesta huolimatta erityisesti pitkäaikaistyöttömyys on edelleen suuri ongelma. Julkisuudessa asiantuntijat ja poliitikot analysoivat työttömien tilannetta, mutta liian harvoin pitkäaikaistyöttömiltä itseltään kysytään, miten he kokevat työttömyyden ja mikä auttaisi heitä eteenpäin. Kävin tapaamassa viikko sitten Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen työllisyyshankkeiden yhteydessä aloittaneen työttömien asiakasraadin jäseniä. Raati on perustettu 1,5 vuotta sitten ja se toimii ratkaisukeskeisesti. Sen tarkoitus […]

Lue lisää

Hyvää Muistiviikkoa!

Tällä viikolla vietetään muistiviikkoa, jonka teemana tänä vuonna on muistisairauden monet kasvot. Viikon aikana Muistiliitossa halutaan korostaa jokaisen sairastuneen, omaisen ja perheen yksilöllistä elämäntarinaa. Vaikka sairauden ja surutyön oireita tai vaiheita voidaan luetella, jokainen kokee sairauden tai omaisena olemisen omalla tavallaan, miksi myös avun ja tuen tulee olla yksilöllistä. Yksi asia on kuitenkin yhteinen – […]

Lue lisää

Talous kasvaa, lomarahaleikkaukset pysyvät!

Talous kasvaa, mutta hallitus on päättänyt jatkaa kunta-alan pienipalkkaisten alojen lomarahaleikkauksia vuoteen 2019 saakka. Pääministeri Sipilä totesi budjetti-infossa, että kasvu kuuluu kaikille. Ilmeisesti ei kuitenkaan ihan kaikille… Taloustilanteen parantuminen olisi antanut mahdollisuuden perua nämä aiemmin tehdyt päätökset. Näyttää siltä, että riippumatta siitä, miten taloudessa menee, kunta-alan pienipalkkaiset ja naisvaltaiset alat ovat tämän hallituksen erityisleikkausten kohteena. […]

Lue lisää

Mennään metsään…

Viikonloppuna järjestettiin Joensuussa kuudennen kerran Silva 2017 Metsänäyttely, jonka teemana oli ”Metsä kutsuu huomiseen!”. Näyttelyn järjestäjinä olivat ProAgria, Pohjois-Karjala ja Suomen metsäkeskus. Silva järjestettiin yhdessä Sadonkorjuu ja Hevoswoimaa tapahtumien kanssa. Metsä on tulevaisuudessakin kansantaloutemme tukijalka. Erityisesti biotalous on kilpailuvalttimme kansainvälisillä markkinoilla, jos osaamme myydä tuotteitamme ja innovaatioitamme. Metsästä saamme lisäksi monenlaisia antimia ja henkistä hyvinvointia. […]

Lue lisää

Lakiesitys syrjii muistisairaita ja ikääntyviä ihmisiä

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi 17.5.2017 luonnoksen laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista. Lain tarkoituksena on muun muassa toteuttaa vammaisen henkilön yhdenvertaisuutta, edistää itsenäistä suoriutumista ja turvata riittävät ja laadultaan hyvät palvelut. Nämä tavoitteet ovat kannatettavia. Luonnoksessa kuitenkin esitetään lain soveltamisalaan rajausta, jonka mukaan lakia ei sovellettaisi vanhuspalvelulaissa tarkoitettuun iäkkääseen henkilöön, jonka avun tai tuen tarve johtuu […]

Lue lisää

Hyvinvointitalous kuntien toimintaa ohjaamaan!

  Hyvinvointitalous pyrkii haastamaan taloustieteen ylivallan keskustelussa hyvinvointipolitiikasta. Pelkkä taloustieteellinen ajattelu tekee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja ennaltaehkäisevästä toiminnasta kuluerän, josta huonoina aikoina kunnissa ensimmäisenä tingitään. Hyvinvointi ja talous kulkevat kuitenkin käsi kädessä. Hyvinvointivaltioon tehdyt investoinnit ovat olleet merkittävä tekijä Suomen menestymiselle ja sille, että olemme pienenä maana pärjänneet niin hyvin kilpailussa kansainvälisillä markkinoilla. Kilpailuvalttejamme […]

Lue lisää

Työhyvinvoinnin edistäminen on työntekijöille ja kansantaloudelle tärkeä asia!

Tämän kesän aikana on eri puolilta Suomea kuulunut viestejä siitä, että monissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa hoitotyöntekijöitä on liian vähän potilaiden määrään ja hoitoisuuteen verrattuna. Joistakin hoitoyhteisöistä on kerrottu, ettei sijaisia säästösyistä oteta, vaikka potilasmäärä ei ole vähentynyt. Lisäksi kouluttamattomia sijaisia käytetään korvaamaan ammattilaisia. Nämä asiat ovat hoidon laadun ja potilasturvallisuuden kannalta vakavia. Myös hoitajien […]

Lue lisää

Haluatko elää elämääsi terveenä ja onnellisena?

Jos haluat, kannattaa ottaa oppia norjalaisilta sekä Boliviassa asuvilta Tsimane-heimon jäseniltä. Tutkijoiden mukaan maailman tervein kansa asuu Amazonin sademetsissä Boliviassa ja maailman onnellisin kansa Norjassa. Tsimane-heimon jäsenillä on maailman terveimmät sydämet eikä heillä ole juuri lainkaan sydän- ja verisuonisairauksia. Tutkijoiden mukaan tämä selittyy kolmella tekijällä: Ensinnäkin suurin osa heidän ravinnostaan on hiilihydraattipitoista: riisiä, maissia, banaania […]

Lue lisää

Palautteesta olisi syytä oppia – hallituksenkin!

Pari viikkoa sitten eduskunnassa oli lähetekeskustelussa oikeuskanslerin kertomus. Oikeuskansleri otti voimakkaasti kantaa lainvalmistelun tasoon. Suora lainaus hänen kommenteistaan: “Ministeriöiden olisi huolehdittava, että niissä on riittävästi ammattitaitoista, myös perustuslakikysymyksiä tunnistavaa ja tuntevaa lainvalmistelukapasiteettia. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään valmistelevien virkamiesten ammatillisesta osaamisesta. Taloudellinen tilanne ja säästötarpeet ovat tuoneet havaintojeni mukaan enenevässä määrässä kiirettä ja poliittiselta taholta […]

Lue lisää

Ihminen ei ole kone!

Pari viikkoa sitten ilmestyi Taloustutkimuksen Ehkäisevä päihdetyö EHYT:lle tekemä tutkimus, jonka mukaan työssäkäyvistä 18–29-vuotiaista 21 prosenttia on käyttänyt reseptillä saatavia psyyke- tai kipulääkkeitä parantaakseen työsuoritustaan tai jaksaakseen työelämässä. Nuorilla aikuisilla psyyken- ja kipulääkkeiden käyttö on huomattavasti yleisempää kuin muissa ikäluokissa. Tulos tukee muitakin havaintoja siitä, että erityisesti nuoret aikuiset kokevat työelämän paineet usein liian koviksi. […]

Lue lisää

Sanoilla voi johtaa harhaan

Hallituksen lempisanoja ovat normien purku, kokeilukulttuuri ja pilotointi. Olen kuunnellut nyt yli kaksi vuotta keskustelua näistä käsitteistä ja ilmiöistä ja uskallan väittää, että hallitus on antanut näille käsitteille omalaatuisen ja jopa harhaanjohtavan sisällön.   Ensinnäkin hallitus haluaa purkaa normeja. Perusteluja kuunnellessa tulee mieleen, että normit ovat pahoja ja ne estävät kaiken luovuuden ja toimeliaisuuden. Hallitus […]

Lue lisää

Onko tehokkuus sosiaali- ja terveyspalveluissa kirosana vai laadun tae?

Tiistaina 23.5 oli eduskunnan Pikkuparlamentissa Tutkijoiden ja kansanedustajien seuran (Tutkas) ja Psykologiliiton yhdessä järjestämä seminaari mielenterveyspalveluiden vaikuttavuudesta. Tilaisuudessa kuultiin huippuasiantuntijoiden puheenvuoroja palveluiden nykytilasta ja tulevaisuuden haasteista. Käytin tilaisuudessa Tutkaksen hallituksen jäsenenä alla olevan kommenttipuheenvuoron. Mielenterveyspalveluissa – niin kuin kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa – yksilön ja yhteiskunnan kannalta inhimillisintä ja järkevintä olisi panostaa ennaltaehkäisyyn. Niin paljon […]

Lue lisää

Hoitotyön kehittäminen uhkaa jäädä hankkeiden varaan!

12.5 vietettiin kansainvälistä sairaanhoitajapäivää. Sairaanhoitajien rooli sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudessa on merkittävä. Ilman sairaanhoitajien työpanosta ja aktiivisuutta ei sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus onnistu.   Sairaanhoitajien rooli on viime aikoina korostunut erityisasiantuntijuustehtävissä kuten esimerkiksi haavahoitajina, depressiohoitajina ja muistihoitajina. Erityisasiantuntijuuden saavuttaminen edellyttää peruskoulutuksen lisäksi myös erikoistumiskoulutusta. Olenkin huolissani siitä, että sairaanhoitajien erikoistumiskoulutusten järjestäminen on jäänyt kokonaan ammattikorkeakoulujen varaan. […]

Lue lisää

Alkoholilain kokonaisuudistuksen unohdetut totuudet

Pari viikkoa sitten eduskunnan terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen ja lapsen parhaaksi työryhmät järjestivät yhdessä Sosiaali- ja terveys ry:n kanssa seminaarin, jonka otsikkona oli Alkoholilain kokonaisuudistus – unohdetut totuudet. Seminaarissa kuultiin sekä asiantuntijoiden että käytännön työtä sosiaali- ja terveystoimessa sekä poliisissa toimivien näkemyksiä uudistuksen vaikutuksista yhteiskuntaamme. Alkoholilain uudistuksen keskeisenä muutosehdotuksena on 5.5 tilavuusprosenttia sisältävien a-oluiden, siidereiden, […]

Lue lisää