Kestävä kehitys on tärkeää tulevaisuuden yrittäjyydessä

Elokuussa suurin osa kansanedustajista tekee jo töitä tosissaan eikä suinkaan lomaile kuten media väittää. Itselläni on elokuun aikana neljä vapaapäivää. Eduskunta aloittaa istuntokautensa vasta syyskuun alussa, mutta elokuussa itselläni on ryhmäkokouksia, yritysvierailuja, kansalaisten ja ryhmien tapaamisia sekä erilaisia seminaareja ja niissä esiintymisiä. Kuluneen elokuun aikana itselleni erityisen antoisia ja opettavaisia ovat olleet Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon […]

Lue lisää

Ei aina käy niinkuin haaveillaan

Viimeisessä blogissani ennen kesätaukoa suunnittelin alkavaa heinäkuuta seuraavasti: ”Minulla on tarkoitus irrottautua työtehtävistä lähes koko heinäkuuksi. Porissa, SuomiAreenalla, aion käydä ja pari tapaamista olen luvannut hoitaa. Muuten aion olla perheeni ja läheisteni kanssa ja nauttia mökkielämästä.” Näin olin suunnitellut. Kaikki meni suunnitelmien mukaan viikon verran. Menin sunnuntaina 15.7. Poriin SuomiArenaa varten. Olin varautunut osallistumaan useampaankin […]

Lue lisää

Laita ensin happinaamari itsellesi

Eduskunnassa kevät ja alkukesä ovat olleet työntäyteistä aikaa; pitkiä päiviä ja paljon työtä. Yleensä eduskunnassa on hyvä työilmapiiri. Erilaisista näkökulmista ja mielipiteistä huolimatta kansanedustajien suhtautuminen toinen toisiinsa on arvostavaa ja kunnioittavaa. Kyselytunteja seuratessa kansalaisille voi tulla väärä kuva eduskunnan työilmapiiristä. Eduskunta on monella tapaa hyvä työpaikka niin kansanedustajille kuin työntekijöillekin. Tämä kevät on kuitenkin ollut […]

Lue lisää

Hyvinvointitalous perinteisen talousajattelun rinnalle

Sijoittaminen osaamiseen, hyvinvointiin ja sivistykseen ovat investointeja tulevaisuuteen. Ne vahvistavat toimeliaisuutta ja yhteiskunnan rakenteita. Samalla ne vahvistavat julkista taloutta pitkällä aikavälillä työllisyyden vahvistuessa ja yhteiskunnallisten ongelmien korjaamisen kustannusten vähentyessä. Näiden yhteiskunnallisten investointien laiminlyöminen tulee pitkällä aikavälillä kalliiksi. Hyvinvointi-investointeihin liittyy samanlainen riski kuin muihinkin investointeihin. Emme voi varmuudella tietää, mitkä tekijät tulevaisuudessa vaikuttavat hyvinvoinnin lisääntymisen kautta […]

Lue lisää

Omaishoidon moninaisuus

Suomessa on tällä hetkellä 44 000 sopimusomaishoitajaa, jotka saavat omaishoidon tukena taloudellista tukea, säännöllisiä vapaapäiviä ja tukipalveluita. Lisäksi Suomessa arvioidaan olevan 20 000 omaista, jotka olisivat oikeutettuja omaishoidon tukeen hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella, mutta eivät näitä palveluita saa. Itse en ole koskaan ollut omaishoitajan statuksella, mutta tiedän, mitä on olla etäomaishoitaja. Monella muullakin suomalaisella […]

Lue lisää

Miten käy päihdepalveluiden sotessa?

Viime viikolla Eduskunnan terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen ryhmä järjesti Kansalaisinfossa tilaisuuden, jonka otsikkona oli ”Päihderiippuvuus sairautena ja sen hoito – toimiiko Suomen malli?”. Tilaisuuden taustalla oli kirjallinen kysymykseni, jonka tein kevättalvella yhdessä kuuden muun terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ryhmäläisen kanssa: Kristiina Salonen (sd), Susanna Huovinen (sd), Outi Alanko-Kahiluoto (vihr), Aino-Kaisa Pekonen (vas), Sari Essayah (kd), […]

Lue lisää

Kohti muistiystävällistä Suomea

Olin keskiviikkona 6.6. Kuopiossa puhumassa Muistipäivä Symposiumissa Muistiliitosta ja sen toiminnasta. Muistiliitto on potilas- ja omaisjärjestö, jonka keskeisiä tehtäviä on huolehtia muistisairaiden ja heidän läheistensä oikeuksien toteutumisesta. Muistiliitto on perustettu vuonna 1988 eli vietämme tänä vuonna 30-vuotisjuhlavuottamme. Syksyllä on tarkoitus juhlistaa 30-vuotiasta liittoa kunnolla. Muistiliiton keskeisiä tavoitteita on edistää kansallisen muistiohjelman keskeistä tavoitetta muistiystävällisestä Suomesta. […]

Lue lisää

Hyvä – paha yksinäisyys?

Suomessa on yli miljoona yhden ihmisen taloutta. Yksinelävien määrää on lisännyt suurperherakenteen murtuminen, avioerojen yleistyminen ja miesten vaimojaan lyhyempi elinikä. 70 prosenttia yli 65-vuotiaista asuu yhden hengen talouksissa. Arvion mukaan joka kolmas yli 65-vuotias tuntee itsensä ajoittain yksinäiseksi, mutta vain 4 – 5 prosenttia kokee jatkuvampaa yksinäisyyttä. Yksinäisyyttä voi kokea ihmisten keskelläkin, jos ihmissuhteet eivät […]

Lue lisää

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen vaatii jämäkämpää toimintaa!

Kuntalain mukaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen jää edelleen kuntien perustehtäväksi, vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyisivät maakunnille. Toivottavasti kunnissa ymmärretään asian tärkeys. Mikäli halutaan aidosti saada sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset kuriin, lähtökohtana on oltava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja terveyserojen kaventaminen. Elintapojen ja elinolojen vaikutus elämän odotettuun pituuteen on 80 – 90 prosenttia. Palveluiden merkitys on […]

Lue lisää

Lääkekustannukset monelle pitkäaikaissairaalle kohtuuttomat

Oikea lääkehoito on useimpien pitkäaikaissairauksien hoidossa ensisijaisen tärkeää. Pienellä eläkkeellä olevien ikäihmisten kohdalla on puhuttu jo pitkään siitä, ettei kaikilla eläkeläisellä rahat riitä ruokaan ja lääkkeisiin. Esimerkiksi monet kakkostyypin diabetesta sairastavat ovat kertoneet jättäneensä lääkkeet hankkimatta sen jälkeen, kun hallitus päätti pari vuotta sitten korottaa diabeteslääkkeiden omavastuita. Rahat eivät kerta kaikkiaan riitä kaikkiin välttämättömiin menoihin. […]

Lue lisää

Laadukas saattohoito on ihmisoikeus

Viime viikolla eduskunnassa keskusteltiin “Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta” -kansalaisaloitteesta, jonka tarkoituksena oli mahdollistaa eutanasia. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdotti aloitteen hylkäämistä, mutta ehdotti yksimielisesti seuraavan lausuman hyväksymistä: ”Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto asettaa laajapohjaisen asiantuntijatyöryhmän selvittämään elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa, itsemääräämisoikeutta sekä saattohoitoa ja eutanasiaa koskevia sääntelytarpeita ja tarvittaessa antaa selvitystyön pohjalta eduskunnalle ehdotukset lainsäädännön muutoksiksi.” Eduskunta […]

Lue lisää

Vammaisten yhdenvertaiset oikeudet eivät edelleenkään toteudu!

Uusi yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus on ilmestynyt. Kertomuksessa on monipuolisesti kuvattu yhdenvertaisuuden toteutumisessa olevia ongelmia yhteiskunnan eri alueilla. Jälleen kerran kertomuksessa otetaan kantaa siihen, etteivät vammaisten yhdenvertaiset oikeudet toteudu Suomessa, vaikka olemme ratifioineet YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen vuonna 2016.   Yhdenvertaisuusvaltuutettu korostaa asenteiden merkitystä. Myös päättäjien asenteissa on korjaamista. Eduskunnassa kielteiset asenteet voivat johtaa jopa siihen, että […]

Lue lisää

Ei rikota hyvinvointiyhteiskunnan perusteita!

Vietin viime viikolla 60-vuotissyntymäpäiviäni ja ilmeisesti tasavuosien täyttäminen on saanut minut muistelemaan menneitä. Minä ja monet muut 50- ja 60 –luvulla syntyneet suomalaiset olemme saaneet kasvaa aikuisiksi ja siirtyä työelämään aikana, jolloin pohjoismainen hyvinvointivaltio kasvoi ja kehittyi. Synnyin köyhän perheen kuopukseksi ja ainoaksi tytöksi. Vanhemmillani ei ollut varaa kouluttaa kolmea vanhempaa veljeäni, mutta minut – […]

Lue lisää

Elämäni aforismit!

Täytän tällä viikolla 60 vuotta. Tuntuu kuin olisin astumassa huoneesta toiseen. Yksi vuosikymmen on jäämässä taakse ja olen siirtymässä uudelle. Toisaalta on haikea mieli siitä, miten nopeasti aika on kulunut. Toisaalta olen uteliaan innostunut, mitä uutta tulevalla vuosikymmenellä tapahtuu. Tasavuosien täyttäminen aktivoi muistelemaan menneitä ja tekemään elämästä inventaariota. Olenko tehnyt niitä asioita, joista haaveilin ja […]

Lue lisää

Tulevaisuuden koulutuksen haasteita!

Viime viikolla kirjoitin blogissani työn tulevaisuudesta ja siitä, miten teknologian kehittyminen luo uusia työpaikkoja ja ammatteja ja samalla entisiä ammatteja katoaa. Yhteiskunnan nopea muutos edellyttää koulutuksen muuttumista. Osaamisen jatkuva kartuttaminen tulee entistä tärkeämmäksi ja se johtaa tulevaisuudessa tarpeeseen vahvistaa tutkintojen ja koulutuksen modulaarisuutta. Tarvitaan nykyistä joustavampia tapoja, joilla ihmisten on mahdollista hankkia sellaisia tehtäväspesifejä taitoja, […]

Lue lisää

Viekö robotisaatio ja digitalisaatio työpaikat?

Tämän kevään aikana tulevaisuusvaliokunnassa on pohdittu paljon kysymystä: Viekö teknologia työpaikkoja? Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko lähtee pessimistisesti ajatuksesta, että teknologia vie työpaikkoja. Asiantuntijoita kuunnellessamme tulimme valiokunnassa kuitenkin hiukan toiseen loppupäätelmään. Teknologisaatio voi yksilön tasolla tarkoittaa työpaikan menetystä, mutta yhteiskunnan näkökulmasta teknologian kehittyminen on historian kuluessa luonut aina enemmän uutta työtä kuin vienyt työpaikkoja. Työpaikkojen katoamista on pelätty […]

Lue lisää

Kolme näkökulmaa tasa-arvoon!

Maanantaina 19.3. vietettiin Minna Canthin ja tasa-arvon päivää. Minna Canth on ainoa nainen, jolla on virallinen liputuspäivä. Liputusta suositellaan myös 1.10. Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen kunniaksi. Toivottavasti Miina Sillanpää saa mahdollisimman pian virallisen liputuspäivän. Tasa-arvo on moninainen asia. Se on lähellä myös yhdenvertaisuus -käsitettä. Käsitteiden välillä on eroa, mutta molemmissa korostuvat samanarvoisuus ja samat ihmisoikeudet. […]

Lue lisää

Aivot ovat tärkein elimemme – Muista huolehtia niiden hyvinvoinnista!

Neurologiset vammaisjärjestöt viettävät Aivoviikkoa perinteisesti viikolla 11, tänä vuonna 12. – 18.3. Aivoviikon teemana on Vaali aivojasi. Muistiliitto on yhtenä neurologisena vammaisjärjestönä osallistunut vuosittain aivoviikon järjestämiseen, sillä aivoterveyden edistäminen on liiton strategiassa yksi keskeinen painopistealue. Viikon aikana muistutetaan, että aivoterveydestä huolehtiminen on elämänmittainen asia. Kun aivojen terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtii, riski sairastua moniin neurologisiin sairauksiin […]

Lue lisää

Varhaiskasvatus on tasa-arvon peruspilari

Viime viikolla eduskunnassa keskusteltiin opposition yhteisen välikysymyksen pohjalta koulutuksen tasa-arvosta. Nyt kuluvalla viikolla lähetekeskusteluun tulee lapsiasiavaltuutetun kertomus. Molemmissa keskusteluissa tärkeä teema on varhaiskasvatus. Varhaiskasvatukseen panostaminen on yksi parhaista tulevaisuuden investoinneista, joita voimme tehdä. Varhaiskasvatus edistää kielen ja kognitiivisten taitojen kehitystä sekä parantaa kouluvalmiutta ja myöhempää menestystä koulupolulla. Varhaiskasvatuksella on myönteisiä vaikutuksia myös lasten sosioemotionaalisten taitojen […]

Lue lisää

Tutkimusnäyttö käyttöön!

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa on tällä hetkellä monia vakavia huolenaiheita. Yksi keskeinen on alkuperäisten tavoitteiden unohtaminen. Maakuntauudistus ja valinnanvapaus ovat tulleet tärkeimmiksi teemoiksi. Kumpikaan ei kuitenkaan ratkaise niitä alkuperäisiä ongelmia, joiden takia uudistusta lähdettiin tekemään. Sote-uudistuksen alkuperäisten tavoitteiden toteutuminen edellyttää sekä rakenteiden että sisältöjen kehittämistä hoito- ja palvelukokonaisuuksissa. Eräs keskeinen kehittämiskohde sosiaali- ja terveydenhuollossa on […]

Lue lisää

Hoidon laatu ja hoitajien jaksaminen unohtuneet

ERTO, Super ja Tehy ovat nostaneet toistuvasti esille suurten sote-alan toimijoiden säästöpäätöksistä aiheutuvat hoidon laadun heikkenemisen ja työntekijöiden työehtojen heikentämisen. Kyseisten palkansaajajärjestöjen jäsenkyselyissä ja luottamushenkilöille tulleissa yhteydenotoissa tulee esille aivan samat ongelmat, joista minullekin toistuvasti kerrotaan. Henkilöstömitoitukset ovat riittämättömiä jopa potilaan perustarpeiden hoitamiseen. Jatkuvan kiireen vuoksi lääkkeiden jakelussa esiintyy ongelmia eikä kuntouttavaan toimintaan ole aikaa […]

Lue lisää