Hoitotyön arvostus – näkyykö se talousarviossa?

Hoitotyöntekijöitä, kuten sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, kätilöitä ja lähihoitajia, on kaikista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista noin 60 prosenttia ja siksi heidän tavallaan toimia on ratkaiseva merkitys potilaiden kokonaishoidon onnistumisen kannalta. Vuonna 2019 avosairaanhoidon käynneistä 55% oli hoitotyöntekijälle, lääkärille 44% ja muille ammattilaisille vajaa 2%. Samana vuonna kotisairaanhoidon käynneistä yli 89% oli hoitotyöntekijöiden tekemiä. Edellä olevan perusteella on […]

Lue lisää

Ensimmäinen Euroopan omaishoitajien päivä

Ensimmäistä Euroopan omaishoitajien päivää vietetään 6. lokakuuta. Teemapäivän järjestää Euroopan omaishoidon toimijoiden verkosto Eurocarers, jonka jäsen myös Suomen Omaishoitajaliitto on. Perinteistä omaishoitajien viikkoa vietetään tänäkin vuonna marraskuun lopulla. Ensimmäisenä Euroopan omaishoitajien päivänä tuodaan esiin omaishoidon merkitystä ja omaishoitajien tarvitsemaa tukea. Päivän teemana on ”Olemme omaishoitajia. Meillä on merkitystä. Tarvitsemme tukea.” On tärkeää, että yhteiskunnassa myönnetään, […]

Lue lisää

Myönteisyys ja ilo voimaksi

Tällä viikolla vietetään kahta hyvin erilaista teemapäivää, joissa molemmissa on tänä vuonna otettu ilo ja myönteisyys erityisteemoiksi. YK:n vanhusten päivää vietetään vuosittain lokakuun ensimmäisenä päivänä. Meillä Suomessa Vanhustenpäivää on vietetty jo vuodesta 1954 lähtien lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina. Sitä seuraava viikko on Vanhustenviikko eli tänä vuonna 4-11.10. Tämän vuoden teema on: Onni on vanheta – Lyckan […]

Lue lisää

Asiakasmaksulain uudistus auttaa monia muistisairaita ja muistiperheitä

Vietämme tällä viikolla Muistiviikkoa ja monelle muistisairaalle ja muistiperheelle tiistaina eduskunnassa lähetekeskustelussa oleva asiakasmaksulain uudistus on hyvä uutinen. Usein paljon sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitsevien muistisairaiden ja muistiperheiden taloudelliseen tilanteeseen on tulossa helpotusta. Viimeisen vuosikymmenen aikana terveydenhuollon maksuja on korotettu useita kertoja julkisen talouden tasapainottamiseksi. Nämä korotukset ovat lisänneet monien paljon terveyspalveluja tarvitsevien kansalaisten köyhyyttä. Tutkimuksen […]

Lue lisää

Jokainen päivä on lähimmäisen päivä

Viime sunnuntaina vietettiin monessa seurakunnassa lähimmäisen päivää. Lähimmäinen on – tai on ainakin ollut – etupäässä hengellisen erikoiskielen sana. Sitä tapaa paljon Raamatussa ja virsikirjassa. Suomen kielen perussanakirjassa lähimmäiset ymmärretään läheisiksi muiksi ihmisistä. Määritelmän mukaan lähimmäinen voi siis oikeastaan olla kuka tahansa. Lähimmäisenrakkaus ymmärretään kristillisessä teologiassa toisen ihmisen huomioimiseksi ja kunnioittamiseksi. Tällaista suhtautumista toisiin ihmisiin […]

Lue lisää

Työhyvinvoinnin puutteet vakava uhka sosiaali- ja terveystoimen tulevaisuudelle

Työhyvinvoinnin puutteet aiheuttavat yhteiskunnalle vuosittain useiden miljardien taloudelliset menetykset sairauspoissaoloina ja ennen aikaisina työkyvyttömyyseläkkeinä. Toisaalta työhyvinvoinnin puutteet vaikeuttavat kielteisesti työprosessien sujumiseen, asiakastyytyväisyyteen ja työnantajamaineeseen. Työhyvinvointi on ehdoton edellytys perustehtävän hyvin hoitamiselle. Sosiaali- ja terveystoimessa on syytä muistaa, ettei uupunut auttaja auta ketään. Valitettavan usein työelämässä – myös sosiaali- ja terveystoimessa – tehokkuutta haetaan väärin menetelmin. […]

Lue lisää

Hyviä ja huonoja tulevaisuustekoja

  Koulutukseen panostaminen on paras investointi tulevaisuuteen Oppivelvollisuusiän pidentäminen on erinomainen investointi tulevaan. Laadukas koulutus on yksi hyvinvointivaltiomme kulmakivistä. Kaikille tulotasosta tai asuinpaikasta riippumatta on taattu mahdollisuus kouluttautua aina peruskoulusta korkeakouluun asti ja tavoitella omia unelmiaan. Tämä oli myös se kantava ajatus, kun maahamme luotiin silloinen vallankumouksellinen peruskoulu-uudistus, jossa koko ikäluokalle ympäri maan tarjottiin yhtäläinen […]

Lue lisää

Työhyvinvoinnista huolehtiminen on erityisen tärkeää etätöissä

Työterveyslaitoksen toteuttama Miten Suomi voi? – seurantatutkimus selvitti koronakevään tuomia muutoksia työikäisten suomalaisten hyvinvoinnissa. Tutkimuksen perusteella kevään kokemukset etätyöstä ovat vaihtelevia, vaikka yleisessä hyvinvoinnissa tai mielenterveydestä ei muutoksia etätyön aikana keväällä huomattu. Suurin osa koki etätyön lisääntymisen positiivisena ja joillekin etätyö ja läheisyys perheissä näyttävät tuoneen positiivista virettä työhön. Osa vastanneista koki kuitenkin etätyön lisänneen […]

Lue lisää

Kulttuurin ja taiteen voimaannuttava vaikutus kuuluu kaikille – myös muistisairaille

Kulttuurin ja taiteen terveys- ja hyvinvointivaikutuksista on jo melko paljon tutkimusnäyttöä ja käytännön kokemuksia. Taiteen ja kulttuurin avulla voidaan esimerkiksi edistää aivoterveyttä. Muistisairauden etenemistä voidaan myös hidastuttaa taiteen ja kulttuurin keinoin. Kulttuuriosallistumisen on lisäksi havaittu vähentävän riskiä masennuksen kehittymiseen. Kulttuurin ja taiteen tuominen hoitolaitoksiin ja osaksi vanhustyötä erilaisten hankkeiden avulla ei ole myöskään uusi asia. […]

Lue lisää

Syksyyn varautumista

Emme voi tietää, tuleeko koronan toinen aalto syksyllä, mutta siihen on varauduttava kunnolla. Näin voidaan välttää keväällä poikkeuslain aikana tehdyt virheet. Poikkeuslain erilaiset tulkinnat kunnissa johtivat esimerkiksi siihen, etteivät lasten oikeudet täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti toteutuneet. Esimerkiksi etäopetuksessa erityisen oppimisen tuen ja yksilöllisen huomioimisen puutteet aiheuttivat monelle oppilaalle vaikeuksia saavuttaa etäopetuksen aikana oppimistavoitteita. Toisaalta monien ikäihmisten […]

Lue lisää

Lasten oikeudet eivät toteutuneet täysimääräisesti koronaepidemian aikana

Eduskunnassa hyväksyttiin eilen perusopetuslain väliaikainen muutos, joka mahdollistaa alue- ja tilannekohtaiset ratkaisut koulunkäynnin järjestämiseen syksyllä, mikäli koronaepidemian ryppäitä ilmenee ja kouluja joudutaan tämän vuoksi sulkemaan osittain tai kokonaan. Emme voi tietää syksyn epidemiatilannetta, joten varautuminen on nyt järkevää. Näin voidaan välttää poikkeuslain aikana tehdyt virheet. Poikkeuslain erilaiset tulkinnat kunnissa johtivat siihen, etteivät lasten oikeudet täysimääräisesti […]

Lue lisää

Ihminen on kehuvetoinen

  Kirjoitin viime viikolla alla olevan postauksen Facebookiin. ”Olen aina sanonut, että ihminen on ”kehuvetoinen”. Tänään sen jälleen huomasin. Nukuin viime yön huonosti eli heräsin väsyneenä. Vähän on huoliakin (ei mitään vakavaa) ja siksi tunsin aamulla pientä apatiaa töihin tullessa (aurinkokaan ei paistanut). Menin aamun ensimmäiseen kokoukseen (työsuojelutoimikunnan kokous) ja kokouksen jälkeen eräs henkilö tuli […]

Lue lisää

Hoivavelkakin on maksettava

Perustuslakivaliokunta on useaan otteeseen koronaepidemian aikana todennut, että valmiuslain perusteella tehtävien perusoikeuksien poikkeuksille on aina asetettava välttämättömyysedellytys. Valitettavasti tätä ei riittävästi joka paikassa noudatettu. Rajoitustoimenpiteiden tulkinnat ovat olleet kuntien ja hoitoyhteisöjen välillä vaihtelevia ja rajoituksia on tehty myös ”varmuuden vuoksi”, vaikka valmiuslaki ei sitä tarkoita eikä siihen oikeuta. Keskityn tässä kirjoituksessa pohtimaan asiaan ikäihmisten ja […]

Lue lisää

Huomio lapsiin ja nuoriin

Nuortenmedia Demi toteutti yhteistyössä Suomen Nuorisoalan kattojärjestö Allianssin, Väestöliiton, Pelastakaa Lapset ry:n ja Nuorten mielenterveysseura Yeesin kanssa laajan #MPkorona – nettikyselyn, johon vastasi 2 200 nuorta ympäri maan. Samoin Pelastakaa lapset ry selvitti yli 3000 lapsen kokemuksia koronakeväästä. Molemmat kyselyt antavat samansuuntaisia tuloksia lasten ja nuorten tilanteesta ja toivottavasti pakottavat meidät aikuiset ja päättäjät tekemään […]

Lue lisää

Nyt ollaan oikealla tiellä ikäihmisten oikeuksien parantamisessa – mutta tehtävää riittää ja tarkkana on oltava

Ikäihmisten hoidon laadussa on ollut ongelmia jo vuosia, mutta viime keväänä esille tulleet räikeät laiminlyönnit havahduttivat kaikki siihen, että muutoksia on saatava aikaan. Hallituksen esitys uudeksi vanhuspalvelulaiksi onkin nyt eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsiteltävänä. Toivon, että tuleva lainsäädäntö huomioi riittävästi sen, että henkilöstömitoituksen lisäksi huomiota on kiinnitettävä myös henkilöstön ammattitaitoon ja osaamiseen. Kuka tahansa ei […]

Lue lisää

Muistisairauksiin liittyy paljon virheellistä tietoa ja se näkyy myös päätöksenteossa

Muistisairaudet liitetään virheellisesti osaksi niin sanottua normaalia ikääntymistä. Muistisairaudet ovat eteneviä neurologisia sairauksia, jotka vaikuttavat ihmisen toimintakykyyn laaja-alaisesti. Muistisairaudet eivät ole vain ikääntyneiden sairauksia. Suomessa arvioidaan olevan noin 7000 työikäistä muistisairasta. Virheellinen käsitys on edelleen erittäin yleinen sekä Suomessa että maailmalla. Vuonna 2019 selvitettiin laajassa kansainvälisessä tutkimuksessa asenteita, jotka liittyvät muistisairauksiin. Kävi ilmi, että maailmanlaajuisesti […]

Lue lisää

Hyvää kansainvälistä Sairaanhoitajapäivää

Juhlimme vuosittain kansainvälistä sairaanhoitajapäivää tänään 12. toukokuuta hoitotyön pioneerin, Florence Nightingalen syntymäpäivänä. Tämä vuosi on myös Florence Nightingalen juhlavuosi, sillä hänen syntymästään tulee tänä vuonna kuluneeksi 200 vuotta. Nightingale on nykyaikaisen hoitotyön esikuva. Hän tuli tunnetuksi siitä, kuinka hän hoiti vuodesta 1854 lähtien Turkissa Krimin sodan uhreja. Hänen aloitteestaan on syntynyt vuonna 1860 Lontooseen Nightingale […]

Lue lisää

Arvot ohjaamassa toimintaa korona-aikana

Eettiset ja moraaliset arvot koskevat sitä, mikä on hyvää tai pahaa, mikä on oikein tai väärin ja mikä teko on oikein ja mikä väärin. Hoitotyön ja koko sosiaali- ja terveystoimen perustana ovat eettiset arvot ja periaatteet. Hoitotyö on jatkuvaa eettisten valintojen tekemistä. Mitä haavoittuvammassa asemassa olevaa ihmistä autetaan ja hoidetaan, sen tärkeämpää on, että työntekijät […]

Lue lisää

Iloitaan keväästä

Viimeiset viikot ovat monelle olleet raskaita ja ahdistavia, mutta myös osoittaneet, että Suomessa on edelleen voimissaan yhteisöllisyyden ja välittämisen kulttuuri. Monelle koronaepidemia on ollut myös rauhoittumisen ja uusien ajatusten aikaa. Moni ystäväni on kertonut, että epidemian aikana, on joutunut miettimään monia asioita uudelleen ja esimerkiksi kysymykset, kuten mikä minulle on elämässä tärkeää ja mistä minä […]

Lue lisää

Valmiuslaki ei tarkoita toimintojen keskeyttämistä tai asiakkuuksien lopettamista ”varmuuden vuoksi”

Valmiuslain mukaisia toimivaltuuksia voidaan käyttää vain, jos tilanne ei ole hallittavissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin.  Nyt valmiuslakia on eri alueilla ja kunnissa tulkittu hyvin eri tavoin. Valitettavasti sen nojalla on joissakin kunnissa jopa lopetettu erilaisia toimintoja ”varmuuden vuoksi” pohtimatta lainkaan, ovatko nämä toimenpiteet välttämättömiä valmiuslain tarkoituksen näkökulmasta. Kaikissa kunnissa ei ole myöskään pohdittu asiakkuuksien keskeytyksestä aiheutuvia […]

Lue lisää

Huoli omaishoitajien jaksamisesta

Omaishoitajaliittoon on tullut paljon viestejä epätietoisilta omaisilta siitä, miten koronaepidemian aikana pitäisi toimia. Omaishoitajilla on myös paljon pelkoja ja huolia sekä omaan itseensä että myös hoidettavan tilanteeseen liittyen. Hoitajat ovat eturintamassa suojaamassa riskiryhmiin kuuluvia koronavirukselta. Monet omaishoitajat kuuluvat riskiryhmään itsekin, erityisesti iäkkäät puoliso-omaishoitajat. Muistisairaat ovat omaishoidon suurin ryhmä. Osa kotona asuvista muistisairaista on käytännössä täysin riippuvaisia […]

Lue lisää