Totta vai tarua – Vale leviää somessa kuin väärä raha!

Viime viikolla järjestettiin eduskunnassa 8. kerran Finnish Internet Forum, jonka toteuttivat Suomen Internet-yhdistys yhdessä Tulevaisuusvaliokunnan kanssa. Yhtenä keskeisenä teemana forumissa oli internet ja totuuden jälkeinen aika.   Forumin aikana puhuttiin paljon medialukutaidosta, jota tulee opetella jo varhaiskasvatuksesta alkaen. Kouluissa se on linkitettävä kaikkiin oppiaineisiin. Toisaalta tällä hetkellä tuntuu, että asia koskee vähintäänkin yhtä paljon meitä […]

Lue lisää

On nuoruusaika kultainen – vai onko?

Koulutuksen tutkimuslaitos yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen kanssa toteutti tutkimuksen, jossa selvitettiin 15-vuotiaiden nuorten hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä niiden yhteyttä PISA-tuloksiin. Tutkimukseen osallistui Suomesta lähes 6000 oppilasta.   Suomalaisnuorista 45 prosenttia kokee olevansa erittäin tyytyväisiä elämäänsä. Luku on selvästi yli OECD-maiden keskiarvon. Vastaavasti elämäänsä täysin tyytymättömiä nuoria on maassamme noin 6 […]

Lue lisää

Miten käy demokratialle?

Kuntavaalikaranteeni on ohi, joten pääsen jatkamaan Savon Sanomien blogien kirjoittamista. Tässä blogissani kuitenkin vielä palaan vaaleihin ja lähinnä sen äänestysprosenttiin. Koko maassa äänestysprosentti oli 58.9. Omassa kotikaupungissani, Joensuussa, päästiin 52.6 prosenttiin. Äänestysaktiivisuudesta on syytä olla huolissaan. Uskon tämän olevan kaikkien puolueiden yhteinen huoli. Asiasta keskusteltiin myös Opetusministeriön ja Tulevaisuusvaliokunnan yhdessä järjestämässä Suomi 100 demokratiaviikkojen juhlaseminaarissa […]

Lue lisää

Kuihtuuko kunta?

Olen ehdolla Joensuun kaupunginvaltuustoon huhtikuun kuntavaaleissa, joten tämä on viimeinen blogini ennen 10.3 alkavaa vaalikaranteenia. Olen ollut neljä kautta valtuutettuna ja viimeiset neljä vuotta kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Tässä blogissa pohdin, miksi kuntavaaleissa kannattaa äänestää, vaikka monet väittävät, että kunnan rooli pienenee sosiaali- ja terveystoimen siirtyessä maakuntaan. Toisaalta voidaan kysyä, pieneneekö kunnan rooli vai onko kysymys muutoksesta? […]

Lue lisää

Hyvinvointia ja terveyttä kulttuurin ja taiteen keinoin

Terveys voidaan määritellä monella tavalla. Sen voidaan ajatella olevan sairauden puuttumista tai mahdollisimman suurta hyvinvointia. Lääketieteellisesti ihminen on terve, kun hänellä ei ole sairautta. Ihminen itse voi kuitenkin kokea olevansa esimerkiksi ”yksinäisyydestä sairas”. Toisaalta ihmisellä voi olla monia lääketieteellisiä sairauksia ja siitä huolimatta hän voi subjektiivisesti kokea olevansa terve. Usea ikäihminen, jolla on monia lääketieteellisiä […]

Lue lisää

Kohti Muistiystävällistä kotikuntaa

Muistiliitto on käynnistänyt kuntavaalikampanjan, jonka otsikkona on “Kohti muistiystävällistä kotikuntaa”. Teema on tärkeä, sillä tämän päivän viisailla päätöksillä voidaan hillitä muistisairauksiin liittyvien kustannusten kasvua – puhumattakaan siitä, että kysymys on inhimillisyydestä. Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut jatkossa siirtyvätkin maakuntien hoidettavaksi, kunnalle jää kuntalain perusteella edelleen vastuu terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisestä. Valtuustossa tehdyt päätökset vaikuttavat kuntalaisten terveyteen […]

Lue lisää

Puusta voi tehdä melkein mitä tahansa!

Olen kirjoittanut aiemminkin Savon Sanomien blogissa biotalouden mahdollisuuksista (Biotalous – kummajainen 4.11.2015). Mitä enemmän asiaan paneudun, sitä vakuuttuneemmaksi tulen siitä, että puussa ja metsässä on Suomen tulevaisuus. Perinteisen metsäteollisuuden rinnalla puusta voi tehdä melkein mitä tahansa. Minulla oli ilo ja kunnia olla Uusi Puu 2017 – kilpailun tuomaristossa arvioimassa puupohjaisia materiaaleja hyödyntäviä ratkaisuja, jotka vastaavat […]

Lue lisää

Työyhteisötaidot organisaation menestystekijänä

Suomen kilpailukyvyn edellytyksenä on hyvin toimivat työpaikat. Menestyvillä työpaikoilla panostetaan työyhteisöjen toimivuuteen, toimintatapojen uudistamiseen sekä henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin. Työhyvinvointi vapauttaa resurssit työhön. Tutkimuksissa on todettu, että työyhteisön ilmapiirin parantuminen yhdellä prosenttiyksiköllä nostaa organisaation tuottavuutta kahdella prosenttiyksiköllä. Onkin käsittämätöntä, miten vähän tätä asiaa on korostettu puhuttaessa organisaatioiden tuottavuudesta ja kilpailukyvystä. Työhyvinvointiin panostamalla saadaan myös suoria […]

Lue lisää

Yhdessä tekeminen kunniaan!

Suomen itsenäisyyden 100-vuotis juhlavuoden teemana on Yhdessä, Tillsammans. Teema on hyvä, mutta samalla erittäin vaativa. Yhdessä tekeminen on usein vaikeampaa kuin yksin tekeminen. Esimerkiksi monissa työyhteisöissä vallitsee edelleen yksin työskentelyn tai näennäisen yhteistyön kulttuuri.Yksin työskennellen tai näennäistä yhteistyötä tehden työyhteisössä ei saada käyttöön kaikkia siellä olevia mahdollisuuksia. Yhdessä tekeminen lisää myös työhyvinvointia, jolla on tutkimusten […]

Lue lisää

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat säästöt heikentävät tasa-arvoa

Kirjoitin edellisessä blogissasi suomalaisesta köyhyydestä. Nyt pohdin lasten ja nuorten köyhyyttä ja sen seurauksia yksilöille ja yhteiskunnalle.  Hallitus perustelee tekemiään säästöjä sillä, ettei valtion velkaa saa jättää seuraavien sukupolvien maksettavaksi. Itse asiassa valtion velka on kasvanut tämän hallituksen aikana entisestään. Hallituksen tekemät säästöt kohdentuvat niihin ihmisryhmiin, joilla on ennestään toimeentulovaikeuksia. Hallitus ei ole lainkaan laskenut […]

Lue lisää

Onko köyhyydestä ja eriarvoisuudesta tullut Suomessa normaalitila?

Luin joulun aikaan Anna-Maria Isolan ja Esa Suomisen kirjoittaman kirjan ”Suomalainen köyhyys”. Se sai minut pohtimaan, pidämmekö köyhyyden ja eriarvoisuuden kasvua Suomessa normaalina ja hyväksyttävänä tilana, jolle ei voi tehdä mitään. Köyhyys ja eriarvoisuus ovat kasvaneet Suomessa 1990-luvun lamasta alkaen. Tuloerojen kasvu on ollut kansainvälisestikin suurta. Ainoa poikkeus tähän vuosikymmeniä pahenevaan tilanteeseen oli viime hallituskausi […]

Lue lisää

“Minä kumminkin käytän puheenvuoroa”

Näin totesi Miina Sillanpää Suomen eduskunnassa, kun häntä kehotettiin vaikenemaan ensimmäisen puheenvuoronsa aiheesta. Ensimmäinen puheenvuoro koski lakialoitetta, jolla haluttiin parantaa avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten elämää. Aloitteessa ehdotettiin kotien perustamista aviottomia äitejä ja heidän lapsiaan varten. Lakialoite ei mennyt läpi. Asia korjaantui vasta useamman eduskuntakauden jälkeen.  Miina Sillanpää nousi eduskuntaan ensimmäisten suomalaisnaisten joukossa vuonna 1907, ensimmäisissä […]

Lue lisää

Suomi täytti 99 vuotta!

Ennen itsenäisyyspäivää kyselin kahdeksalta lapsenlapseltani (yhteensä heitä on 13) mitä tarkoittaa itsenäisyyspäivä ja miten sitä juhlitaan. Seuraavanlaisia vastauksia sain: Elsa (4 v) osasi kertoa, että itsenäisyyspäivä on Suomen syntymäpäivä, eikä “siitä paljon muuta nyt tule mieleen”. Lyydia (4 v) kertoi hiukan laajemmin asiasta eli hänen mukaansa itsenäisyyspäivä on maan juhla: Itse juhlitaan, itse koristellaan, itse […]

Lue lisää

Kielellisten oikeuksien toteutumisessa edelleen puutteita peruskoulussa

Viittomakielilaki tuli voimaan 1.5.2015. Lain tarkoituksena on edistää viittomakieltä käyttävien kielellisten oikeuksien toteuttamista. Lain piiriin kuuluu myös normaalikuuloisia henkilöitä, sillä suuri osa viittomakieltä käyttävistä kuuroista saa kuulevia lapsia. Viittomakielilaki tunnistaa näiden ns. CODA- lasten viittomakielisen ja siihen liittyvän kulttuurisen identiteetin. Lisäksi se asettaa viranomaisille toiminnassaan velvollisuuden edistää viittomakieltä käyttävän mahdollisuuksia käyttää omaa kieltään. On perusteltua […]

Lue lisää

Tällä viikolla vietetään lasten oikeuksien viikkoa

Tällä viikolla vietetään lasten oikeuksien viikkoa ja tämän viikon teemana on yhdenvertaisuus ja osallisuus. Viime viikolla järjestettiin eduskunnassa yhdessä Suomen Sosiaali- ja terveys ry:n (SOSTE), eduskunnan lapsen puolesta ryhmän sekä tutkijoiden ja kansanedustajien ryhmän (TUTKAS) kanssa lasten terveyskäräjät. Aiheena käräjillä oli tänä vuonna kouluyhteisö terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Päivän aikana pidettiin oppilaiden ja opettajien puheenvuoroja […]

Lue lisää

Hyvää ehkäisevän päihdetyön viikkoa!

Tällä viikolla (7-13.11) vietetään ehkäisevän päihdetyön viikkoa. Ehkäisevästä päihdetyöstä ja päihteiden ongelmakäytöstä puhuminen ei ole kovin muodikasta ja esimerkiksi politiikan tutkija Erkka Railo kommentoi tänä syksynä politiikkojen hiljaa olemista: ”Poliitikot kokevat, että siinä on hirveän vähän mitään voitettavaa ja todella paljon menetettävää.” Poliitikko ei saa lisää ääniä tuomalla esille ehkäisevää päihdetyötä tai päihdeongelmaisten asiaa. Itse […]

Lue lisää

Muistisairaudet ja mielenterveys

Kuopiossa järjestettiin 24 – 27.10 kahdennentoista kerran vapaaehtoisvoimin upeat mielenterveyspäivät. Itse olin siellä puhumassa aiheesta muistisairaudet ja mielenterveys. Kun puhutaan muistisairauksista ja mielenterveydestä, niin on muistettava puhua myös omaisista ja läheisistä, sillä sairaus vaikuttaa voimakkaasti myös heihin. Runoilija Marja Myyryläinen, jonka molemmat vanhemmat sairastuivat muistisairauteen, on kuvannut tuntojaan runossaan seuraavasti: Miksei tullut vaikka syöpä! Olisi […]

Lue lisää

Kuuloliitto kuulovammaisten oikeuksien puolustajana

Viikonloppuna pidettiin Joensuussa Itä-Suomen Kuulopiirin seminaari. Itä-Suomen kuulopiiriin kuuluvat Iisalmen, Joensuun, Kiuruveden, Kuopion, Lieksan, Savonlinnan, Sisä-Savon, Varkauden ja Ylä-Karjalan kuuloyhdistykset. Itä-Suomen kuulopiiri on yksi Kuuloliiton kahdeksasta kuulopiiristä. Kuuloliitto tekee tärkeää työtä ja korostaa toiminnassaan ennaltaehkäisevää toimintaa ja siihen liittyvää kuulosta huolehtimista. Kuulovammat ovat kasvava haaste, sillä elämme aikamoisen melusaasteen keskellä, emmekä sitä aina edes huomaa. […]

Lue lisää

Nämä säästöt tulevat kalliiksi!

Viime viikolla vietettiin Nuorisotyön viikkoa. Perjantaina oli eduskunnan kansalaisinfossa Valtakunnallisen työpajayhdistyksen järjestämä tilaisuus, jonka otsikkona oli: Miksi kannattaa panostaa heikoimmassa asemassa oleviin nuoriin? Jokaiselta eduskuntaryhmältä oli pyydetty kommenttipuheenvuoro nuorten tilanteesta ja olin oman eduskuntaryhmäni edustajana puhumassa tilaisuudessa. Valtakunnallisen työpajayhdistyksen toiminnanjohtaja Anna Kapanen korosti tilaisuuden aluksi, että hallituksen työllisyyspolitiikkaan ehdottamat uudistukset eivät helpota heikoimmassa asemassa olevien […]

Lue lisää

Opetellaan olemaan ihmisiksi toisillemme!

Viime viikolla eduskunnassa käytiin kaikkien eduskuntaryhmien yhteisen aloitteen pohjalta ajankohtaiskeskustelu ääriliikkeistä ja väkivallasta Suomessa.  Perustuslain syrjintäkielto asettaa kaikki ihmiset samanarvoiseen asemaan. Lisäksi rikoslaissa kielletään muun muassa kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Yhdistyslaki määrittää, ettei yhdistyksen tarkoitus saa olla lainvastainen. Meillä on siis jo nyt lainsäädäntöä, joka mahdollistaa rasistiseen toimintaan puuttumisen. Yhteiskunnan on varmistettava, että säädettyjä lakeja kunnioitetaan. […]

Lue lisää

Tekee mieli oppia

Tällä viikolla vietämme vanhusten viikkoa teemalla: Tekee mieli oppia. Ihminen oppii koko elämänsä ajan. Muisti muuttaa muotoaan ikääntymisen myötä, mutta terveet aivot säilyttävät oppimiskykynsä koko ihmisiän. Nippelitieto ei ikääntyessä tartu yhtä hyvin kuin nuorempana. Toisaalta iän myötä oppii hahmottamaan paremmin monimutkaisia asiakokonaisuuksia ja elämänkokemus tuo myös laaja-alaisuutta asioiden tarkasteluun. Ikääntyessä yleensä oppii huomaamaan, ettei yhtä […]

Lue lisää