Lakiesitys syrjii muistisairaita ja ikääntyviä ihmisiä

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi 17.5.2017 luonnoksen laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista. Lain tarkoituksena on muun muassa toteuttaa vammaisen henkilön yhdenvertaisuutta, edistää itsenäistä suoriutumista ja turvata riittävät ja laadultaan hyvät palvelut. Nämä tavoitteet ovat kannatettavia. Luonnoksessa kuitenkin esitetään lain soveltamisalaan rajausta, jonka mukaan lakia ei sovellettaisi vanhuspalvelulaissa tarkoitettuun iäkkääseen henkilöön, jonka avun tai tuen tarve johtuu […]

Lue lisää

Hyvinvointitalous kuntien toimintaa ohjaamaan!

  Hyvinvointitalous pyrkii haastamaan taloustieteen ylivallan keskustelussa hyvinvointipolitiikasta. Pelkkä taloustieteellinen ajattelu tekee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja ennaltaehkäisevästä toiminnasta kuluerän, josta huonoina aikoina kunnissa ensimmäisenä tingitään. Hyvinvointi ja talous kulkevat kuitenkin käsi kädessä. Hyvinvointivaltioon tehdyt investoinnit ovat olleet merkittävä tekijä Suomen menestymiselle ja sille, että olemme pienenä maana pärjänneet niin hyvin kilpailussa kansainvälisillä markkinoilla. Kilpailuvalttejamme […]

Lue lisää

Työhyvinvoinnin edistäminen on työntekijöille ja kansantaloudelle tärkeä asia!

Tämän kesän aikana on eri puolilta Suomea kuulunut viestejä siitä, että monissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa hoitotyöntekijöitä on liian vähän potilaiden määrään ja hoitoisuuteen verrattuna. Joistakin hoitoyhteisöistä on kerrottu, ettei sijaisia säästösyistä oteta, vaikka potilasmäärä ei ole vähentynyt. Lisäksi kouluttamattomia sijaisia käytetään korvaamaan ammattilaisia. Nämä asiat ovat hoidon laadun ja potilasturvallisuuden kannalta vakavia. Myös hoitajien […]

Lue lisää

Haluatko elää elämääsi terveenä ja onnellisena?

Jos haluat, kannattaa ottaa oppia norjalaisilta sekä Boliviassa asuvilta Tsimane-heimon jäseniltä. Tutkijoiden mukaan maailman tervein kansa asuu Amazonin sademetsissä Boliviassa ja maailman onnellisin kansa Norjassa. Tsimane-heimon jäsenillä on maailman terveimmät sydämet eikä heillä ole juuri lainkaan sydän- ja verisuonisairauksia. Tutkijoiden mukaan tämä selittyy kolmella tekijällä: Ensinnäkin suurin osa heidän ravinnostaan on hiilihydraattipitoista: riisiä, maissia, banaania […]

Lue lisää

Palautteesta olisi syytä oppia – hallituksenkin!

Pari viikkoa sitten eduskunnassa oli lähetekeskustelussa oikeuskanslerin kertomus. Oikeuskansleri otti voimakkaasti kantaa lainvalmistelun tasoon. Suora lainaus hänen kommenteistaan: “Ministeriöiden olisi huolehdittava, että niissä on riittävästi ammattitaitoista, myös perustuslakikysymyksiä tunnistavaa ja tuntevaa lainvalmistelukapasiteettia. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään valmistelevien virkamiesten ammatillisesta osaamisesta. Taloudellinen tilanne ja säästötarpeet ovat tuoneet havaintojeni mukaan enenevässä määrässä kiirettä ja poliittiselta taholta […]

Lue lisää

Ihminen ei ole kone!

Pari viikkoa sitten ilmestyi Taloustutkimuksen Ehkäisevä päihdetyö EHYT:lle tekemä tutkimus, jonka mukaan työssäkäyvistä 18–29-vuotiaista 21 prosenttia on käyttänyt reseptillä saatavia psyyke- tai kipulääkkeitä parantaakseen työsuoritustaan tai jaksaakseen työelämässä. Nuorilla aikuisilla psyyken- ja kipulääkkeiden käyttö on huomattavasti yleisempää kuin muissa ikäluokissa. Tulos tukee muitakin havaintoja siitä, että erityisesti nuoret aikuiset kokevat työelämän paineet usein liian koviksi. […]

Lue lisää

Sanoilla voi johtaa harhaan

Hallituksen lempisanoja ovat normien purku, kokeilukulttuuri ja pilotointi. Olen kuunnellut nyt yli kaksi vuotta keskustelua näistä käsitteistä ja ilmiöistä ja uskallan väittää, että hallitus on antanut näille käsitteille omalaatuisen ja jopa harhaanjohtavan sisällön.   Ensinnäkin hallitus haluaa purkaa normeja. Perusteluja kuunnellessa tulee mieleen, että normit ovat pahoja ja ne estävät kaiken luovuuden ja toimeliaisuuden. Hallitus […]

Lue lisää

Onko tehokkuus sosiaali- ja terveyspalveluissa kirosana vai laadun tae?

Tiistaina 23.5 oli eduskunnan Pikkuparlamentissa Tutkijoiden ja kansanedustajien seuran (Tutkas) ja Psykologiliiton yhdessä järjestämä seminaari mielenterveyspalveluiden vaikuttavuudesta. Tilaisuudessa kuultiin huippuasiantuntijoiden puheenvuoroja palveluiden nykytilasta ja tulevaisuuden haasteista. Käytin tilaisuudessa Tutkaksen hallituksen jäsenenä alla olevan kommenttipuheenvuoron. Mielenterveyspalveluissa – niin kuin kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa – yksilön ja yhteiskunnan kannalta inhimillisintä ja järkevintä olisi panostaa ennaltaehkäisyyn. Niin paljon […]

Lue lisää

Hoitotyön kehittäminen uhkaa jäädä hankkeiden varaan!

12.5 vietettiin kansainvälistä sairaanhoitajapäivää. Sairaanhoitajien rooli sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudessa on merkittävä. Ilman sairaanhoitajien työpanosta ja aktiivisuutta ei sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus onnistu.   Sairaanhoitajien rooli on viime aikoina korostunut erityisasiantuntijuustehtävissä kuten esimerkiksi haavahoitajina, depressiohoitajina ja muistihoitajina. Erityisasiantuntijuuden saavuttaminen edellyttää peruskoulutuksen lisäksi myös erikoistumiskoulutusta. Olenkin huolissani siitä, että sairaanhoitajien erikoistumiskoulutusten järjestäminen on jäänyt kokonaan ammattikorkeakoulujen varaan. […]

Lue lisää

Alkoholilain kokonaisuudistuksen unohdetut totuudet

Pari viikkoa sitten eduskunnan terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen ja lapsen parhaaksi työryhmät järjestivät yhdessä Sosiaali- ja terveys ry:n kanssa seminaarin, jonka otsikkona oli Alkoholilain kokonaisuudistus – unohdetut totuudet. Seminaarissa kuultiin sekä asiantuntijoiden että käytännön työtä sosiaali- ja terveystoimessa sekä poliisissa toimivien näkemyksiä uudistuksen vaikutuksista yhteiskuntaamme. Alkoholilain uudistuksen keskeisenä muutosehdotuksena on 5.5 tilavuusprosenttia sisältävien a-oluiden, siidereiden, […]

Lue lisää

Totta vai tarua – Vale leviää somessa kuin väärä raha!

Viime viikolla järjestettiin eduskunnassa 8. kerran Finnish Internet Forum, jonka toteuttivat Suomen Internet-yhdistys yhdessä Tulevaisuusvaliokunnan kanssa. Yhtenä keskeisenä teemana forumissa oli internet ja totuuden jälkeinen aika.   Forumin aikana puhuttiin paljon medialukutaidosta, jota tulee opetella jo varhaiskasvatuksesta alkaen. Kouluissa se on linkitettävä kaikkiin oppiaineisiin. Toisaalta tällä hetkellä tuntuu, että asia koskee vähintäänkin yhtä paljon meitä […]

Lue lisää

On nuoruusaika kultainen – vai onko?

Koulutuksen tutkimuslaitos yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen kanssa toteutti tutkimuksen, jossa selvitettiin 15-vuotiaiden nuorten hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä niiden yhteyttä PISA-tuloksiin. Tutkimukseen osallistui Suomesta lähes 6000 oppilasta.   Suomalaisnuorista 45 prosenttia kokee olevansa erittäin tyytyväisiä elämäänsä. Luku on selvästi yli OECD-maiden keskiarvon. Vastaavasti elämäänsä täysin tyytymättömiä nuoria on maassamme noin 6 […]

Lue lisää

Miten käy demokratialle?

Kuntavaalikaranteeni on ohi, joten pääsen jatkamaan Savon Sanomien blogien kirjoittamista. Tässä blogissani kuitenkin vielä palaan vaaleihin ja lähinnä sen äänestysprosenttiin. Koko maassa äänestysprosentti oli 58.9. Omassa kotikaupungissani, Joensuussa, päästiin 52.6 prosenttiin. Äänestysaktiivisuudesta on syytä olla huolissaan. Uskon tämän olevan kaikkien puolueiden yhteinen huoli. Asiasta keskusteltiin myös Opetusministeriön ja Tulevaisuusvaliokunnan yhdessä järjestämässä Suomi 100 demokratiaviikkojen juhlaseminaarissa […]

Lue lisää

Kuihtuuko kunta?

Olen ehdolla Joensuun kaupunginvaltuustoon huhtikuun kuntavaaleissa, joten tämä on viimeinen blogini ennen 10.3 alkavaa vaalikaranteenia. Olen ollut neljä kautta valtuutettuna ja viimeiset neljä vuotta kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Tässä blogissa pohdin, miksi kuntavaaleissa kannattaa äänestää, vaikka monet väittävät, että kunnan rooli pienenee sosiaali- ja terveystoimen siirtyessä maakuntaan. Toisaalta voidaan kysyä, pieneneekö kunnan rooli vai onko kysymys muutoksesta? […]

Lue lisää

Hyvinvointia ja terveyttä kulttuurin ja taiteen keinoin

Terveys voidaan määritellä monella tavalla. Sen voidaan ajatella olevan sairauden puuttumista tai mahdollisimman suurta hyvinvointia. Lääketieteellisesti ihminen on terve, kun hänellä ei ole sairautta. Ihminen itse voi kuitenkin kokea olevansa esimerkiksi ”yksinäisyydestä sairas”. Toisaalta ihmisellä voi olla monia lääketieteellisiä sairauksia ja siitä huolimatta hän voi subjektiivisesti kokea olevansa terve. Usea ikäihminen, jolla on monia lääketieteellisiä […]

Lue lisää

Kohti Muistiystävällistä kotikuntaa

Muistiliitto on käynnistänyt kuntavaalikampanjan, jonka otsikkona on “Kohti muistiystävällistä kotikuntaa”. Teema on tärkeä, sillä tämän päivän viisailla päätöksillä voidaan hillitä muistisairauksiin liittyvien kustannusten kasvua – puhumattakaan siitä, että kysymys on inhimillisyydestä. Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut jatkossa siirtyvätkin maakuntien hoidettavaksi, kunnalle jää kuntalain perusteella edelleen vastuu terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisestä. Valtuustossa tehdyt päätökset vaikuttavat kuntalaisten terveyteen […]

Lue lisää

Puusta voi tehdä melkein mitä tahansa!

Olen kirjoittanut aiemminkin Savon Sanomien blogissa biotalouden mahdollisuuksista (Biotalous – kummajainen 4.11.2015). Mitä enemmän asiaan paneudun, sitä vakuuttuneemmaksi tulen siitä, että puussa ja metsässä on Suomen tulevaisuus. Perinteisen metsäteollisuuden rinnalla puusta voi tehdä melkein mitä tahansa. Minulla oli ilo ja kunnia olla Uusi Puu 2017 – kilpailun tuomaristossa arvioimassa puupohjaisia materiaaleja hyödyntäviä ratkaisuja, jotka vastaavat […]

Lue lisää

Työyhteisötaidot organisaation menestystekijänä

Suomen kilpailukyvyn edellytyksenä on hyvin toimivat työpaikat. Menestyvillä työpaikoilla panostetaan työyhteisöjen toimivuuteen, toimintatapojen uudistamiseen sekä henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin. Työhyvinvointi vapauttaa resurssit työhön. Tutkimuksissa on todettu, että työyhteisön ilmapiirin parantuminen yhdellä prosenttiyksiköllä nostaa organisaation tuottavuutta kahdella prosenttiyksiköllä. Onkin käsittämätöntä, miten vähän tätä asiaa on korostettu puhuttaessa organisaatioiden tuottavuudesta ja kilpailukyvystä. Työhyvinvointiin panostamalla saadaan myös suoria […]

Lue lisää

Yhdessä tekeminen kunniaan!

Suomen itsenäisyyden 100-vuotis juhlavuoden teemana on Yhdessä, Tillsammans. Teema on hyvä, mutta samalla erittäin vaativa. Yhdessä tekeminen on usein vaikeampaa kuin yksin tekeminen. Esimerkiksi monissa työyhteisöissä vallitsee edelleen yksin työskentelyn tai näennäisen yhteistyön kulttuuri.Yksin työskennellen tai näennäistä yhteistyötä tehden työyhteisössä ei saada käyttöön kaikkia siellä olevia mahdollisuuksia. Yhdessä tekeminen lisää myös työhyvinvointia, jolla on tutkimusten […]

Lue lisää

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat säästöt heikentävät tasa-arvoa

Kirjoitin edellisessä blogissasi suomalaisesta köyhyydestä. Nyt pohdin lasten ja nuorten köyhyyttä ja sen seurauksia yksilöille ja yhteiskunnalle.  Hallitus perustelee tekemiään säästöjä sillä, ettei valtion velkaa saa jättää seuraavien sukupolvien maksettavaksi. Itse asiassa valtion velka on kasvanut tämän hallituksen aikana entisestään. Hallituksen tekemät säästöt kohdentuvat niihin ihmisryhmiin, joilla on ennestään toimeentulovaikeuksia. Hallitus ei ole lainkaan laskenut […]

Lue lisää

Onko köyhyydestä ja eriarvoisuudesta tullut Suomessa normaalitila?

Luin joulun aikaan Anna-Maria Isolan ja Esa Suomisen kirjoittaman kirjan ”Suomalainen köyhyys”. Se sai minut pohtimaan, pidämmekö köyhyyden ja eriarvoisuuden kasvua Suomessa normaalina ja hyväksyttävänä tilana, jolle ei voi tehdä mitään. Köyhyys ja eriarvoisuus ovat kasvaneet Suomessa 1990-luvun lamasta alkaen. Tuloerojen kasvu on ollut kansainvälisestikin suurta. Ainoa poikkeus tähän vuosikymmeniä pahenevaan tilanteeseen oli viime hallituskausi […]

Lue lisää