Puusta voi tehdä melkein mitä tahansa!

Olen kirjoittanut aiemminkin Savon Sanomien blogissa biotalouden mahdollisuuksista (Biotalous – kummajainen 4.11.2015). Mitä enemmän asiaan paneudun, sitä vakuuttuneemmaksi tulen siitä, että puussa ja metsässä on Suomen tulevaisuus. Perinteisen metsäteollisuuden rinnalla puusta voi tehdä melkein mitä tahansa. Minulla oli ilo ja kunnia olla Uusi Puu 2017 – kilpailun tuomaristossa arvioimassa puupohjaisia materiaaleja hyödyntäviä ratkaisuja, jotka vastaavat […]

Lue lisää

Työyhteisötaidot organisaation menestystekijänä

Suomen kilpailukyvyn edellytyksenä on hyvin toimivat työpaikat. Menestyvillä työpaikoilla panostetaan työyhteisöjen toimivuuteen, toimintatapojen uudistamiseen sekä henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin. Työhyvinvointi vapauttaa resurssit työhön. Tutkimuksissa on todettu, että työyhteisön ilmapiirin parantuminen yhdellä prosenttiyksiköllä nostaa organisaation tuottavuutta kahdella prosenttiyksiköllä. Onkin käsittämätöntä, miten vähän tätä asiaa on korostettu puhuttaessa organisaatioiden tuottavuudesta ja kilpailukyvystä. Työhyvinvointiin panostamalla saadaan myös suoria […]

Lue lisää

Yhdessä tekeminen kunniaan!

Suomen itsenäisyyden 100-vuotis juhlavuoden teemana on Yhdessä, Tillsammans. Teema on hyvä, mutta samalla erittäin vaativa. Yhdessä tekeminen on usein vaikeampaa kuin yksin tekeminen. Esimerkiksi monissa työyhteisöissä vallitsee edelleen yksin työskentelyn tai näennäisen yhteistyön kulttuuri.Yksin työskennellen tai näennäistä yhteistyötä tehden työyhteisössä ei saada käyttöön kaikkia siellä olevia mahdollisuuksia. Yhdessä tekeminen lisää myös työhyvinvointia, jolla on tutkimusten […]

Lue lisää

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat säästöt heikentävät tasa-arvoa

Kirjoitin edellisessä blogissasi suomalaisesta köyhyydestä. Nyt pohdin lasten ja nuorten köyhyyttä ja sen seurauksia yksilöille ja yhteiskunnalle.  Hallitus perustelee tekemiään säästöjä sillä, ettei valtion velkaa saa jättää seuraavien sukupolvien maksettavaksi. Itse asiassa valtion velka on kasvanut tämän hallituksen aikana entisestään. Hallituksen tekemät säästöt kohdentuvat niihin ihmisryhmiin, joilla on ennestään toimeentulovaikeuksia. Hallitus ei ole lainkaan laskenut […]

Lue lisää

Onko köyhyydestä ja eriarvoisuudesta tullut Suomessa normaalitila?

Luin joulun aikaan Anna-Maria Isolan ja Esa Suomisen kirjoittaman kirjan ”Suomalainen köyhyys”. Se sai minut pohtimaan, pidämmekö köyhyyden ja eriarvoisuuden kasvua Suomessa normaalina ja hyväksyttävänä tilana, jolle ei voi tehdä mitään. Köyhyys ja eriarvoisuus ovat kasvaneet Suomessa 1990-luvun lamasta alkaen. Tuloerojen kasvu on ollut kansainvälisestikin suurta. Ainoa poikkeus tähän vuosikymmeniä pahenevaan tilanteeseen oli viime hallituskausi […]

Lue lisää

“Minä kumminkin käytän puheenvuoroa”

Näin totesi Miina Sillanpää Suomen eduskunnassa, kun häntä kehotettiin vaikenemaan ensimmäisen puheenvuoronsa aiheesta. Ensimmäinen puheenvuoro koski lakialoitetta, jolla haluttiin parantaa avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten elämää. Aloitteessa ehdotettiin kotien perustamista aviottomia äitejä ja heidän lapsiaan varten. Lakialoite ei mennyt läpi. Asia korjaantui vasta useamman eduskuntakauden jälkeen.  Miina Sillanpää nousi eduskuntaan ensimmäisten suomalaisnaisten joukossa vuonna 1907, ensimmäisissä […]

Lue lisää

Suomi täytti 99 vuotta!

Ennen itsenäisyyspäivää kyselin kahdeksalta lapsenlapseltani (yhteensä heitä on 13) mitä tarkoittaa itsenäisyyspäivä ja miten sitä juhlitaan. Seuraavanlaisia vastauksia sain: Elsa (4 v) osasi kertoa, että itsenäisyyspäivä on Suomen syntymäpäivä, eikä “siitä paljon muuta nyt tule mieleen”. Lyydia (4 v) kertoi hiukan laajemmin asiasta eli hänen mukaansa itsenäisyyspäivä on maan juhla: Itse juhlitaan, itse koristellaan, itse […]

Lue lisää

Kielellisten oikeuksien toteutumisessa edelleen puutteita peruskoulussa

Viittomakielilaki tuli voimaan 1.5.2015. Lain tarkoituksena on edistää viittomakieltä käyttävien kielellisten oikeuksien toteuttamista. Lain piiriin kuuluu myös normaalikuuloisia henkilöitä, sillä suuri osa viittomakieltä käyttävistä kuuroista saa kuulevia lapsia. Viittomakielilaki tunnistaa näiden ns. CODA- lasten viittomakielisen ja siihen liittyvän kulttuurisen identiteetin. Lisäksi se asettaa viranomaisille toiminnassaan velvollisuuden edistää viittomakieltä käyttävän mahdollisuuksia käyttää omaa kieltään. On perusteltua […]

Lue lisää

Tällä viikolla vietetään lasten oikeuksien viikkoa

Tällä viikolla vietetään lasten oikeuksien viikkoa ja tämän viikon teemana on yhdenvertaisuus ja osallisuus. Viime viikolla järjestettiin eduskunnassa yhdessä Suomen Sosiaali- ja terveys ry:n (SOSTE), eduskunnan lapsen puolesta ryhmän sekä tutkijoiden ja kansanedustajien ryhmän (TUTKAS) kanssa lasten terveyskäräjät. Aiheena käräjillä oli tänä vuonna kouluyhteisö terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Päivän aikana pidettiin oppilaiden ja opettajien puheenvuoroja […]

Lue lisää

Hyvää ehkäisevän päihdetyön viikkoa!

Tällä viikolla (7-13.11) vietetään ehkäisevän päihdetyön viikkoa. Ehkäisevästä päihdetyöstä ja päihteiden ongelmakäytöstä puhuminen ei ole kovin muodikasta ja esimerkiksi politiikan tutkija Erkka Railo kommentoi tänä syksynä politiikkojen hiljaa olemista: ”Poliitikot kokevat, että siinä on hirveän vähän mitään voitettavaa ja todella paljon menetettävää.” Poliitikko ei saa lisää ääniä tuomalla esille ehkäisevää päihdetyötä tai päihdeongelmaisten asiaa. Itse […]

Lue lisää

Muistisairaudet ja mielenterveys

Kuopiossa järjestettiin 24 – 27.10 kahdennentoista kerran vapaaehtoisvoimin upeat mielenterveyspäivät. Itse olin siellä puhumassa aiheesta muistisairaudet ja mielenterveys. Kun puhutaan muistisairauksista ja mielenterveydestä, niin on muistettava puhua myös omaisista ja läheisistä, sillä sairaus vaikuttaa voimakkaasti myös heihin. Runoilija Marja Myyryläinen, jonka molemmat vanhemmat sairastuivat muistisairauteen, on kuvannut tuntojaan runossaan seuraavasti: Miksei tullut vaikka syöpä! Olisi […]

Lue lisää

Kuuloliitto kuulovammaisten oikeuksien puolustajana

Viikonloppuna pidettiin Joensuussa Itä-Suomen Kuulopiirin seminaari. Itä-Suomen kuulopiiriin kuuluvat Iisalmen, Joensuun, Kiuruveden, Kuopion, Lieksan, Savonlinnan, Sisä-Savon, Varkauden ja Ylä-Karjalan kuuloyhdistykset. Itä-Suomen kuulopiiri on yksi Kuuloliiton kahdeksasta kuulopiiristä. Kuuloliitto tekee tärkeää työtä ja korostaa toiminnassaan ennaltaehkäisevää toimintaa ja siihen liittyvää kuulosta huolehtimista. Kuulovammat ovat kasvava haaste, sillä elämme aikamoisen melusaasteen keskellä, emmekä sitä aina edes huomaa. […]

Lue lisää

Nämä säästöt tulevat kalliiksi!

Viime viikolla vietettiin Nuorisotyön viikkoa. Perjantaina oli eduskunnan kansalaisinfossa Valtakunnallisen työpajayhdistyksen järjestämä tilaisuus, jonka otsikkona oli: Miksi kannattaa panostaa heikoimmassa asemassa oleviin nuoriin? Jokaiselta eduskuntaryhmältä oli pyydetty kommenttipuheenvuoro nuorten tilanteesta ja olin oman eduskuntaryhmäni edustajana puhumassa tilaisuudessa. Valtakunnallisen työpajayhdistyksen toiminnanjohtaja Anna Kapanen korosti tilaisuuden aluksi, että hallituksen työllisyyspolitiikkaan ehdottamat uudistukset eivät helpota heikoimmassa asemassa olevien […]

Lue lisää

Opetellaan olemaan ihmisiksi toisillemme!

Viime viikolla eduskunnassa käytiin kaikkien eduskuntaryhmien yhteisen aloitteen pohjalta ajankohtaiskeskustelu ääriliikkeistä ja väkivallasta Suomessa.  Perustuslain syrjintäkielto asettaa kaikki ihmiset samanarvoiseen asemaan. Lisäksi rikoslaissa kielletään muun muassa kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Yhdistyslaki määrittää, ettei yhdistyksen tarkoitus saa olla lainvastainen. Meillä on siis jo nyt lainsäädäntöä, joka mahdollistaa rasistiseen toimintaan puuttumisen. Yhteiskunnan on varmistettava, että säädettyjä lakeja kunnioitetaan. […]

Lue lisää

Tekee mieli oppia

Tällä viikolla vietämme vanhusten viikkoa teemalla: Tekee mieli oppia. Ihminen oppii koko elämänsä ajan. Muisti muuttaa muotoaan ikääntymisen myötä, mutta terveet aivot säilyttävät oppimiskykynsä koko ihmisiän. Nippelitieto ei ikääntyessä tartu yhtä hyvin kuin nuorempana. Toisaalta iän myötä oppii hahmottamaan paremmin monimutkaisia asiakokonaisuuksia ja elämänkokemus tuo myös laaja-alaisuutta asioiden tarkasteluun. Ikääntyessä yleensä oppii huomaamaan, ettei yhtä […]

Lue lisää

Normien purkua vai parempia normeja?

 Olin muutama viikko sitten valtakunnallisilla Green Care -päivillä puhumassa minulta pyydetystä aiheesta otsikolla: “Green Care ja norminpurkutalkoot”. Normien purku ymmärretään yleisesti lainsäädännön keventämisenä ja “turhien” säädösten purkamisena. Minulle – yli 10 vuotta työyhteisökouluttajana ja – valmentajana toimineelle – normien purkaminen tarkoittaa enemmänkin työyhteisöjen toimintatapojen muuttamista ja kehittämistä. Monessa työyhteisössä vallitseva normi on pitäytyä vanhassa “meillä […]

Lue lisää

Mikä tässä päivässä oli mukavinta?

Monet meistä ovat oppineet ajattelemaan kielteisesti. Minäkin sisäistin omasta lapsuudenkodistani elämänasenteen, jonka mukaan “itku pitkästä ilosta”. Kasvoin aikuisuuteen peläten, ettei mikään hyvä kestä pitkään. Ensimmäisessä aikuisuuden perheessäni, johon syntyivät myös kolme tytärtäni, otin lasten kanssa iltarituaaleihin tavaksi keskustella siitä, mikä oli mukavinta siinä päivässä. En muista, mistä tämä tapa tuli perheeseemme, mutta huomasin lasteni pitävän […]

Lue lisää

Muistiliiton vuoden teema: Oikeus hyvää elämään kotiympäristössä – Miten koti määritellään?

Syyskuuta vietetään maailman Alzheimerkuukautena. Suomessa puhumme mieluummin muistikuukaudesta, sillä Alzheimerintauti on vain yksi muistisairaus muiden sairauksien joukossa, emmekä halua korostaa mitään tiettyä sairautta. Tänä vuonna Muistiliitto haluaa tuoda esille erityisesti muistisairaan henkilön oikeutta hyvään elämään kotiympäristössä. Vanhuspalvelulaissa korostetaan, että ikäihmisten hoito ja huolenpito toteutetaan ensisijaisesti kotona tai kodinomaisessa ympäristössä. Laitoshoitoon turvaudutaan vain, jos se on […]

Lue lisää

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen koulupäivään!

Eetu 7 vuotta aloitti koulun. Ensimmäiselle luokalle meneminen jännittää aina, mutta Eetu on reipas poika ja meni kouluun oikein mielellään. Eetun äitiäkin jännittää, sillä Eetun kohdalla kouluun meno tarkoittaa, että hänen pitää ottaa entistäkin suurempi vastuu diabeteksen hoidosta. Eetu sairastui diabeteksen yksi vuotiaana ja hän on oppinut hoitamaan monia dibeteksen liittyviä asioita itse. Hän osaa […]

Lue lisää

”Mitä kerron opelle kesästä?”

Näin koulujen alkaessa kyselin omilta lapsenlapsiltani kuluneesta lomasta. Mitä he kertovat kesälomasta jos/kun opettaja tai kaverit kysyvät. Iida 15 v: Olen ollut kavereitten kanssa ja käynyt festareilla. Lucas 11 v: Olen ollut Joensuussa ja Särkänniemessä. Siellä kävin ensimmäistä kertaa Tornadossa ja nyt se on minun lemppari. Olen ollut iskän kanssa ja leikkinyt pikkusisarusten kanssa. Olen […]

Lue lisää

Hoidon laatu puhuttaa

Viime keväänä ilmestyi Valviran selvitys, jonka mukaan vanhusten hoidossa ilmenee kaltoinkohtelua. Silloin keskustelussa nousi esille hoitajien syyllistäminen. Tähän syyllistämiseen osallistui myös eduskunnan kyselytunnilla jopa ministerit. Hoitajien syyllistäminen on myös jatkunut kesän aikana käydyssä mediakeskustelussa. Ongelma on todellinen, mutta sen sysääminen pelkästään hoitotyöntekijöiden syyksi on asian liiallista yksinkertaistamista. Kaltoinkohtelun taustalta voi löytää ainakin kolmenlaisia syitä; työntekijöiden […]

Lue lisää