Palautteesta olisi syytä oppia – hallituksenkin!

Pari viikkoa sitten eduskunnassa oli lähetekeskustelussa oikeuskanslerin kertomus. Oikeuskansleri otti voimakkaasti kantaa lainvalmistelun tasoon. Suora lainaus hänen kommenteistaan:

”Ministeriöiden olisi huolehdittava, että niissä on riittävästi ammattitaitoista, myös perustuslakikysymyksiä tunnistavaa ja tuntevaa lainvalmistelukapasiteettia. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään valmistelevien virkamiesten ammatillisesta osaamisesta. Taloudellinen tilanne ja säästötarpeet ovat tuoneet havaintojeni mukaan enenevässä määrässä kiirettä ja poliittiselta taholta tulevaa painetta virkamiesvalmisteluun. Eräänlaista huippua tässä edustaa se, että fiskaalisilla intresseillä on avoimesti perusteltu jopa rangaistustason nostamistarvetta.”

Voimakasta tekstiä oikeuskanslerilta, joka on eduskunnan oikeusasiamiehen ohella ylin laillisuusvalvoja.

Lainsäädäntötyössä ei koskaan saisi olla niin kiire, että työ tehdään puutteellisin tiedoin tai huonosti valmistellen. Ongelmia on ollut aiemminkin, mutta tällä hallituskaudella ongelmat näyttävät kärjistyneen. Asiaan on kiinnittänyt huomiota myös lainsäädännön arviointineuvosto. Se on antanut palautetta monista puutteellisista lakiesityksistä ja vaikutusten arviointien laimin lyömisestä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusprosessin yhteydessä voidaan aiheellisesti kysyä oikeuskansleria lainaten: ”… voivatko hallitusohjelman kirjaukset, nopeasti ilman alustavaa juridista valmistelua päätetyt poliittiset linjaukset ja niitä seuraavat kireät lainvalmistelun aikataulut vaikeuttaa perustuslaillisten näkökohtien huomioimista.”

Kävikö sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa juuri näin? Yön pimeinä tunteina keskustalle luvattiin maakuntauudistus ja kokoomukselle valinnanvapaus. Kaikki asiantuntijatahot ovat kritisoineet erityisesti hallituksen valinnanvapauteen liittyvää pakkoyhtiöittämisen mallia. Nyt pääministerikin on myöntänyt, että yhtiöittämiseen liittyy perustuslaillisia ongelmia. Tässäkin asiassa olisi kannattanut kuulla asiantuntijoita jo hiukan aikaisemmin.

Merja Mäkisalo-Ropponen

Kansanedustaja (sd.)

Jätä kommentti

*