Pitkäaikaistyöttömiä ei työllistetä kepillä ja sanktioilla!

Viime keskiviikkona eduskunta äänesti kansalaisaloitteesta aktiivimallin kumoamisesta. Aktiivimalli jäi voimaan äänin 96 – 77. Hallitus sanoo tehneensä aktiivimalliin korjauksia, mutta pienten korjausten jälkeenkin malli tarjoaa lähinnä keppiä pitkäaikaistyöttömille. Mallin keskeiset ongelmat ovat seuraavat: 

Ensinnäkin se on epäoikeudenmukainen sekä alueellisesti, aloittain, ikäryhmittäin.

Työpaikkojen ja työllistymistä edistävien palveluiden saatavuus vaihtelee alueellisesti, joten malli vaarantaa kansalaisten tasa-arvoisuuden kohtelemalla eri alueilla asuvia työttömiä epätasa-arvoisesti riippumatta työttömän aktiivisuudesta. Aloittain vertailtuna aktiivimallin tulokset vaihtelevat paljon. Lisäksi aktiivimalli näyttää leikkaavan erityisesti iäkkäiden työttömien etuutta.  

Toiseksi malli on epäinhimillinen, eikä se huomioi ihmisen toimintakykyä.

Työttömissä työnhakijoissa on paljon henkilöitä, joilla on työ- tai toimintakykyä alentava sairaus tai toimintakyvyn rajoite. Suurella osalla pitkäaikaistyöttömistä työkyky on merkittävästi heikentynyt erityisesti mielenterveyden häiriöiden takia. Merkittävällä osalla pitkäaikaistyöttömistä on työkykyä kohentavan hoidon ja kuntoutuksen tarve. Nämä henkilöt erityisesti kokevat aktiivimallin ihmisarvoa alentavana rangaistuksena itselleen, sillä kuntoutus ei hallituksen mallissa ole ”oikeaa” aktiivisuutta. On epäoikeudenmukaista olla huomioimatta ihmisten toimintakykyä ja edellyttää kaikilta samanlaista aktiivisuutta, vaikka he tarvitsisivat työ- ja toimintakyvyn sekä terveydellisten rajoitteiden selvitystä sekä ohjausta asianmukaiseen hoitoon, kuntoutukseen, työkyvyn selvitykseen tai muuhun tarpeenmukaiseen palveluun.  

Kysyttäessä ihmisiltä itseltään kokemuksia aktiivimallista, he kertoivat mallin lisänneen arvottomuuden ja alemmuudentunteita. Osa kertoo myös vihan tunteiden lisääntyneen. Osa kokee, että heitä halutaan tietoisesti nöyryyttää. Tätäkö hallitus haluaa? Näiden tietojen pitäisi herätellä meitä kaikkia!  

Kolmanneksi malli lisää byrokratiaa eikä tarjoa riittäviä palveluita.

Malli on työttömyysturvan toimeenpanon kannalta kohtuuttoman raskas verrattuna työllisyysvaikutuksiin. Mallin keskeinen epäkohta on se, että aktiivistakaan omatoimista työnhakua ei katsota mallin mukaan sellaiseksi aktiivisuudeksi, jolla itsessään voi välttää työttömyysturvan aleneman. Työttömien aktiivisuuden valvonnan ja sanktioiden sijasta tulisi panostaa työttömien työllistymistä edistäviin palveluihin ja positiivisiin kannusteisiin. Pitkäaikaistyötön tarvitsee työllistyäkseen koulutusta, henkilökohtaista tukea, rinnalla kulkemista, työn etsintä palveluita ja työhön valmennusta, ei rangaistuksia. Usein tarvitaan myös sosiaalityön, terveydenhuollon, psykologin palveluita

 Neljäs mallin vakava epäkohta on se, että se lisää toimeentulovaikeuksia.

Pieniin tuloihin kohdistuva leikkaus on tuntuva työttömän arjessa. Kelan maksamat työttömyysetuudet (peruspäiväraha ja työmarkkinatuki) ovat ilman lapsikorotuksia kuukaudessa bruttona keskimäärin 696 euroa, johon leikkuri tarkoittaa yli 32 euron leikkausta kuukaudessa.  

Toimeentulotuella on mahdollisuus täydentää toimeentuloa, jos tuen ehdot täyttyvät. Toimeentulotuki on kuitenkin väärässä käytössä, jos etuuden tarpeen aiheuttaa lainsäädäntö ja ensisijaisen etuuden leikkaus. Lisäksi aktiivimallin vuoksi asioiminen usean viranomaisen luona lisää tukijärjestelmän byrokraattisuutta ja heikentää työllistymisen kannustimia entisestään.  

Toivottavasti seuraavassa hallituksessa on puolueet, jotka ymmärtävät, ettei pitkäaikaistyöttömiä työllistetä kepillä ja sanktioilla. Työllistyminen edellyttää koulutusta, kuntoutusta ja muita työllistymistä edistäviä palveluita, jotka räätälöidään yksilön tarpeiden mukaisesti. Eli edelleen on voimassa kansalaisaloitteen viesti: Kumotaan aktiivimalli!

Merja Mäkisalo-Ropponen
kansanedustaja (sd)

 

 

Kommentit

  • Näillä mennään

    Demari johtoisissa Pohjois-savon kunnissa laitetaan kuulemma pitkäaikais työttömät yleisiä paikkoja siivoamaan siksi aikaa, että he saadaan siirrettyä pois kuntien maksuosuus velvoitteesta.

  • Merja Mäkisalo-Ropponen

    Hyvä näillä mennään, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenenä ja lukuisia asiantuntijoita kuultuani, voin vakuuttaa, ettei kuvaamassasi toiminnassa eri kunnissa ole mitään yhteyttä siihen, mikä poliittinen ryhmä kunnassa on suurin! Muuten, mitkä ovat demarijohtoisia kuntia Pohjois-Savossa? En muista!

Kommentointi on suljettu.