Politiikan suunnan muutos näkyy jo ensimmäisessä lisätalousarviossa

Rinteen hallituksen ensimmäisestä lisätalousarviosta on syytä nostaa kaksi asiaa esille, jotka osoittavat merkittävää suunnan muutosta verrattuna viime hallitukseen politiikkaan. Nyt kun kansainvälisen talouden kasvuvauhti on monen ennusteen mukaan hiipumassa, on entistä keskeisempää, että teemme meillä taloutta vahvistavia toimia investoimalla työllisyyteen ja osaamiseen. Nämä ovat tulevaisuusinvestointeja parhaimmillaan.

Ensinnäkin ammatillisen koulutuksen rahoituksen vahvistaminen 20 miljoonalla eurolla tulee enemmän kuin tarpeeseen. Seuraan läheltä ammatillista koulutusta ja monin paikoin tilanne on ollut aivan mahdoton. Huolestunutta viestiä opetustuntien vähenemisestä on tullut opettajilta, opiskelijoilta ja myös työelämän edustajilta. Opettajia on viime hallituskaudella vähennetty 1600 ja opetuksen määrä on laskenut 20 prosenttia, vaikka samaan aikaan opiskelijamäärä on kasvanut. Nyt tämä lisätalousarvioesityksessä oleva korvamerkitty raha juuri opettajien palkkaamiseen on tärkeä panostus ammatillisen koulutuksen kunnianpalautukselle.

Ammatillisessa koulutuksessa on tärkeää, että opiskelijoilla on opetusta viitenä päivänä viikossa. Opetus voi tapahtua oppilaitoksessa ja työpaikoilla, mutta oleellista on, että opiskelijan rinnalla on päivittäin opettaja, joka varmistaa osaamisen karttumisen sekä sen, että opinnot eivät keskeydy. Monellakaan 16-vuotiaalla nuorella ei ole vielä riittäviä valmiuksia yksin itsenäiseen opiskeluun. Opettajan ja opiskelijan tiivis vuorovaikutus auttaa opiskelijaa parhaiten opinnoissa ja vähentää myös keskeytyksiä.

Toinen tärkeä tulevaisuusinvestointi lisätalousarviossa ovat panostukset perusväylänpidon ja väyläverkon kehittämiseen. Savo-karjalaisena kansanedustajana iloitsen erityisesti Iisalmi-Ylivieska rataosan sähköistyksen ja Iisalmen kolmioraiteeseen sekä Joensuun ratapihan parantamiseen myönnettävistä määrärahoista. Molemmat investoinnit vahvistavat liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta niin henkilöliikenteessä kuin teollisuuden kuljetuksissakin. Ne lisäävät elinvoimaisuutta ja työllisyyttä, mutta myös pidemmän aikavälin kasvun edellytyksiä. Kun monesti aiemmin merkittävät liikennehankkeiden rahoitukset ovat valuneet ruuhka-Suomeen, haluaa tämä hallitus nähdä koko maan liikenneverkon kehittämisen tärkeyden.

Näiden kahden tärkeän tulevaisuusinvestoinnin lisäksi lisätalousarviossa mahdollistetaan rauenneen maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun varattujen määrärahojen käyttö sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistuksen ja tuottavuutta edistäviin toimenpiteisiin. Monilla alueilla Suomessa on viime vuosina tehty erittäin hyviä uudistuksia ja nyt on tärkeää, että maakuntiin lähtee viestiä siitä, että toiminnan tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen tähtääviä uudistuksia voi, saa ja tulee edelleen jatkaa.

Eduskunta jää kesäkuun lopussa istuntotauolle ja minä puolestani jään viiden viikon vapaalle ja palaan blogikirjoitusten pariin elokuun toisella viikolla. Oikein hyvää ja aurinkoista kesää kaikille!

 

-Merja Mäkisalo-Ropponen

kansanedustaja (sd)

 

 

Kommentit

  • Mehtämies

    Mitenkä se suunnan muutos näkyy esim. ammatillisen koulutuksen määrärahan lisäyksessä. Kun Sipilän hallituskin sitä lisäsi tamän vuoden budjetissa.
    Perusväylän pitoon Rinne lisäsi määrärahan. Pitää muistaa, että myös Sipilän hallitus myönsi ylimääräistä rahaa 600 miljoonaa jälkeinjääneisyyden korjaamiseen, moninkertaisesti Rinnettä enemmän.

  • Merja Mäkisalo-Ropponen

    Sipilän hallitus leikkasi 190 miljoonaa euroa ammatillisesta koulutuksesta, jonka johdosta opettajia vähennettiin 1600. Nyt tämä suunta muuttuu ja nyt lisätalousarvion korvamerkitty raha on tarkoitettu ensiapuna opettajien palkkaamiseen. Tarkoitus on korjata ammatilliseen koulutukseen tehtyjä leikkauksia paljon enemmän. Sama juttu liikenne hankkeissa: Tämä lisätalousarvio on vasta alkua liikenneinfran korjauksille. Tulet näkemään, että tällä hallituksella on erilainen ote liikenneinfran parantamiseen KOKO MAASSA kuin mitä edellisellä hallituksella oli! Hallitus on toiminut vasta kolme viikkoa, eli ei voi olettaa että ensimmäisessä lisätalousarviossa kaikki asiat laitetaan heti kuntoon! Tämä hallitus aikoo myös valmistella asiat paremmin kuin edellinen ja tämä vie oman aikansa.

Kommentointi on suljettu.