Puhelinmyyntisääntelyn tiukentaminen vahvistaa kuluttajansuojaa

Eduskunta keskusteli viime viikon keskiviikkona hallituksen laajasta esityksestä kuluttajasuojalain muuttamisesta ja siihen sisältyvästä esityksestä puhelinmyynnin säätelyn kiristämiseksi.

Esitys on erittäin tarpeellinen, sillä tällä hetkellä puhelinmyynnissä erityisesti ikäihmisten ja muistisairaiden kohdalla rikotaan valitettavan usein myyntityön eettistä koodistoa ja he joutuvat paikoin erittäinkin aggressiivisen myyntipuheen tai jopa suoranaisen tyrkytyksen uhreiksi. Samalla on kuitenkin hyvä muistaa, että tämä ei välttämättä tapahdu tarkoituksella, vaan kun ei tiedetä sitä tilannetta puhelimen toisessa päässä.

Esityksen mukaan elinkeinonharjoittajan on vielä puhelun jälkeen toimitettava tekemänsä tarjous kuluttajalle. Jos kuluttaja ei puhelinkeskustelun jälkeen pysyvällä tavalla hyväksy elinkeinonharjoittajan toimittamaa tarjousta, sopimus ei sido kuluttajaa. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi joulukuussa.

Vahvistusmenettelyn käytön laiminlyönnistä voitaisiin tulevaisuudessa määrätä elinkeinonharjoittajalle seuraamusmaksu. Tällainen kirjallinen vahvistus on jo käytössä useassa EU-maassa.

Esimerkiksi Kuluttajaliitto on ajanut voimakkaasti tämänkaltaisen kuluttajansuojan parantamista, ja myös monet järjestöt, kuten useat vanhus- ja eläkkeensaajienjärjestöt sekä erityisesti Muistiliitto, ovat pitkään jo puhuneet puhelinmyynnin sääntelyn tiukentamisen tarpeesta.

Muistiliittoon tulee säännöllisesti yhteydenottoja huolestuneilta omaisilta puhelinmyyjien toimintatavoista. Muistisairaat ovat tässä yhteydessä erityisen haavoittuva ryhmä, jota tulee suojella niin sanotulta pakkomyynniltä.

Samoin kansalaismielipide on myöskin rajoittamisen kannalla. Kuluttajaliiton selvityksen mukaan jopa 70 prosenttia vastanneista suhtautui puhelinmyyntiin kielteisesti ja lähes kolme neljäsosaa heidän kyselyynsä vastanneista oli sitä mieltä, että puhelinmyynti häiritsee heidän yksityisyyttään ja puhelinmyyjät painostavat ostamaan tavaroita ja palveluita. Eli myös puhelinmyynnin toimintatavoissa olisi varmasti kehitettävää.

On oikein hyvä, että vihdoin välillä jopa aggressiiviseen puhelinmyyntiin kiinnitetään nyt huomiota ja otetaan varsinkin muistisairaiden oikeusturva paremmin tulevaisuudessa huomioon.

 

-Merja Mäkisalo-Ropponen

kansanedustaja (sd)

Eduskunnan Muistikerhon puheenjohtaja